Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Μπορείτε εύκολα να ασκήσετε προσφυγή για σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα, χρησιμοποιώντας τη μηχανή αναζήτησης eSearch plus του EUIPO. Πρέπει πρώτα να συνδεθείτε.

Ανοίξτε τηνeSearch plus και πληκτρολογήστε στο πεδίο αναζήτησης το σήμα της ΕΕ ή το σχέδιο ή υπόδειγμα στο οποίο αναφέρεται η προσφυγή σας.

Ενότητα Προσχεδίων

Επιλέξτε το σχετικό σήμα/σχέδιο ή υπόδειγμα από τη σελίδα με τα αποτελέσματα και κάντε κλικ στον σύνδεσμο '+info' ή στην ονομασία του σήματος/σχεδίου ή υποδείγματος.

Θα εμφανιστεί η προβολή λεπτομερειών του σήματος/σχεδίου ή υποδείγματος, στην οποία θα δείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον συγκεκριμένο φάκελο.

Πλήκτρο 'Αποθήκευση' στην αίτηση για καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα

Κάτω από το χρονοδιάγραμμα, μεταβείτε στην ενότητα "Ενέργειες και ανακοινώσεις" και κάντε κλικ στο πλήκτρο "Προσφυγές".

Πλήκτρο 'Αποθήκευση' στην αίτηση για σήμα

Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο με διάφορα πεδία προς συμπλήρωση.

Προσωπικός αριθμός αναφοράς στην ηλεκτρονική σας αίτηση

Συντάξτε ένα μήνυμα (προαιρετικό) και επισυνάψτε το τηλεφορτώσιμο έντυπο προσφυγής, το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ  αφού το συμπληρώσετε. Μην ξεχάσετε να υπογράψετε το έντυπο.

Στήλη αριθμών αναφοράς στον πίνακα προσχεδίων

Θα εμφανιστεί ένα αρχείο pdf με συνημμένο το μήνυμά σας και την προσφυγή σας. Σε αυτό το στάδιο μπορείτε να επανεξετάσετε τα στοιχεία σας, να προβείτε σε τροποποιήσεις, εάν χρειάζεται και/ή να αποθηκεύσετε το αρχείο PDF στον υπολογιστή σας. Κάντε κλικ στο πλήκτρο "Επιβεβαίωση" για να υποβάλετε την προσφυγή σας.

Στήλη αριθμών αναφοράς στον πίνακα προσχεδίων

Περισσότερες Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με άλλες πτυχές του δικτυακού τόπου θα βρείτε στο Κέντρο βοήθειας.

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.