Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διατίθεται μόνο στις εξής γλώσσες: English, Español, Deutsch, Français και Italiano.

Management Board

This page brings together the summaries of the decisions adopted by the Management Board together with the content of the latest decisions. Management Board decisions are taken either during meetings or by written procedure if accepted by all members.

   

Decisions and Regulations of the Management Board

March 2023 – 15th Meeting
November 2022 – 14th Meeting
November 2022 - Written Procedure No 55-22
October 2022 - Written Procedure No 54-22
July 2022 - Written Procedure No 53-22
June 2022 – 13th Meeting
May 2022 - Written Procedure No 52-22
May 2022 - Written Procedure No 51-22
November 2021 – 12th Meeting
June 2021 – 11th Meeting
May 2021 - Written Procedure No 49-21
May 2021 - Written Procedure No 48-21
May 2021 - Written Procedure No 47-21
April 2021 - Written Procedure No 46-21
November 2020 – 10th Meeting
November 2020 - Written Procedure No 45-20
November 2020 - Written Procedure No 44-20
November 2020 - Written Procedure No 43-20
October 2020 - Written Procedure No 42-20
July 2020 - Written Procedure No 41-20
June 2020 - Written Procedure No 40-20
June 2020 – 9th Meeting
May 2020 - Written Procedure No 39-20
April 2020 - Written Procedure No 38-20
April 2020 - Written Procedure No 37-20
April 2020 - Written Procedure No 36-20
April 2020 - Written Procedure No 35-20
March 2020 - Written Procedure No 34-20
December 2019 - Written Procedure No 33-19
November 2019 – 8th Meeting
October 2019 - Written Procedure No 32-19
September 2019 - Written Procedure No 30-19
September 2019 - Written Procedure No 31-19
June 2019 – 7th Meeting
January 2019 - Written Procedure No 29-19
November 2018 – 6th Meeting
June 2018 - Written Procedure No 28-18
June 2018 – 5th Meeting
March 2018 - Written Procedure No 27-18
February 2018 - Written Procedure No 26-18
November 2017 – 4th Meeting
June 2017 – 3rd Meeting
May 2017 - Written Procedure No 25-17
March 2017 - Written Procedure No 24-17
November 2016 – Written Procedure No 23-16
November 2016 – Written Procedure No 22-16
November 2016 – 2nd Meeting
May 2016 – 1st Meeting
November 2015 – 50th Meeting
June 2015 – 49th Meeting
November 2014 – 48th Meeting
May 2014 – 47th Meeting
November 2013 – 46th Meeting
May 2013 – 45th Meeting
November 2012 – 44th Meeting
April 2012 – 43rd Meeting
November 2011 – Written procedure No 21/11
November 2011 – 42nd Meeting
September 2011 – Written procedure No 20/11
May 2011 – 41st Meeting
November 2010 – 40th Meeting
August 2010 - Written procedure No 19/10
June 2010 - Written procedure No 18/10
June 2010 - Written procedure No 17/10
April 2010 – 39th Meeting
November 2009 - 38th meeting
May 2009 - 37th meeting
Decision No MB-22-04 of the Management Board of the European Union Intellectual Property Office of 6 May 2022 on the conduct of administrative inquiries and disciplinary proceedings
Decision No MB-20-21 of the Management Board of the European Union Intellectual Property Office of 30 June 2020 on the non-application of the Commission Decision on the maximum duration for the recourse to non-permanent staff in the Commission services
Decision No MB-20-06 of the Management Board of the European Union Intellectual Property Office of 24 April 2020 concerning the function of adviser
Decision No MB-20-05 of the Management Board of the European Union Intellectual Property Office of 24 April 2020 on middle management staff
Decision No MB-20-04 of the Management Board of the European Union Intellectual Property Office of 26 March 2020 on internal rules concerning restrictions of certain rights of data subjects in relation to processing of personal data in the framework of the functioning of the European Union Intellectual Property Office
Decision No MB-19-28 of the Management Board of the European Union Intellectual Property Office of 24 December 2019 concerning the implementation of telework at the European Union Intellectual Property Office
Decision No MB-19-11 of the Management Board of the European Union Intellectual Property Office of 25 September 2019 EUIPO Guidelines on Whistleblowing
Decision No MB-19-10 of the Management Board of the European Union Intellectual Property Office of 25 September 2019 on the general provisions for implementing Article 79(2) of the Conditions of Employment of Other Servants of the European Union, governing the conditions of employment of contract staff employed under the terms of Article 3a thereof
Decision No MB-18-14 of the Management Board of the European Union Intellectual Property Office of 5 June 2018 amending Decision No MB-16-13 of the Management Board of the European Union Intellectual Property Office of 31 May 2016 laying down rules on the secondment of national experts to the European Union Intellectual Property Office
Decision No MB-18-03 of the Management Board of the European Union Intellectual Property Office of 6 March 2018 on the Framework for Learning and Development
Decision No MB-17-05 of the Management Board of the European Intellectual Property Office of 6 June 2017 on the procedure for the exercise of powers of the appointing authority and of the authority authorised to conclude contracts of employment by the Management Board, and its inclusion in Regulation No MB-1-16 laying down the Rules of Procedure of the Management Board as Appendix 2.
Decision No MB-17-01 of the Management Board of the European Union Intellectual Property Office of 21 March 2017 delegating the powers conferred by the Staff Regulations on the appointing authority and by the Conditions of Employment of Other Servants of the European Union on the authority authorised to conclude contracts of employment to the Executive Director of the European Union Intellectual Property Office
Decision No MB-16-25 of the Management Board of the European Union Intellectual Property Office of 8 November 2016 to adopt the EUIPO Decision, based on a Commission model, on the non-application of the Commission Decision on the maximum duration for the recourse to non-permanent staff in the Commission services
