Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Λεπτομερής προβολή φακέλου

Λεπτομερής προβολή φακέλου
 

Η προβολή εμφανίζει όλες τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για το σήμα, το σχέδιο ή υπόδειγμα, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους κατόχους και τους αντιπροσώπους, την προτεραιότητα και την αρχαιότητα, τις εγγραφές, τις ανακοπές και τις ανανεώσεις.

Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να μελετούν φακέλους ή να ζητούν εκθέσεις για παρόμοια σήματα.

 
 • Γενικές πληροφορίες

  Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες ενός αποτελέσματος αναζήτησης, κάνετε κλικ στην επωνυμία ή τον σύνδεσμο «+info» του σήματος/σχεδίου ή υποδείγματος/κατόχου ή αντιπροσώπου που επιθυμείτε να δείτε.

  Επωνυμία σήματος και σύνδεσμος +info

  Η λεπτομερή προβολή των αποτελεσμάτων αναζήτησης εμφανίζει πληροφορίες για ένα σήμα, σχέδιο ή υπόδειγμα ανά σελίδα.

  Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην λεπτομερή προβολή εξαρτώνται από τα ενεργά στοιχεία της αίτησης/καταχώρισης και θα διαφέρουν ανάλογα με το εάν η αίτηση/καταχώριση αφορά σήμα ή σχέδιο/υπόδειγμα.

  Εξ ορισμού, εμφανίζονται όλες οι πιθανές επικεφαλίδες πληροφοριών· οι πίνακες, όμως, που βρίσκονται κάτω από κάθε επικεφαλίδα θα είναι συμπληρωμένοι μόνον εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το εν λόγω σήμα ή σχέδιο/υπόδειγμα.

  Προβολή και άλλων αποτελεσμάτων αναζήτησης
  Εάν θέλετε να πλοηγηθείτε σε κάποιο άλλο αποτέλεσμα αναζήτησης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εικονίδια με τα βέλη που βρίσκονται στο άνω μέρος της σελίδας.

  Εικονίδια με τα βέλη

  Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης
  Για να επιστρέψετε στα αποτελέσματα αναζήτησης κάνετε κλικ στον σύνδεσμο «Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης» που βρίσκεται αριστερά από τα εικονίδια με τα βέλη.

  Εμφάνιση/απόκρυψη προβαλλόμενων πληροφοριών
  Κάνετε κλικ στα εικονίδια με τα βέλη που βρίσκονται κάτω από το πλήκτρο «Εκτύπωση» για να αποκρύψετε/εμφανίσετε πληροφορίες οι οποίες προβάλλονται εξ ορισμού στους πίνακες.

  Εικονίδια με τα βέλη

  Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε καθένα από τα στοιχεία χωριστά, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο που βρίσκεται δεξιά από τις επικεφαλίδες.

  Πλήκτρα για την εμφάνιση/απόκρυψη κάθε στοιχείου χωριστά

  Αλλαγή της σειράς εμφάνισης
  Για να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται τα στοιχεία στην λεπτομερή προβολή, κάνετε κλικ και σύρετε την σχετική επικεφαλίδα σε διαφορετική θέση. Η επιλογή αυτή μπορεί να είναι χρήσιμη για την προβολή και την εκτύπωση.

  Πώς να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης

  Σημειώστε, ωστόσο, ότι σε περίπτωση που διαγράψετε τα cookies ή επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο από διαφορετικό υπολογιστή ή πρόγραμμα πλοήγησης, όλες οι ενότητες θα επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση.

  Ορίστε προειδοποιητικό μήνυμα
  Κάντε κλικ στο πλήκτρο "Ορίστε προειδοποιητικό μήνυμα" για να δημιουργήσετε προειδοποιητικό μήνυμα.

  Ορίστε προειδοποιητικό μήνυμα

  Εκτύπωση
  Κάνετε κλικ στο πλήκτρο "Εκτύπωση" για να τυπώσετε τις πληροφορίες που εμφανίζονται. Σημείωση: Μόνο οι πληροφορίες που εμφανίζονται, και όχι πληροφορίες που τυχόν αποκρύπτονται, θα εκτυπωθούν.

