Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το έντυπο αίτησης σε 4 βήματα

Με το έντυπο αίτησης σε τέσσερα βήματα μπορείτε εύκολα να καταθέτετε μια αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος σε μόλις τέσσερα βήματα, χρησιμοποιώντας όποια από τις 23 γλώσσες της ΕΕ επιθυμείτε. Το έντυπο έχει σχεδιαστεί για τη διαδικασία Fast Track (ταχεία διαδικασία), με ενσωματωμένες οδηγίες και επιλογές αυτόματης συμπλήρωσης που σας βοηθούν να καταχωρίσετε το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας σε δύο ή λιγότερες μέρες.

Για να προσπελάσετε το έντυπο αίτησης σε τέσσερα βήματα, πλοηγηθείτε στον δικτυακό τόπο ακολουθώντας μια από τις ακόλουθες διαδρομές:

 1. «Σχέδια και υποδείγματα»> «Καταχωρίστε το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας — Γρήγορα και εύκολα» > «Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης» και, στη συνέχεια, επιλέξτε το έντυπο αίτησης σε τέσσερα βήματα και κάντε κλικ στο μπλε πλήκτρο «Ξεκινήστε την υποβολή της αίτησής σας».
 2. «Σχέδια και υποδείγματα» > «Πριν από την κατάθεση αίτησης καταχώρισης» > «Υποβάλετε αίτηση τώρα» και, στη συνέχεια, επιλέξτε το έντυπο αίτησης σε τέσσερα βήματα και κάντε κλικ στο μπλε πλήκτρο «Ξεκινήστε την υποβολή της αίτησής σας».
 3. «Αρχική σελίδα» > «Επιγραμμικές υπηρεσίες» > «Υποβολή αίτησης για σχέδιο ή υπόδειγμα — Έντυπο αίτησης σε τέσσερα βήματα» και κάντε κλικ στο μπλε πλήκτρο «Ξεκινήστε την υποβολή της αίτησής σας».

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εξέτασης των αιτήσεων καταχώρισης κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος, διαβάστε τις Κατευθυντήριες γραμμές μας.


Βήμα 1: Στοιχεία σχεδίου ή υποδείγματος

 • Γλώσσες και στοιχεία αιτούντος

  Πρώτη γλώσσα
  Επιλέξτε την πρώτη γλώσσα στη σελίδα «Υποβάλετε αίτηση τώρα» από οποιαδήποτε από τις 23 γλώσσες της ΕΕ.

  Δεύτερη γλώσσα
  Πρέπει να δηλώσετε μία δεύτερη γλώσσα από τις πέντε επίσημες γλώσσες του Γραφείου (ES, DE, EN, FR και IT). Η δεύτερη γλώσσα πρέπει να είναι διαφορετική από την πρώτη που επιλέξατε. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας μπορεί να προσβληθεί στη δεύτερη γλώσσα. Επιλέξτε το αντίστοιχο τετραγωνίδιο, εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε την επίσημη αλληλογραφία σας στη δεύτερη γλώσσα.

  Σημείωση: Εάν η πρώτη γλώσσα που επιλέξατε είναι μία από τις πέντε επίσημες γλώσσες του Γραφείου, δεν μπορείτε να επιλέξετε να λαμβάνετε την επίσημη αλληλογραφία σας στη δεύτερη γλώσσα. Κατά συνέπεια, δεν θα εμφανίζεται αυτό το τετραγωνίδιο.

  Στοιχεία αιτούντος
  Ο αριθμός αναφοράς σας πρέπει να αποτελείται το μέγιστο από 30 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες του λατινικού αλφαβήτου: a-z, A-Z, 0-9 και σύμβολα. Μην χρησιμοποιείτε διαστήματα.

  Αν έχετε απορίες σχετικά με το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας μελλοντικά, παρακαλούμε αναφέρετε τον αριθμό της αίτησης κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος που σας δόθηκε από το Γραφείο.

 • Πληροφορίες σχετικά με το(τα) σχέδιο(α) ή το(τα) υπόδειγμα(τα)

  Η προσθήκη όψεων του σχεδίου ή υποδείγματός σας μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

  • προσθήκη εικόνων (μορφή JPEG),
  • προσθήκη τρισδιάστατης δυναμικής όψης και στατικών όψεων που προκύπτουν από αυτή.

