Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Ευρετήριο κατευθυντήριων γραμμών

Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε προηγούμενες εκδόσεις των κατευθυντήριων γραμμών του EUIPO.

 

Προηγούμενες εκδόσεις

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

Νομική μεταρρύθμιση 2, 2017

01.10.2017

1, 2017

01.02.2017

2, 2016

01.08.2016

Νομική μεταρρύθμιση

23.03.2016

1, 2016

01.02.2016

2, 2015

01.08.2015

1, 2015

01.02.2015

2, 2014

01.08.2014

1, 2014

01.02.2014

Πριν από το 2014

-

Προηγούμενες εκδόσεις

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

2018

1.10.2018

Νομική μεταρρύθμιση 2, 2017

01.10.2017

1, 2017

01.02.2017

2, 2016

01.08.2016

Νομική μεταρρύθμιση

23.03.2016

1, 2016

01.02.2016

2, 2015

01.08.2015

1, 2015

01.02.2015

2, 2014

01.08.2014

1, 2014

01.02.2014

Πριν από το 2014

-

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.