 • Επικυρωμένα αντίγραφα

  Κάνετε κλικ στο πλήκτρο «Πιστοποιητικό» για να ζητήσετε επικυρωμένα αντίγραφα της αίτησης και/ή της βεβαίωσης καταχώρισης. (Σημείωση: Για να προβείτε στην ενέργεια αυτή πρέπει πρώτα να συνδεθείτε). Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Όταν η αίτηση έχει ήδη δημοσιευτεί.
  • Στην περίπτωση αίτησης για σήμα της ΕΕ, όταν η αίτηση για το σήμα έχει κατατεθεί μετά την 01/01/2008.
  • Στην περίπτωση βεβαίωσης καταχώρισης σήματος της ΕΕ, όταν η βεβαίωση καταχώρισης έχει εκδοθεί μετά από 01/01/2001.
  • Για επικυρωμένα αντίγραφα βεβαίωσης καταχώρισης ΚΚΣΥ.
 • Χρονοδιάγραμμα

  Το χρονοδιάγραμμα είναι μια οπτική αναπαράσταση της διαδικασίας που ακολουθείται για την αίτηση ή/και της διαδικασίας καταχώρισης ενός σήματος, σχεδίου ή υποδείγματος. Οι διαφορετικές καταστάσεις και οι συναφείς ημερομηνίες τους παρατίθενται σε χρονολογική σειρά καθ' όλη τη διάρκεια του χρονοδιαγράμματος. Χρονοδιαγράμματα παρέχονται για τις διαδικασίες που αφορούν σήματα της ΕΕ, σχέδια ή υποδείγματα καθώς και διαδικασίες ανακοπής.

  Στην περίπτωση που δεν έχετε πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες, θα εμφανιστεί μήνυμα με την ένδειξη "πληροφορίες περιορισμένης χρήσης" .

  Εάν η σωστή προβολή των στοιχείων δεν είναι εφικτή, θα εμφανιστεί το μήνυμα "μη διαθέσιμο". Δεν χρειάζεται να έρθετε σε επικοινωνία με το EUIPO διότι ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου θα ενημερωθεί αυτομάτως.

 • Ενέργειες και ανακοινώσεις

  Η παρούσα ενότητα σας παρέχει εργαλεία για να μπορείτε να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά με το EUIPO σχετικά με τον φάκελο που έχετε επιλέξει. Οι επιλογές που θα εμφανίζονται στην παρούσα ενότητα εξαρτώνται από την κατάσταση ή/και τον τύπο της αίτησης/καταχώρισης.

  Πιθανές ενέργειες και ανακοινώσεις

  Γενικές ενέργειες Εξέταση Αλλαγή/ενημέρωση στοιχείων σήματος
  Έρευνα φακέλου Ανάκληση Ανανέωση
  Αίτηση για παρέμβαση των τελωνειακών αρχών Περιορισμός Ολική μεταβίβαση
  Έκθεση για παρόμοια σήματα Επέκταση Μερική μεταβίβαση
    Συνέχιση διαδικασιών Διορισμός αντιπροσώπου
    Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση Διαγραφή αντιπροσώπου
    Αποστολή παρατηρήσεων τρίτων Διεκδίκηση αρχαιότητας
    Αποστολή βεβαιώσεων αρχαιότητας Αίτηση μετατροπής
 • Αλληλογραφία

  Όλη η αλληλογραφία που σχετίζεται με ένα σήμα εμφανίζεται σε πίνακα. Μπορείτε να αναζητήσετε ένα συγκεκριμένο στοιχείο αλληλογραφίας εισάγοντας κείμενο στο πεδίο αναζήτησης. Για το κείμενο που θα εισάγετε θα πραγματοποιηθεί στη συνέχεια αναζήτηση στις στήλες με την επικεφαλίδα Διαδικασία, Αριθμός υποβολής, Θέμα και Ημερομηνία.