  Προβολή εικόνων
  Χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μεταφοράς και απόθεσης (drag-and-drop) ή κάντε αναζήτηση στον υπολογιστή σας για να μεταφορτώσετε τις εικόνες των σχεδίων ή των υποδειγμάτων σας. Μπορείτε να μεταφορτώσετε έως επτά προστατευόμενες εικόνες και έως τρεις μη προστατευόμενες.

  Η μεταφόρτωση μη προστατευόμενων όψεων δεν είναι δυνατή έως ότου μεταφορτώσετε επτά προστατευόμενες όψεις.

  Απαιτήσεις όψεων:

  • 2MB ανά εικόνα,
  • μορφότυπος JPEG
  • RGB, CMYK (θα μετατραπεί σε RGB, επηρεάζοντας πιθανώς τα χρώματα), αποχρώσεις του γκρι (grayscale), BW ή χρωματικά μοντέλα. Για να αποφευχθεί η αυτοματοποιημένη μετατροπή των χρωμάτων και να διατηρηθεί η πιστότητά τους στην οθόνη, συνιστάται η χρήση εικόνων RGB αντί για CMYK. Απαγορεύεται η αναφόρτωση των τρισδιάστατων δυναμικών όψεων ΚΑΙ άλλων στατικών όψεων,
  • ανάλυση εκτύπωσης: ελάχ. 72, μέγ. 300 DPI,
  • μέγιστο μέγεθος εικόνας: 5 000 x 5 000 εικονοστοιχεία (pixels),
  • τα προοδευτικά JPEG (progressive images) θα μετατρέπονται σε βασικά JPEG (baseline images).

  Απαιτήσεις συνημμένων (για διεκδικήσεις προτεραιότητας, προτεραιότητα λόγω έκθεσης, γενικές εξουσιοδοτήσεις για πληρεξούσιους υπαλλήλους):

  • PDF,
  • JPEG.

  Προδιαγραφές
  Η όψη αναπαράγεται σε ουδέτερο φόντο και η ποιότητα του σχεδίου ή υποδείγματος πρέπει να καθιστά εφικτή, αφενός, την ευκρινή παρουσίαση όλων των λεπτομερειών του αντικειμένου για το οποίο ζητείται προστασία και, αφετέρου, τη σμίκρυνση ή τη μεγέθυνσή του προς εγγραφή στο μητρώο και άμεση δημοσίευση στο Δελτίο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων.

  Η αναπαραγωγή του σχεδίου ή υποδείγματος δεν πρέπει να περιέχει επεξηγηματικό κείμενο, λέξεις ή σύμβολα ή να είναι αριθμημένη.

  Επαναλαμβανόμενη παράσταση επιφανείας: Όταν υποβάλλεται αίτηση για την καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος με επαναλαμβανόμενη παράσταση επιφανείας, η αναπαράσταση του σχεδίου ή υποδείγματος πρέπει να αποτυπώνει την πλήρη παράσταση και ένα επαρκές τμήμα της επαναλαμβανόμενης επιφάνειας.

  Τυπογραφικά στοιχεία: Εφόσον ζητείται καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος το οποίο συνίσταται σε τυπογραφικά στοιχεία, η αναπαράσταση του σχεδίου ή υποδείγματος πρέπει να αποτελείται από σειρά με όλα τα γράμματα του αλφαβήτου, κεφαλαία και πεζά κατά περίπτωση, και με όλα τα αραβικά ψηφία, καθώς και από κείμενο πέντε γραμμών, αμφότερα μεγέθους pitch 16.

  Σας συνιστούμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις προδιαγραφές. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις προδιαγραφές αποτελεί έναν από τους πιο συνήθεις λόγους για τους οποίους το Γραφείο επικαλείται παράλειψη, γεγονός που συνεπάγεται επιπλέον δουλειά και σημαντική απώλεια χρόνου για τους χρήστες.

