Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διεξαγωγή σύνθετης αναζήτησης

Χρησιμοποιείστε τη σύνθετη αναζήτηση για να βρείτε πληροφορίες στη βάση δεδομένων του EUIPO για δημοσιευμένα σήματα, σχέδια και υποδείγματα, κατόχους, αντιπροσώπους και αποφάσεις του Γραφείου. Οι ημερήσιες δημοσιεύσεις (δελτία) μπορούν επίσης να μεταφορτωθούν στην ενότητα της σύνθετης αναζήτησης.

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία της σύνθετης αναζήτησης για τη διεξαγωγή αναλυτικότερων αναζητήσεων με ταχύτερα αποτελέσματα για:

 • εμπορικά σήματα
 • σχέδια και υποδείγματα
 • πληροφορίες για τον κάτοχο
 • πληροφορίες για τον αντιπρόσωπο

Η σύνθετη αναζήτηση σάς δίνει τη δυνατότητα να διεξάγετε αναλυτικές αναζητήσεις για κάθε ομάδα χωριστά (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα κ.λπ.) χρησιμοποιώντας πολλά διαφορετικά κριτήρια αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα αναζήτησης. Μπορείτε να προσαρμόσετε την αναζήτησή σας για να βρείτε συγκεκριμένες λέξεις, για να βρείτε λέξεις ή φράσεις που περιέχουν συγκεκριμένη σειρά χαρακτήρων, φράσεις που περιέχουν συγκεκριμένες λέξεις, αποκλείοντας ταυτόχρονα κάποιες άλλες, συμβολοσειρές που περιέχουν χαρακτήρες αναπλήρωσης κ.λπ.


 • Κριτήρια σύνθετης αναζήτησης

  Η επιλογή της σύνθετης αναζήτησης σάς επιτρέπει να περιορίσετε την αναζήτησή σας.

  Τα προεπιλεγμένα κριτήρια για τη λειτουργία της σύνθετης αναζήτησης βρίσκονται στον γκρίζο πίνακα στη δεξιά πλευρά της διεπαφής. Στην αριστερή πλευρά βρίσκεται ένας κατάλογος πρόσθετων κριτηρίων αναζήτησης τα οποία μπορείτε να συμπεριλάβετε στις επιλογές της αναζήτησής σας.

  Προσθήκη κριτηρίων αναζήτησης
  Προσθέστε κριτήρια αναζήτησης στο αίτημά σας, κάνοντας κλικ στις επιλογές που εμφανίζονται στην αριστερή πλευρά της οθόνης. Η νέα επιλογή θα εμφανιστεί στο τέλος του καταλόγου των κριτηρίων αναζήτησης.

  Κατάργηση κριτηρίων αναζήτησης
  Για να καταργήσετε κριτήρια αναζήτησης από τον κατάλογο, κάνετε κλικ στην εικόνα με τον σταυρό δίπλα στην επιλογή που θέλετε να καταργήσετε.

  Κατάργηση κριτηρίων αναζήτησης

  Για να απαλείψετε δεδομένα που έχουν καταχωριστεί σε ένα ή περισσότερα πεδία και να επαναφέρετε τους «τελεστές αναζήτησης υπό συνθήκη» στις αρχικές ρυθμίσεις, πατήστε το πλήκτρο «Απαλοιφή κριτηρίων» στο τέλος της σελίδας.

  Για την επαναφορά στα προεπιλεγμένα κριτήρια αναζήτησης, πατήστε το πλήκτρο «Επαναφορά στις αρχικές ρυθμίσεις» που βρίσκεται κάτω από τον κατάλογο των κριτηρίων αναζήτησης.

