Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Αποτελεσματική επίλυση διαφορών
χειριστές υποθέσεων

Ειδική υπηρεσία αποτελεσματικής επίλυσης διαφορών (EDR) προς τις ΜΜΕ ενόψει της πανδημίας της COVID-19 Το EUIPO παρέχει στις ΜΜΕ μια ειδική επιγραμμική υπηρεσία για την επίλυση διαφορών σε θέματα ΔΙ. Ως αποτελεσματική επίλυση διαφορών νοείται η επίλυση των διαφορών με τη χρήση των πλέον αποτελεσματικών εναλλακτικών μηχανισμών και περιλαμβάνει τη διαμεσολάβηση, τον συμβιβασμό, την υποβοηθούμενη διαπραγμάτευση και την απόφαση εμπειρογνωμόνων.

Η ειδική υπηρεσία θα παρέχεται στις ακόλουθες διαδικασίες του EUIPO:

  • Ανακοπές: μετά το πέρας της περιόδου συνδιαλλαγής και μόνον για μη εκπροσωπούμενες ΜΜΕ.
  • Ακυρώσεις της εγγραφής, ακυρώσεις και προσφυγές που αφορούν καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα: αμφότερες αφορούν εκπροσωπούμενες και μη εκπροσωπούμενες ΜΜΕ σε οποιοδήποτε στάδιο των εν λόγω διαδικασιών.

Το EUIPO σκοπεύει να υποστηρίξει τις ΜΜΕ σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω διαδικασίες ορίζοντας χειριστή υπόθεσης EDR για να τις καθοδηγήσει εν μέσω των πολυάριθμων δυνατοτήτων φιλικής επίλυσης διαφορών που διατίθενται στο πλαίσιο του EUIPO και πέραν αυτού. Στόχος είναι να βρεθεί η λιγότερο χρονοβόρα και η οικονομικά αποδοτικότερη διαδικασία και να αποφευχθούν πολύπλοκες δικαστικές διαδικασίες, οι οποίες συνεπάγονται μεγάλη δαπάνη πόρων και λειτουργούν ως τροχοπέδη για τις επιχειρήσεις. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα συνδυασμένης υπαγωγής παράλληλων διαφορών σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο μιας ενιαίας διαδικασίας επίλυσής τους.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ειδικής αυτής υπηρεσίας;

Η υπηρεσία χωρίζεται σε δύο διαφορετικά στάδια και παρέχεται από χειριστές υποθέσεων EDR, οι οποίοι είναι καταξιωμένοι διαμεσολαβητές και διαπραγματευτές στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας.

Στο σύνολό της η υπηρεσία παρέχεται εξ αποστάσεως μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και των πλατφορμών Microsoft Teams και Zoom – ανάλογα με τις τεχνικές ικανότητες της αιτούσας ΜΜΕ.

Πρώτο στάδιο: μόλις ο χειριστής υποθέσεων του EUIPO λάβει αίτημα χρήσης της ειδικής υπηρεσίας, προβαίνει σε μια πρώτη επιγραμμική επικοινωνία με τον αιτούντα για να διερευνήσει υπό συνθήκες εμπιστευτικότητας το ιστορικό της διαφοράς που εκκρεμεί ενώπιον του EUIPO, καθώς και τυχόν άλλες, παράλληλες διαδικασίες. Ο στόχος είναι να αποκτήσει μια γενική εικόνα της οικονομικής δραστηριότητας της ΜΜΕ και των διαφορών που την αφορούν. Το πρώτο στάδιο επιδιώκεται να έχει διαδραστικό και δυναμικό χαρακτήρα και διαρκεί, κατ’ ανώτατο όριο, έξι ώρες, είναι δε είτε συνεχόμενο είτε χωρισμένο σε αρκετές συνεδρίες.