  Η χρήση άλλων στοιχείων για την αναγνώριση των χαρακτηριστικών ενός σχεδίου ή υποδείγματος
  Η αναπαράσταση ενός σχεδίου ή υποδείγματος πρέπει να περιορίζεται στα χαρακτηριστικά για τα οποία ζητείται προστασία. Ωστόσο, μπορεί να περιέχει άλλα στοιχεία που να βοηθούν στην αναγνώριση των χαρακτηριστικών ενός σχεδίου ή υποδείγματος για τα οποία ζητείται προστασία. Είναι ευθύνη του αιτούντος να χρησιμοποιήσει, για παράδειγμα, διάστικτες γραμμές και πλαίσια με τρόπο που να καθιστούν ευκρινή τα χαρακτηριστικά για τα οποία ζητείται προστασία.

  Εάν θέλετε να τονίσετε ιδιαίτερα ένα συγκεκριμένο τμήμα του σχεδίου ή υποδείγματος, προκειμένου να δείξετε ότι διεκδικείτε ή δεν διεκδικείτε ρητώς μόνο αυτό το συγκεκριμένο τμήμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα ακόλουθα:

  • διακεκομμένες γραμμές για να καταδεικνύετε τα στοιχεία για τα οποία δεν αιτείστε προστασία·

  • πλαίσια για να καταδεικνύετε τα χαρακτηριστικά του σχεδίου ή υποδείγματος για τα οποία αιτείστε προστασία·

  • χρωματικές αποχρώσεις και θολά περιγράμματα για να αποκλείετε διάφορα χαρακτηριστικά από την προστασία που αιτείστε·

  • διαχωριστικά για να καταδεικνύετε ότι δεν αιτείστε προστασία για το συγκεκριμένο τμήμα του σχεδίου ή του υποδείγματος.

  Οι όψεις του σχεδίου ή του υποδείγματος δεν πρέπει να περιλαμβάνουν επεξηγηματικό κείμενο, λέξεις ή πρόσθετα σύμβολα.

  Ποια είναι τα βασικά οφέλη των μη προστατευόμενων εικόνων;

  • Θεωρούνται κατατεθείσες με το έντυπο αίτησης, συνεπώς μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διεκδίκησης προτεραιότητας σε επόμενη αίτηση.
  • Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επεξηγηθεί το σχέδιο ή το υπόδειγμα διευκολύνοντας έτσι τον εξεταστή κατά την αξιολόγηση των προστατευόμενων εικόνων.
  • Ο αιτών μπορεί να ελέγξει τις εικόνες μετά τη μεταφόρτωσή τους και να αλλάξει στη συνέχεια μια μη προστατευόμενη όψη σε προστατευόμενη και το αντίστροφο.

  Σημείωση: Οι μη προστατευόμενες όψεις θα διατίθενται στο εργαλείο eSearch μόνο για δικαιούχους σχεδίων ή υποδειγμάτων.

  Τρισδιάστατες δυναμικές όψεις
  Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος δέχεται έναν νέο τύπο αναπαράστασης για όψεις ως εργαλείο για τη λήψη όψεων στην αίτηση: τις τρισδιάστατες δυναμικές όψεις. Αν μεταφορτώσετε μια τρισδιάστατη δυναμική όψη από τον υπολογιστή σας σε μορφή OBJ, STL ή X3D, θα μπορείτε να λάβετε στατικές όψεις προστατευόμενων και μη προστατευόμενων εικόνων σχεδίων ή υποδειγμάτων.

  Οι τρισδιάστατες δυναμικές όψεις αναπαράγουν τρισδιάστατες προοπτικές σε δύο διαστάσεις (οθόνη) καθώς μπορείτε να επεξεργασθείτε την όψη (μετακινώντας την ή κάνοντας μεγέθυνση και σμίκρυνση) για να δείτε τις διάφορες προοπτικές. Τυχόν όψεις που λαμβάνονται από την τρισδιάστατη όψη δεν μπορούν να υποστούν επεξεργασία (στατικές όψεις) και προστίθενται στο έντυπο ως όψεις του σχετικού σχεδίου ή υποδείγματος.

  Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία μεταφοράς και απόθεσης ή κάντε αναζήτηση στα αρχεία του υπολογιστή σας για να μεταφορτώσετε τρισδιάστατες δυναμικές όψεις του σχεδίου ή του υποδείγματός σας.

