Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέα ηλεκτρονικά έντυπα ακύρωσης και ακυρότητας;

Δοκιμάστε τα νέα έντυπα για γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη υποβολή.

Υποβάλετε αίτηση τώρα

Έντυπα και υποβολή αιτήσεων

Υποβολή αίτησης για σήμα της ΕΕ

(Τα τέλη ξεκινούν από 850 ευρώ)

Υποβολή αίτησης για κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα

(Τα τέλη ξεκινούν από 350 ευρώ)

Ανανέωση, εγγραφή, μετατροπή, έρευνα και αλλαγή αντιπροσώπου

(Ενδέχεται να επιβληθούν τέλη)

Υποβολή αίτησης ανακοπής

(Ενδέχεται να επιβληθούν τέλη)

Αλλαγή των στοιχείων του κατόχου

Υποβολή αίτησης για ακυρότητα ΣΕΕ/ΔΚ

Υποβολή αίτησης έκπτωσης ΣΕΕ/ΔΚ

Υποβολή αίτησης για ακυρότητα ΚΚΣΥ / ΔΚΣΥ

Δικόγραφο προσφυγής

Αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο των εγκεκριμένων αντιπροσώπων για θέματα σχεδίων ή υποδειγμάτων

Αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο των εγκεκριμένων αντιπροσώπων για θέματα σημάτων

Εγκεκριμένοι αντιπρόσωποι: αίτημα εξαίρεσης

Έντυπο αίτησης και δήλωσης τρεχούμενου λογαριασμού

Έντυπο κλεισίματος τρεχούμενου λογαριασμού

Άδεια εκπροσώπησης στο EUIPO

Κατάθεση αίτησης διεθνούς καταχώρισης σήματος βάσει ΣΕΕ/αίτησης ΣΕΕ

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έντυπα διεθνούς αίτησης

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.