Στο τέλος του πρώτου σταδίου, ο χειριστής υποθέσεων EDR απευθύνει μη δεσμευτικές συστάσεις σχετικά με την αποτελεσματική επίλυση της διαφοράς. Οι εν λόγω συστάσεις μπορούν να περιλαμβάνουν τη χρήση διαμεσολάβησης, συμβιβασμού, υποβοηθούμενης διαπραγμάτευσης, απόφασης εμπειρογνωμόνων ή οποιουδήποτε συνδυασμού αυτών των υπηρεσιών που παρέχονται από το EUIPO ή από άλλον φορέα.

Εφόσον η ΜΜΕ συμφωνεί με τις συστάσεις, ο χειριστής υποθέσεων EDR επικοινωνεί με τον έτερο διάδικο στη διαδικασία που εκκρεμεί ενώπιον του EUIPO για να ελέγξει κατά πόσον αυτός θα συμφωνούσε σε μια προσπάθεια επίλυσης της διαφοράς με τη χρήση κάποιου από τα προταθέντα μέσα.

Δεύτερο στάδιο: αμέσως μετά την επιλογή ενός από τα προταθέντα μέσα για την επίλυση της διαφοράς, ενεργοποιείται επιγραμμικώς η εφαρμογή του. Το εν λόγω μέσο μπορεί να είναι η διαμεσολάβηση, ο συμβιβασμός, η υποβοηθούμενη διαπραγμάτευση ή οποιοσδήποτε συνδυασμός των εν λόγω υπηρεσιών.

 


Christoph BARTOS

Nunzio BAMBARA

Nationality: Italian
Languages: IT, EN, ES, FR, DE

Full CV
Christoph BARTOS

Christoph BARTOS

Nationality: Austrian
Languages: EN, DE, ES

Full CV
Sophia BONNE

Sophia BONNE

Nationality: Belgian
Languages: NL, EN, FR, DE, ES

Full CV
Marita BRA

Marita BRA

Nationality: Greek
Languages: EN, FR, ES, EL

Full CV
 
Alexandra CRAWCOUR

Alexandra CRAWCOUR

Nationality: British
Languages: EN, DE, ES, IT

Full CV
Stefano_di_Natale

Stefano di Natale

Nationality: Italian
Languages: IT, EN, ES, FR

Full CV
Julia GARCÍA MURILLO

Julia GARCÍA MURILLO

Nationality: Spanish
Languages: EN, ES, FR

Full CV
Plamena_Georgieva

Plamena GEORGIEVA

Nationality:Bulgarian
Languages:BG, EN

Full CV
 
Gordon HUMPHREYS

Gordon HUMPHREYS

Nationality: British
Languages: EN, FR, ES

Full CV
Philipp von KAPFF

Philipp von KAPFF

Nationality: German
Languages: DE, EN, ES, FR

Full CV
Arkadiusz_Makar

Arkadiusz MAKAR

Nationality: Polish
Languages: PL, EN

Full CV
Virginia MELGAR

Virginia MELGAR

Nationality: French
Languages: FR, EN, ES

Full CV
 
Klaudia_Misztal

Klaudia MISZTAL

Nationality: Polish
Languages: PL, EN, ES

Full CV
Cinzia NEGRO

Cinzia NEGRO

Nationality: Italian
Languages: IT, EN, ES, FR

Full CV
Cinzia NEGRO

Sophie PÉTREQUIN

Nationality:French
Languages:FR, EN, ES

Full CV
André POHLMANN

André POHLMANN

Nationality:German
Languages: DE, EN, ES

Full CV
 
Susy SCARDOCCHIA

Susy SCARDOCCHIA

Nationality: Italian
Languages: DE, EN, ES, IT

Full CV
Kamar SIDAT HUMPHREYS

Kamar SIDAT HUMPHREYS

Nationality: British
Languages: EN, ES, FR

Full CV
Antje SÖDER

Antje SÖDER

Nationality: German
Languages: DE, EN, ES

Full CV
Sven STÜRMANN

Sven STÜRMANN

Nationality: German
Languages: DE, EN, ES

Full CV
 
Katarzyna_Zajfert.jpg

Katarzyna ZAJFERT

Nationality: Polish
Languages: PL, EN, ES, FR

Full CV
 
   
Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 06-05-2021
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