Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Χάρη στα ηλεκτρονικά μας έντυπα θα εξοικονομήσετε χρόνο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, χρήματα. Οι ενσωματωμένες τους λειτουργίες βοήθειας και οι επιλογές αναζήτησης θα σας διευκολύνουν κατά τη συμπλήρωση της αίτησής σας. Επιπλέον, προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια στις συναλλαγές σας μιας και η πληρωμή σας φτάνει σε εμάς μέσω των ασφαλών εξυπηρετητών μας.

 

Καταθέστε αίτηση εμπορικού σήματος χρησιμοποιώντας το νέο
έντυπο EUTM Filing (έντυπο κατάθεσης αίτησης ΣΕΕ)

Τα τέλη ξεκινούν από 850 EUR.

Λογότυπο της εφαρμογής Fast Track προαιρετικό

Υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση 

Υποβάλετε αίτηση για σήμα χρησιμοποιώντας το Easy Filing
Τα τέλη ξεκινούν από 850 EUR.

Logo Fast Track application

λεκτρονική υποβολή αίτησης 

Υποβάλετε αίτηση για σχέδιο ή υπόδειγμα χρησιμοποιώντας το έντυπο των τεσσάρων βημάτων
Τα τέλη ξεκινούν από 350 EUR.

Λογότυπο της εφαρμογής Fast Track

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης 

 

Υποβάλετε αίτηση για σχέδιο ή υπόδειγμα χρησιμοποιώντας το έντυπο αίτησης για επαγγελματίες
Τα τέλη ξεκινούν από 350 EUR.

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης 

Υποβάλετε αίτηση για σχέδιο/υπόδειγμα μέσω του έντυπου μας εύκολης κατάθεσης
Τα τέλη ξεκινούν από 350 €.

Υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση 

Αίτημα για επιθεώρηση, εγγραφή, ανανέωση ή αλλαγή αντιπροσώπου
Συμβουλευθείτε τα τέλη που πρέπει να καταβάλλονται στο EUIPO για σήματα και για σχέδια και υποδείγματα.

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης 

 

Υποβολή αίτησης ανακοπής
Συμβουλευθείτε τα τέλη που πρέπει να καταβάλλονται στο EUIPO για τα σήματα και για σχέδια και υποδείγματα

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης 

Υποβολή αίτησης για ακυρότητα ΣΕΕ/ΔΚ
Συμβουλευθείτε τα τέλη για τα σήματα και τα σχέδια και υποδείγματα.

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης 

Υποβολή αίτησης για έκπτωση ΣΕΕ/ΔΚ
Συμβουλευθείτε τα τέλη για τα σήματα και τα σχέδια και υποδείγματα.

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης 

 

Υποβολή αίτησης για ακυρότητα ΚΚΣΥ/ΔΚΣΥ
Συμβουλευθείτε τα τέλη για τα σήματα και τα σχέδια και υποδείγματα.

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης 

Δημιουργός προϊόντων και υπηρεσιών
Ετοιμάστε τον κατάλογό σας πριν από την κατάθεση της αίτησης και κερδίστε χρόνο.

Δημιουργήστε τον κατάλογό σας 

Ηλεκτρονική κατάθεση προσφυγής
Η κατάθεση προσφυγής για σήμα κοστίζει 720 EUR και για σχέδιο ή υπόδειγμα 800 EUR.

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης 

 

Κατάθεση αίτησης διεθνούς καταχώρισης σήματος βάσει ΣΕΕ/αίτησης ΣΕΕ

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης