Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού του EUIPO: κλείσιμο του λογαριασμού της BBVA

Στις 17 Φεβρουαρίου 2018 ο ένας από τους δύο λογαριασμούς του EUIPO, που μπορούν να χρησιμοποιούν οι χρήστες για τη μεταφορά τελών, την τροφοδότηση τρεχούμενων λογαριασμών και την καταβολή επιβαρύνσεων, άλλαξε.

Οι χρήστες οφείλουν να λάβουν υπόψη ότι από τις 17 Σεπτεμβρίου 2018, ο παλαιός τραπεζικός λογαριασμός που τηρούσε το Γραφείο στην τράπεζα BBVA θα κλείσει οριστικά και όλες οι πληρωμές που θα πραγματοποιούνται σε αυτόν τον λογαριασμό θα απορρίπτονται.

 

Οι δύο τραπεζικοί λογαριασμοί που χρησιμοποιεί το Γραφείο για τον σκοπό αυτό τελούν πλέον υπό τη διαχείριση της CaixaBank και της Banco Santander:

 

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (IBAN)

BIC

CaixaBank

Αλικάντε (Ισπανία)

ES03 2100 2353 0107 0000 0888

CAIXESBBXXX

Banco Santander

Αλικάντε (Ισπανία)

ES08 0049 6659 0121 1622 4792

BSCHESMMXXX

 

Η ιστοσελίδα της ηλεκτρονικής υποβολής του EUIPO είναι πλήρως ενημερωμένη και περιλαμβάνει αυτήν την αλλαγή.

Για τη διευκόλυνση των χρηστών –και σε προσωρινή βάση– το EUIPO εξακολουθούσε να αποδέχεται πληρωμές στον παλαιό τραπεζικό λογαριασμό της BBVA μετά την ημερομηνία αλλαγής του λογαριασμού πληρωμών.

Ωστόσο, από τις 17 Σεπτεμβρίου 2018, ο τραπεζικός λογαριασμός BBVA θα κλείσει. Το Γραφείο θα δώσει εντολή στην BBVA να απορρίπτει όλες τις πληρωμές που εισέρχονται στον λογαριασμό μετά την ημερομηνία αυτή.

Από τις 17 Φεβρουαρίου 2018, οπότε και πραγματοποιήθηκε η αλλαγή λογαριασμού, το Γραφείο έχει ενημερώσει εκτενώς όλους τους ενδιαφερόμενους για το ζήτημα αυτό. Προκειμένου να ενημερωθούν οι χρήστες που συνέχιζαν να πληρώνουν μέσω του λογαριασμού BBVA για την αλλαγή αυτή, απεστάλησαν περισσότερες από 1 000 επιστολές, και έτσι σήμερα μόνο το 2 % των εισερχόμενων πληρωμών πραγματοποιούνται μέσω του παλαιού λογαριασμού.

Οι χρήστες οφείλουν να λάβουν υπόψη ότι, με το οριστικό κλείσιμο του λογαριασμού BBVA, όλες οι πληρωμές που θα πραγματοποιούνται σε αυτόν τον λογαριασμό μετά τις 17 Σεπτεμβρίου θα απορρίπτονται αυτομάτως.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω αλλαγή περιέχονται στην ανακοίνωση αριθ. 1/2018 του εκτελεστικού διευθυντή του Γραφείου της 16ης Φεβρουαρίου 2018

 

 

Γενικές πληροφορίες

+34 965 139 100

information@euipo.europa.eu

+34 965 131 344

Έντυπο επικοινωνίας
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.