Decision No MB-16-24 of the Management Board of the European Union Intellectual Property Office of 10 June 2016 appointing a member of the Boards of Appeal of the European Union Intellectual Property Office
Decision No MB-16-20 of the Management Board of the European Union Intellectual Property Office of 31 May 2016 on general implementing provisions regarding Article 87(3) of the Conditions of Employment of Other Servants of the European Union
Decision No MB-16-19 of the Management Board of the European Union Intellectual Property Office of 31 May 2016 laying down general implementing provisions regarding Article 54 of the Conditions of Employment of Other Servants of the European Union
Decision No MB-16-18 of the Management Board of the European Union Intellectual Property Office of 31 May 2016 laying down general implementing provisions regarding Article 45 of the Staff Regulations
Decision No MB-16-17 of the Management Boardof the European Union Intellectual Property Office of 31 May 2016 on measures concerning leave on personal grounds for officials and unpaid leave for temporary and contract staff of the European Union
Decision No MB-16-16 of the Management Board of the European Union Intellectual Property Office of 31 May 2016 laying down general implementing provisions on the procedure governing the engagement and use of temporary staff under Article 2(f) of the Conditions of Employment of Other Servants of the European Union
Decision No MB-16-14 of the Management Board of the European Union Intellectual Property Office of 31 May 2016 applying by analogy to the European Union Intellectual Property Office the Commission Decision C(2015) 9720 of 8 January 2016 on Article 55a of the Staff Regulations and Annex IVa thereto concerning part-time work
Decision No MB-16-13 of the Management Boardof the European Union Intellectual Property Office of 31 May 2016 laying down rules on the secondment of national experts to the European Union Intellectual Property Office
Decision no CA-15-13 of the Administrative Board of the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade marks and Designs) of 12 August 2015 appointing a member of the Boards of Appeal of the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)
Decision no CA-15-06 of the Administrative Board of the Office for Harmonization in the internal market (Trade Marks and Designs) of 8 June 2015 adopting the reserve list of four candidates for posts of member of the Boards of Appeal (Selection Procedure VEXT/14/957/AD11/BoA_Member)
Decision No CA-14-32 of the Administrative Board of OHIM (Trade Marks and Designs) of 26 November 2014 appointing a Member of the Boards of Appeal
Decision No CA-14-15 of the Administrative Board of OHIM (Trade Marks and Designs) of 28 July 2014 appointing a member of the Boards of Appeal
Decision no CA-14-13 of the Administrative Board of OHIM (Trade Marks and Designs) of 20 May 2014 applying by analogy to the Office of Harmonization in the Internal Market (Trade Mark and Designs) some general implementing rules of Staff regulations adopted by the Commission
Decision no CA-14-01 of the Administrative Board of OHIM (Trade Marks and Designs) of 10 March 2014 appointing a member of the Boards of Appeal
Decision no CA-13-10 of the Administrative Board of OHIM (Trade Marks and Designs) of 21 May 2013 appointing a member of the Boards of Appeal
Decision no CA-13-09 of the Administrative Board of OHIM (Trade Marks and Designs) of 21 May 2013 adopting the reserve list of four candidates for posts of members of the Boards of Appeal
Decision no CA-12-01 of the Administrative Board of OHIM (Trade Marks and Designs) of 10 February 2012 appointing a member of the Boards of Appeal
Decision no CA-11-19 of the Administrative Board of OHIM (Trade Marks and Designs) of 15 November 2011 appointing a member of the Boards of Appeal
Decision no CA-11-18 of the Administrative Board of OHIM (Trade Marks and Designs) of 15 November 2011 appointing a member of the Boards of Appeal
Decision no CA-11-17 of the Administrative Board of OHIM (Trade Marks and Designs) of 15 November 2011 appointing a member of the Boards of Appeal
Decision no CA-11-16 of the Administrative Board of OHIM (Trade Marks and Designs) of 15 November 2011 appointing a member of the Boards of Appeal
Decision no CA-11-15 of the Administrative Board of OHIM (Trade Marks and Designs) of 15 November 2011 appointing a member of the Boards of Appeal
Decision no CA-11-12 of the Administrative Board of OHIM (Trade Marks and Designs) of 15 November 2011 adopting the reserve list of six candidates for posts of members of the Boards of Appeal
Decision no CA-10-43 of the Administrative Board of OHIM (Trade Marks and Designs) of 22 November 2010 appointing a member of the Boards of Appeal
Decision no CA-10-29 of the Administrative Board of OHIM (Trade Marks and Designs) of 12 April 2010 appointing a member of the Boards of Appeal
Decision no CA-10-28 of the Administrative Board of OHIM (Trade Marks and Designs) of 12 April 2010 appointing a member of the Boards of Appeal
Decision no CA-10-27 of the Administrative Board of OHIM (Trade Marks and Designs) of 12 April 2010 appointing a member of the Boards of Appeal
Decision no CA-10-26 of the Administrative Board of OHIM (Trade Marks and Designs) of 12 April 2010 appointing a member of the Boards of Appeal
Decision no CA-10-25 of the Administrative Board of OHIM (Trade Marks and Designs) of 12 April 2010 appointing a member of the Boards of Appeal
Decision no CA-10-24 of the Administrative Board of OHIM (Trade Marks and Designs) of 12 April 2010 appointing a member of the Boards of Appeal
Decision no CA-10-20 of the Administrative Board of OHIM (Trade Marks and Designs) of 12 April 2010 adopting the reserve list of ten candidates for posts of members of the Boards of Appeal
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.