 • Τελεστές αναζήτησης υπό συνθήκη

  Οι «τελεστές αναζήτησης υπό συνθήκη» (και, ή, όχι) σας δίνουν τη δυνατότητα να περιορίσετε την αναζήτηση σε πολλά διαφορετικά πεδία. Είναι οργανωμένοι ως εξής:

  • και – χρησιμοποιείται για να περιληφθούν πρόσθετοι όροι στην αναζήτηση
  • ή – δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής εναλλακτικών όρων στην αναζήτηση
  • όχι – δίνει τη δυνατότητα αποκλεισμού συγκεκριμένων όρων από την αναζήτηση

  Οι τελεστές αναζήτησης υπό συνθήκη ισχύουν μόνο για την αναζήτηση κριτηρίων στην ίδια σειρά με τον τελεστή αναζήτησης.

 • Αναπτυσσόμενα μενού κανόνων για συμβολοσειρές αναζήτησης

  Για να περιορίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης, ενεργοποιήστε, για κάθε πεδίο αναζήτησης που συμπληρώνετε (συμβολοσειρά αναζήτησης), έναν κανόνα τον οποίο μπορείτε να επιλέξετε από τα αναπτυσσόμενα μενού κανόνων (περιέχει, είναι, αρχίζει με, τελειώνει με).

  Αναπτυσσόμενα μενού κανόνων για συμβολοσειρές αναζήτησης

  Επιλέξτε τον κανόνα που είναι κατάλληλος για τη συμβολοσειρά αναζήτησης που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε τη συμβολοσειρά ‘nut', τα αποτελέσματα που θα εμφανιστούν θα διαφέρουν ανάλογα με τον κανόνα που εφαρμόσατε

  • είναι – εμφανίζονται μόνον οι πλήρεις αντιστοιχίες (exact matches) (‘nut')
  • περιέχει – εμφανίζονται όλα τα αποτελέσματα που περιέχουν τη συμβολοσειρά κειμένου 'nut', ανεξάρτητα από τη θέση στην οποία βρίσκεται, π.χ. 'minute'.
  • αρχίζει με – εμφανίζονται όλα τα αποτελέσματα που περιέχουν μια συμβολοσειρά κειμένου που αρχίζει με 'nut', π.χ. 'nutshell'.
  • τελειώνει με – εμφανίζονται όλα τα αποτελέσματα που περιέχουν μια συμβολοσειρά κειμένου που τελειώνει με 'nut', π.χ. 'donut'

  Πεδίο κειμένου στην ταξινόμηση της Βιέννης
  Το πεδίο αυτό εμφανίζεται στις καρτέλες «Σήματα» και «Σχέδια και Υποδείγματα».

  Κατά τη συμπλήρωση αυτού του πεδίου, η λειτουργία αυτόματης καταχώρισης διευκολύνει την αναζήτησή σας για τις κλάσεις ή υποκλάσεις που χρειάζεστε στην ταξινόμηση της Βιέννης όταν πρόκειται για στοιχεία απεικόνισης, παραθέτοντας διάφορες επιλογές.

  Κάνοντας κλικ στον αστερίσκο (*) ανοίγει το εγχειρίδιο του EUIPO για την ταξινόμηση σημάτων απεικόνισης , σε μορφή PDF.

  Σημείωση: Για τα καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα (ΚΚΣΥ), η ταξινόμηση της Βιέννης εισάγεται για τις ακόλουθες κλάσεις του Λοκάρνο: 01.01, 05.05, 09.01, 09.03, 19.04, 19.08 και 32.00. Η κλάση 99.00 δεν έχει χρησιμοποιηθεί για αιτήσεις από την 01/01/2009 (όταν τέθηκε σε ισχύ η ένατη έκδοση του Λοκάρνο) αλλά εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για αιτήσεις προγενέστερες αυτής της ημερομηνίας.

  Πεδίο κειμένου στην ταξινόμηση του Λοκάρνο
  Το πεδίο αυτό εμφανίζεται στην καρτέλα «Σχέδια και Υποδείγματα».

  Κατά τη συμπλήρωση αυτού του πεδίου, η λειτουργία αυτόματης καταχώρισης διευκολύνει την αναζήτησή σας για την κλάση που χρειάζεστε στην ταξινόμηση του Λοκάρνο για τα σχετικά προϊόντα, παραθέτοντας διάφορες επιλογές.

