Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Πριν από την κατάθεση αίτησης καταχώρισης

Με την καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος, τόσο ο ίδιος ο κάτοχος όσο και οι ανταγωνιστές του αποκτούν σαφή εικόνα του τι έχει αποτελέσει αντικείμενο σχεδίου ή υποδείγματος και πότε. Το δικαίωμα δύναται να ανανεωθεί έως 25 έτη συνολικά, και μπορεί να αποτελέσει εμβληματικό περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησής σας. Το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας είναι η υπογραφή σας σε επίπεδο διανοητικής ιδιοκτησίας.

 

Το καλό σχέδιο προσδίδει αξία. Τα καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια ή υποδείγματα μπορούν να κάνουν τους στόχους σας πραγματικότητα.

 

Στο έντυπο αίτησης περιλαμβάνονται τρεις σημαντικές πληροφορίες

  • Κυριότητα - κάτοχος καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος μπορεί να είναι οποιοσδήποτε ιδιώτης ή επιχείρηση. Τα σχετικά στοιχεία δημοσιοποιούνται και πρέπει να ενημερώνονται διαρκώς, ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς το ποιος είναι ο κάτοχος του εκάστοτε σχεδίου ή υποδείγματος
  • Τι μπορεί να γίνει δεκτό ως καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα - η γραφική αναπαράσταση πρέπει να είναι σαφής
  • Το σχέδιο ή υπόδειγμα και το ή τα προϊόντα του - πρέπει να περιγράφονται με σαφήνεια, κατά προτίμηση χρησιμοποιώντας την ορολογία της διεθνώς αποδεκτής ταξινόμησης προϊόντων του Λοκάρνο. Εάν η μνεία προϊόντος δεν μπορεί να εντοπιστεί στην ταξινόμηση του Λοκάρνο, ο εξεταστής του Γραφείου μπορεί να σας ζητήσει είτε να προσδιορίσετε τη φύση και τον σκοπό του καθορισμένου προϊόντος είτε να αλλάξετε τη μνεία του.


Υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση για κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα με 350 ευρώ

Καταχωρίστε το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας
Γρήγορα και εύκολα

Υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση 

* Το Γραφείο σάς συνιστά θερμά να υποβάλλετε την αίτησή σας για σχέδιο ή υπόδειγμα ηλεκτρονικά, μέσω του εργαλείου ηλεκτρονικής κατάθεσης ΚΚΣΥ. Το ηλεκτρονικό εργαλείο παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα. Το Γραφείο δεν συνιστά την κατάθεση αίτησης μέσω τηλεομοιοτυπίας διότι η ποιότητα της αναπαράστασης του ή των σχεδίων ή υποδειγμάτων μπορεί να υποβαθμιστεί κατά την αποστολή στο Γραφείο ή κατά τη λήψη της τηλεομοιοτυπίας από το Γραφείο.
Έχετε υπόψη σας ακόμη ότι η επεξεργασία αιτήσεων που έχουν σταλεί μέσω τηλεομοιοτυπίας διαρκεί έως και έναν μήνα παραπάνω. Αυτό συμβαίνει διότι το Γραφείο περιμένει έως έναν μήνα (από την ημερομηνία παραλαβής των εγγράφων μέσω τηλεομοιοτυπίας) για το αντίγραφο επιβεβαίωσης προτού προβεί σε περαιτέρω επεξεργασία της αίτησης. Μόλις εκπνεύσει η εν λόγω προθεσμία, το Γραφείο προχωρεί στην εξέταση του φακέλου βάσει των εγγράφων που περιέχονται σε αυτόν.

Μπορείτε να επωφεληθείτε των εκπτώσεων που προσφέρει το Γραφείο σε περίπτωση που καταθέσετε περισσότερα του ενός σχέδια ή υποδείγματα σε μία αίτηση για τον ίδιο ή παρόμοιο τύπο προϊόντων.

Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 27-06-2016
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