  Μπορείτε να δείτε κατά πόσο έχει σταλεί αλληλογραφία είτε από εσάς είτε από το EUIPO στην στήλη "Από", όπου το σύμβολο Σύμβολο για ειδοποιήσεις που εστάλησαν από το EUIPOυποδεικνύει ειδοποιήσεις που εστάλησαν από το EUIPO και το σύμβολο Σύμβολο για ειδοποιήσεις που εστάλησαν από τον χρήστη ειδοποιήσεις που εστάλησαν από τον χρήστη. Μπορείτε να μεταφορτώσετε την αλληλογραφία σε μορφή PDF, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο της στήλης "Ενέργειες".

 • Γραφική αναπαράσταση

  Η προβολή γραφικής παράστασης είναι δυνατόν να εμφανιστεί μόνο για σχέδια και υποδείγματα και για τους ακόλουθους τύπους σημάτων: σήμα απεικόνισης, τρισδιάστατο σήμα, σήμα έγχρωμο, ηχητικό και άλλα.

 • Πληροφορίες για το σχέδιο ή υπόδειγμα

  Πληροφορίες σχετικά με καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα (ΚΚΣΥ) εμφανίζονται εδώ. Εάν είστε ο κάτοχος ή ο αντιπρόσωπος του φακέλου και είστε συνδεδεμένος, μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό αναφοράς της αίτησής σας (ήτοι τον αριθμό που έχετε επιλέξει εσείς οι ίδιοι, όχι τον επίσημο αριθμό αναφοράς της αίτησης που έχει χορηγήσει το EUIPO), κάνοντας κλικ στο μπλε εικονίδιο σε μορφή στυλό και πληκτρολογώντας τον νέο αναγνωριστικό αριθμό στο αντίστοιχο πεδίο που εμφανίζεται.

 • Ένδειξη προϊόντος

  Στην παρούσα ενότητα εμφανίζεται ο αριθμός κλάσης του Λοκάρνο και η αντίστοιχη ένδειξη προϊόντος. Η ένδειξη είναι δυνατόν να προβληθεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ κατά τον χρόνο δημοσίευσης του ΚΚΣΥ. Για να ανακατευθυνθείτε στο DesignClass, κάνετε κλικ στον σύνδεσμο που βρίσκεται στην επικεφαλίδα της ενότητας.

 • Πληροφορίες για το σήμα

  Πληροφορίες σχετικά με το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίζονται εδώ. Εάν είστε ο κάτοχος ή ο αντιπρόσωπος του φακέλου και είστε συνδεδεμένος, μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό αναφοράς της αίτησής σας (ήτοι τον αριθμό που έχετε επιλέξει εσείς οι ίδιοι, όχι τον επίσημο αριθμό αναφοράς της αίτησης που έχει χορηγήσει το EUIPO), κάνοντας κλικ στο μπλε εικονίδιο πένας Μπλε εικονίδιο πένας και πληκτρολογώντας τον νέο αναγνωριστικό αριθμό στο αντίστοιχο πεδίο που εμφανίζεται. Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη για διεθνείς καταχωρίσεις.

  Μάθετε περισσότερα σχετικά με την ταξινόμηση της Νίκαιας και την ταξινόμηση της Βιέννης.

 • Έγγραφα

  Για να μεταφορτώσετε ένα έγγραφο κάνετε κλικ στο λογότυπο PDF. Για να μεταφορτώσετε πολλαπλά έγγραφα ταυτοχρόνως, επιλέξτε τα τετραγωνίδια που απαιτούνται και κάνετε κλικ στο πλήκτρο «Μεταφόρτωση» που εμφανίζεται στον πίνακα (όταν έχετε επιλέξει κάποιο τετραγωνίδιο). Σας επισημαίνουμε ότι για να μεταφορτώσετε τα έγγραφα θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε. Επίσης, σας επισημαίνουμε ότι όταν μεταφορτώνετε ταυτοχρόνως πολλά έγγραφα, τα έγγραφα αυτά θα έχουν τη μορφή συμπιεσμένου αρχείου (zip).

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.