Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Στρατηγική

Εάν έχετε φτάσει ως εδώ, θα γνωρίζετε ότι η καταχώριση κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος δεν έχει καμία σχέση, για παράδειγμα, με τη φορολόγηση ενός οχήματος. Αποκτώντας ΚΚΣΥ προστατεύετε τη δημιουργικότητά σας και ενισχύετε την παρουσία σας στην αγορά. Να θυμάστε, ωστόσο, ότι η αξία του σχεδίου ή του υποδείγματός σας δεν είναι σταθερή. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε τις δυνατότητές του. Όσα καλύτερα το εκμεταλλευτείτε τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το όφελος που θα αποκομίσετε.

Η στρατηγική που θα ακολουθήσετε θα είναι μοναδική. και θα αντικατοπτρίζει τα ευρύτερα συμφέροντα και το χαρτοφυλάκιο διανοητικής ιδιοκτησίας της επιχείρησής σας.

 

Δημοσιεύστε το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας

Εάν αποφασίσετε να αναστείλετε τη δημοσίευση του σχεδίου ή του υποδείγματός σας διότι επιθυμείτε να το κρατήσετε κρυφό από τους ανταγωνιστές σας, μην ξεχνάτε ότι εφόσον επιθυμείτε να επωφεληθείτε πλήρως από τα οφέλη της καταχώρισης θα πρέπει υποχρεωτικά κάποια στιγμή να προβείτε στη δημοσίευσή του. Εάν δεν δημοσιεύσετε το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας, θα είναι σαν να μην υπήρξε ποτέ.

Θα πρέπει επομένως να ζητήσετε από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) να δημοσιεύσει το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της 30μηνης προθεσμίας (ήτοι, την τελευταία ημέρα του 27ου μήνα από την ημερομηνία κατάθεσης ή από την ημερομηνία προτεραιότητας, ανάλογα με την περίπτωση). Εννοείται, ότι μπορείτε να ζητήσετε τη δημοσίευση του σχεδίου ή του υποδείγματός σας από το EUIPO οποιαδήποτε στιγμή πριν από την εκπνοή της 27μηνης περιόδου. Στο αίτημά σας περί δημοσίευσης ,αναφέρετε εάν επιθυμείτε τη δημοσίευση του σχεδίου ή του υποδείγματός σας από το EUIPO το ταχύτερο δυνατόν ή στο τέλος της περιόδου αναστολής. Σε περίπτωση που δεν καταβάλατε το τέλος δημοσίευσης κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησής σας, μεριμνήστε για την πληρωμή του κατά την υποβολή του αιτήματος δημοσίευσης.

Το Γραφείο δεν αποστέλλει υπενθυμίσεις σχετικά με την εκπνοή της 27μηνης περιόδου. Η τήρηση της προθεσμίας είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Επεκτείνετε την προστασία σας

Η στρατηγική που έχετε υιοθετήσει σε θέματα ΔΙ θα εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου και, μαζί με αυτήν θα αλλάξουν και οι ανάγκες σας για επέκταση. Ενδεχομένως να θέλετε να επιδιώξετε την προστασία του σχεδίου ή του υποδείγματός σας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Εάν έχετε ήδη υποβάλει αίτηση καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος μπορείτε να επωφεληθείτε από την προτεραιότητα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κατάθεσή σας ΚΚΣΥ ως βάση για μια άλλη αίτηση σχεδίου ή υποδείγματος εκτός της ΕΕ. Για να προβείτε στη συγκεκριμένη ενέργεια, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για προστασία σε άλλη δικαιοδοτική αρχή εντός έξι μηνών από την κατάθεση της αίτησης καταχώρισης του σχεδίου ή του υποδείγματός σας. Εφόσον η αίτησή σας για διεκδίκηση προτεραιότητας γίνει δεκτή, η αίτησή σας θα έχει προτεραιότητα έναντι άλλων αιτήσεων που κατατέθηκαν κατά την εν λόγω εξάμηνη περίοδο.

Ωστόσο, για να γίνει δεκτή η αίτησή σας για διεκδίκηση προτεραιότητας, η αίτησή σας ΚΚΣΥ θα πρέπει να αποτελεί την πρώτη σας κατάθεση του εν λόγω σχεδίου ή υποδείγματος.

Για τη διεκδίκηση της εν λόγω προτεραιότητας, πιθανώς να κληθείτε να αποδείξετε σε ορισμένες χώρες ότι έχετε καταθέσει αίτηση καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος στο EUIPO. Ορισμένες δικαιοδοτικές αρχές κάνουν δεκτή την απλή παραπομπή στη βάση δεδομένων μας, ενώ άλλες ενδεχομένως να ζητήσουν ένα πιο επίσημο έγγραφο, το οποίο μπορείτε να λάβετε μέσω αίτησης επιθεώρησης φακέλου. Επισημαίνεται ότι ορισμένες χώρες δέχονται ως αποδεικτικά για τη διεκδίκηση προτεραιότητας μόνο επικυρωμένα αντίγραφα τα οποία συνοδεύονται από βεβαίωση αυθεντικότητας ή θεώρηση.

Ορισμένες χώρες δέχονται ως αποδεικτικά για τη διεκδίκηση προτεραιότητας ενώπιον του εθνικού γραφείου ή για οποιαδήποτε άλλη διεκδίκηση ενώπιον των εθνικών αρχών τους μόνο επικυρωμένα αντίγραφα τα οποία συνοδεύονται από βεβαίωση αυθεντικότητας ή θεώρηση.

Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 27-06-2016
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