Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Out-of-Commerce Works Portal

Τα μη διαθέσιμα στο εμπόριο έργα είναι έργα που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά δεν είναι εμπορικά διαθέσιμα, όπως λογοτεχνικά έργα, οπτικοακουστικά έργα, φωνογραφήματα, φωτογραφίες και μοναδικά έργα τέχνης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μη διαθέσιμα στο εμπόριο έργα διατίθενται στην ιστοσελίδα μας.

Τα ορφανά έργα είναι έργα που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά των οποίων οι δημιουργοί ή άλλοι κάτοχοι δικαιωμάτων δεν είναι γνωστοί ή δεν μπορούν να εντοπιστούν. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα ορφανά έργα στην ιστοσελίδα μας και ελέγχοντας τη Βάση δεδομένων ορφανών έργων.

Το καθεστώς μη διαθέσιμων στο εμπόριο έργων συμπληρώνει τα μέτρα που εφαρμόζονται για τη χρήση ορφανών έργων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.Η πύλη για τα μη διαθέσιμα στο εμπόριο έργα αποτελεί το κύριο μέτρο δημοσιότητας του συστήματος μη διαθέσιμων στο εμπόριο έργων που θεσπίστηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2019/790. Κύριος σκοπός της πύλης είναι να παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα και τη μελλοντική χρήση μη διαθέσιμων στο εμπόριο έργων.

Η πύλη συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με μη διαθέσιμα στο εμπόριο έργα που επιθυμούν να διαδώσουν τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως λογοτεχνικά έργα, οπτικοακουστικά έργα, φωτογραφίες, βιντεοπαιχνίδια, λογισμικό, φωνογραφήματα και μοναδικά έργα τέχνης, συμπεριλαμβανομένων έργων που δεν έχουν διατεθεί ποτέ στο εμπόριο, όπως αφίσες, φυλλάδια, στρατιωτικά ημερολόγια ή ερασιτεχνικά οπτικοακουστικά έργα, καθώς και μη δημοσιευμένα έργα. Η πύλη παρέχει επίσης λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση μη διαθέσιμων στο εμπόριο έργων (π.χ. πληροφορίες σχετικά με την άδεια ή τις εξαιρέσεις).

Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό της πύλης είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με τους μηχανισμούς εξαίρεσης που έχουν στη διάθεσή τους οι κάτοχοι δικαιωμάτων και η διευκόλυνση των κατόχων δικαιωμάτων να αποσύρουν το έργο τους από το σύστημα.Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) είναι αρμόδιο για τη δημιουργία και τη διαχείριση ενιαίας διαδικτυακής πύλης για μη διαθέσιμα στο εμπόριο έργα. Η πύλη είναι δημόσια προσβάσιμη και διατίθεται στην ιστοσελίδα του EUIPO.Ένας οργανισμός πολιτιστικής κληρονομιάς ή ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης μπορεί να έχει πρόσβαση στην πύλη για τα μη διαθέσιμα στο εμπόριο έργα ως δημόσιος χρήστης και να ζητήσει την εγγραφή του οργανισμού του ως χρήστη στην πύλη. Αυτό μπορεί να γίνει συμπληρώνοντας το έντυπο αίτησης καταχώρισης χρήστη που είναι διαθέσιμο εδώ.
Η αίτηση καταχώρισης χρήστη διεκπεραιώνεται είτε από εθνικό σημείο επαφής (για τα κράτη μέλη στα οποία έχει οριστεί το σημείο επαφής) είτε από διαχειριστή του EUIPO (για τα κράτη μέλη στα οποία δεν έχει οριστεί το σημείο επαφής).Ένας κάτοχος δικαιωμάτων μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να αποκλείσει τα έργα του από τον μηχανισμό χορήγησης αδειών ή από την εφαρμογή εξαίρεσης ή περιορισμού. Η εξαίρεση μπορεί να είναι γενική ή ειδική.

Η γενική εξαίρεση εφαρμόζεται σε όλα τα έργα, όλες τις άδειες ή όλες τις χρήσεις που εμπίπτουν στην εξαίρεση ή τον περιορισμό. Ο κάτοχος δικαιωμάτων μπορεί να υποβάλει γενική αίτηση εξαίρεσης συμπληρώνοντας το παρόν έντυπο στην πύλη.

Ειδική εξαίρεση ισχύει για συγκεκριμένα έργα, συγκεκριμένες άδειες ή συγκεκριμένες χρήσεις που εμπίπτουν στην εξαίρεση ή τον περιορισμό. Για να υποβάλει συγκεκριμένη αίτηση εξαίρεσης, ο κάτοχος των δικαιωμάτων πρέπει να προσδιορίσει ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα αρχεία στην πύλη και να συμπληρώσει το έντυπο αίτησης εξαίρεσης για το συγκεκριμένο ή τα συγκεκριμένα έντυπα.

Η πύλη διευκολύνει τον μηχανισμό εξαίρεσης. Ωστόσο, η κίνηση διαδικασίας εξαίρεσης μέσω της πύλης δεν συνεπάγεται ότι η εξαίρεση έχει τεθεί σε ισχύ. Οι αιτήσεις εξαίρεσης θα εξεταστούν εκτός του πλαισίου της πύλης από τον ή τους οργανισμούς που έχουν την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνουν αιτήσεις εξαίρεσης στο ή στα κράτη μέλη.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις επιλογές του κατόχου δικαιωμάτων είναι διαθέσιμες στην πύλη.Ναι, μπορείτε να βρείτε τους οδηγούς χρήσης στους παρακάτω συνδέσμους. Αυτά θα είναι χρήσιμα ως εισαγωγή στα χαρακτηριστικά της πύλης για κάθε τύπο χρήστη ή ως τεχνικός οδηγός κατά τη χρήση της.Εάν έχετε απορίες ή χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση outofcommerceworks@euipo.europa.eu. Για να μας βοηθήσετε να εντοπίσουμε το πρόβλημα, σας συνιστούμε θερμά να συμπεριλάβετε το όνομα χρήστη σας και, αν είναι δυνατόν, ένα στιγμιότυπο οθόνης από την πύλη που θα δείχνει το πρόβλημα ή το μήνυμα σφάλματος που λαμβάνετε.Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.