Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Παραπλανητικά τιμολόγια

Οι χρήστες λαμβάνουν ολοένα και περισσότερη ανεπιθύμητη αλληλογραφία από επιχειρήσεις οι οποίες τους ζητούν την καταβολή χρημάτων για παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με σήματα και σχέδια ή υποδείγματα, όπως δημοσίευση, καταχώριση ή εγγραφή σε καταλόγους επιχειρήσεων.

Αποφύγετε τα παραπλανητικά αιτήματα πληρωμής

Μην προβαίνετε σε πληρωμή εάν δεν εξακριβώσετε πρώτα ότι η προέλευση του αιτήματος είναι επίσημη.

Το EUIPO δεν αποστέλλει ποτέ τιμολόγια ή επιστολές ζητώντας την άμεση καταβολή χρημάτων για την παροχή υπηρεσιών προς χρήστες

Προς ενημέρωσή σας, παρατίθεται ακολούθως κατάλογος επιχειρήσεων ή μητρώων, για τα οποία έχουν υποβληθεί καταγγελίες από χρήστες ότι έχουν αποστείλει παραπλανητικά τιμολόγια (συνοδεύονται από αντίγραφα των πραγματικών τιμολογίων). Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω υπηρεσίες δεν συνδέονται σε καμία περίπτωση με επίσημες υπηρεσίες καταχώρισης σημάτων ή σχεδίων και υποδειγμάτων, οι οποίες παρέχονται από αναγνωρισμένους δημόσιους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).

Μπορείτε να περιηγηθείτε στον κατάλογο με τα τιμολόγια που παρατίθεται στη συνέχεια ή να πραγματοποιήσετε αναζήτηση απευθείας με το όνομα του αποστολέα στο πλαίσιο «Γρήγορη αναζήτηση».

Σε περίπτωση που λάβετε παρόμοια επιστολή ή τιμολόγιο, παρακαλείστε να ελέγξετε προσεκτικά το περιεχόμενό του και εάν η προέλευσή του είναι αυθεντική.

Εάν έχετε αμφιβολίες ή διαπιστώσετε νέα κρούσματα, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στους νομικούς συμβούλους σας ή να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 
 
   

Αναζήτηση βάσει αποστολέα

 
Εταιρεία
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.