Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Procurement procedures launched in the framework of EU-funded projects

In the framework of its strategy to engage in cooperation activities outside the EU, the EUIPO has become the Implementing Agency for various EU-funded projects in non-EU countries.
Read more about these projects here.

In the framework of  these projects, procurement procedures are carried out using the provisions of the II Part of the Financial Regulation (Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union) and its Rules of Applications (Commission Delegated Regulation (EU) No 1268/2012 of 29 October 2012 on the rules of application) and explained in DEVCO Practical Guide to Financial and Contractual Procedures (PRAG) available here.

The related publication website includes the following documents linked to calls for tenders:

 • all notices relevant to local calls for tender;
 • for international calls for tender:
  • Prior Information Notices;
  • Contract Notices;
  • clarifications (in the case of restricted procedures, during the first phase only);
  • corrigenda to these documents (in the case of restricted procedures, during the first phase only);
  • shortlists for restricted procedures.
 • contract award notices relevant to procurement procedures other than international, when the contract amount is above international thresholds.
 

 

Publication - submission date

Number

Description

Notices

Status

18/08/2021 – 30/09/2021

EUIPO/IPKLAII/2021/EA-RP/001

Provision of long-term Expertise and Support Staff for the Intellectual Property Rights Action for Latin America

Link

Open

06/12/2019 – 16/03/2020

EuropeAid/ 140582/DH/SER/Multi

Provision of Long Term Expertise and Support Staff for the Intellectual Property Rights Action for Africa

Link

Closed

30/08/2019 – 29/11/2019

EuropeAid/ 140459/DH/SER/Multi

Intellectual Property Expertise and Support Staff for the Action Innovation and Intellectual Property Rights in CARIFORUM

Link

Closed

07/06/2017 – 24/08/2017

EuropeAid/138972/DH/SER/CN

2 experts in China, Technical expertise (Intellectual Property Rights) for the IPR

Link

Closed

07/07/2017 – 24/08/2017

EuropeAid/138973/DH/SER/Multi

2 experts in South East Asia, Technical expertise (Intellectual Property Rights) for the IPR and TM

Link

Closed

07/07/2017 – 24/08/2017

EuropeAid/138974/DH/SER/MX

Support staff in Buenos Aires and Mexico for the IP Key Action

Link

Closed

08/07/2017 – 24/08/2017

EuropeAid/138975/DH/SER/Multi

4 experts in Latin America, Technical expertise (Intellectual Property Rights and Communication) for the IP Key action

Link

Closed

07/07/2017 – 24/08/2017

EuropeAid/138976/DH/SER/CN

Support and Communication staff for the IP Key II action

Link

Closed

18/07/2017 - 24/08/2017

EuropeAid/138977/DH/SER/Multi

2 experts in South East Asia, Technical expertise (Intellectual Property Rights) for the ARISE + IPR.

Link

Closed

18/07/2017 - 24/08/2017

EuropeAid/138978/DH/SER/Multi

Common Expertise in South East Asia for the implementation of IP Key and ARISE + IPR actions

Link

Closed

 

Data Protection
Any personal data shall be processed solely for the purposes of the management and administration of the procurement or grant procedures or selection of experts by Office's services pursuant to Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data.

Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 02-09-2021
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