  Κάνοντας κλικ στον αστερίσκο (*) ανοίγει το εργαλείο αναζήτησης DesignClass το οποίο περιλαμβάνει εκτενείς μνείες προϊόντων που γίνονται δεκτές σε όλους τους φορείς προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ταξινόμηση του Λοκάρνο.

 • Επιλογές αναζήτησης κειμένου

  Το πεδίο αναζήτησης κειμένου χρησιμοποιεί τις ακόλουθες συνθήκες:

  • Ως «κείμενο» νοείται κάθε αλφαριθμητικός χαρακτήρας. Στο πεδίο κειμένου μπορεί να πληκτρολογηθεί οποιοσδήποτε χαρακτήρας. Ωστόσο, ο αστερίσκος(*), το λατινικό ερωτηματικό (?) και τα διπλά εισαγωγικά (" ") είναι ειδικοί χαρακτήρες αναπλήρωσης με συγκεκριμένες λειτουργίες. Για να μάθετε περισσότερα, διαβάστε την ενότητα που αναφέρεται στους χαρακτήρες αναπλήρωσης.
  • Το πεδίο κειμένου δεν κάνει καμία διάκριση πεζών-κεφαλαίων, δηλαδή είτε πληκτρολογήσετε 'coke' είτε 'Coke' τα αποτελέσματα θα είναι τα ίδια.
  • Το σύστημα αναζήτησης δεν κάνει καμία διάκριση ειδικών χαρακτήρων, δηλαδή είτε πληκτρολογήσετε 'Müller' είτε 'Muller' τα αποτελέσματα θα είναι τα ίδια.
  • Οι χαρακτήρες αναπλήρωσης (*) και (?) μπορούν να εισάγονται σε οποιοδήποτε σημείο της συμβολοσειράς αναζήτησης και να χρησιμοποιούνται όταν ένας ή περισσότεροι χαρακτήρες είναι άγνωστοι.
 • Χαρακτήρες αναπλήρωσης

  Ένας χαρακτήρας αναπλήρωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποκαταστήσει άλλον χαρακτήρα ή μια σειρά χαρακτήρων.

  Λατινικό ερωτηματικό (?)
  Υποκαθιστά έναν μόνο άγνωστο χαρακτήρα.

  Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε 'compl?ment', στα αποτελέσματα αναζήτησης θα εμφανιστούν αμφότεροι οι όροι 'complement' και 'compliment'.

  Μπορείτε να εισάγετε περισσότερα του ενός ερωτηματικά σε μία συμβολοσειρά αναζήτησης.

  Σημείωση: Το λατινικό ερωτηματικό δεν αντικαθιστά το κενό διάστημα (σε αντίθεση με τον αστερίσκο).

  Αστερίσκος(*)
  Υποκαθιστά έναν ή περισσότερους άγνωστους χαρακτήρες (συμπεριλαμβανομένων των κενών διαστημάτων).

  Για παράδειγμα, αν πληκτρολογήσετε 'compl*ment', στα αποτελέσματα αναζήτησης θα περιλαμβάνονται αμφότεροι οι όροι 'compliment' και 'Complete Management'.

  Σε μια συμβολοσειρά αναζήτησης, ο αστερίσκος μπορεί να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το λατινικό ερωτηματικό.

  Για παράδειγμα, αν πληκτρολογήσετε '*1?3' τα αποτελέσματα που θα λάβετε θα είναι '123' και 'Farmacia +123'.

  Διπλά εισαγωγικά (" ")
  Κλείνοντας μια λέξη ή φράση εντός διπλών εισαγωγικών η αναζήτηση περιορίζεται μόνο στους χαρακτήρες που κλείνονται εντός των εισαγωγικών.

  Για παράδειγμα: πληκτρολογώντας "'Hello'" θα λάβετε το αποτέλεσμα 'Hello'.

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.