  Τρισδιάστατες δυναμικές όψεις — τεχνικές προδιαγραφές
  Αφού μεταφορτώσετε την τρισδιάστατη δυναμική όψη σας στο έντυπο αίτησης κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος, αυτή θα εμφανίζεται με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • γκρι φόντο με διαβάθμιση·
  • η τρισδιάστατη δυναμική όψη εμφανίζεται σε λευκό χρώμα·
  • οι τρισδιάστατες δυναμικές όψεις μπορούν να αναφορτωθούν σε έναν από τους τρεις παρακάτω μορφότυπους: OBJ, STL ή X3D·
  • μέγιστο μέγεθος για συνημμένα τρισδιάστατα μοντέλα -OBJ, STL, X3D- (για τις όψεις σχεδίων και υποδειγμάτων): 20MB·
  • οι στατικές όψεις που λαμβάνονται από την τρισδιάστατη δυναμική όψη θα είναι μονόχρωμες (σε μαύρο και άσπρο μόνο)·
  • σκίαση: τονισμός της τρισδιάστατης δυναμικής όψης, όπου η πηγή του φωτός θα βασίζεται στην προοπτική του χρήστη·
  • το μέγεθος σε εικονοστοιχεία (pixels) είναι 490 x 315 και παραμένει σταθερό. Στο πλαίσιο, οι χρήστες μπορούν να δουν ότι η περιοχή που διατίθεται για την τρισδιάστατη δυναμική όψη παραμένει σταθερή, αν μεγαλώσουν ή μικρύνουν τον φυλλομετρητή τους·
  • όταν χρησιμοποιείται η επιλογή της τρισδιάστατης δυναμικής όψης, όλες οι στατικές όψεις πρέπει να λαμβάνονται από την τρισδιάστατη όψη.

  Σημείωση: Ο τύπος αρχείου X3D δεν υποστηρίζεται από τον Internet Explorer 10 ή από παλαιότερη έκδοσή του.

  Σημείωση: Σχέδια ή υποδείγματα που αποτελούν ή περιέχουν διακοσμητικό στοιχείο επιφάνειας πρέπει να υποβάλλονται χωρίς τη χρήση τρισδιάστατων δυναμικών όψεων.

  Επισήμανση: Η δυαδική έκδοση STL (binary STL) δεν υποστηρίζεται. Μπορείτε να μετατρέψετε τη δυαδική σας έκδοση STL σε κανονική STL (standard STL) χρησιμοποιώντας εργαλεία μετατροπής.

  Ποια είναι τα κύρια πλεονεκτήματα της χρήσης τρισδιάστατων δυναμικών όψεων;

  • Όταν δημοσιεύεται το σχέδιο ή το υπόδειγμα, θα εμφανίζεται στην εφαρμογή eSearch και θα διατίθεται όχι μόνο στους εξεταστές αλλά σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως τρίτα μέρη και δικαστές.
  • Θα είναι σαφές ότι οι στατικές εικόνες προέρχονται από ένα συγκεκριμένο σχέδιο ή υπόδειγμα.
  • Θα βοηθά στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο σχετίζονται μεταξύ τους οι διάφορες στατικές όψεις.
  • Θα είναι απίθανο η αναπαράσταση του σχεδίου ή του υποδείγματος να είναι ελλιπής, γεγονός που ωφελεί τόσο τους αιτούντες όσο και το Γραφείο.

  Πώς μετακινείται η τρισδιάστατη δυναμική όψη;
  Με την τρισδιάστατη δυναμική όψη μπορείτε να παρουσιάσετε το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας από διαφορετικές οπτικές γωνίες της κάμερας.

  Μετακίνηση μιας τρισδιάστατης δυναμικής όψης
  Χρησιμοποιήστε τα βέλη (αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω) στο πληκτρολόγιο ή/και το ζουμ.

  Πλήκτρα ελέγχου

  Ή χρησιμοποιήστε το ποντίκι και κάντε κλικ στην ίδια την όψη.

  Δυναμική όψη του τρισδιάστατου μοντέλου

  Για να διευκολυνθείτε στην αλλαγή των διαφόρων οπτικών γωνιών της κάμερας, χρησιμοποιήστε την επιλογή «Βασικά πλήκτρα ελέγχου» και επιλέξτε μία από τις όψεις.

  Βασικά πλήκτρα ελέγχου

  Πώς να δημιουργήσετε εικόνες της όψης που επιθυμείτε
  Υπάρχουν δύο τρόποι:

  Πλήκτρο «Δημιουργία όψης από αυτή την οπτική γωνία»
  Οπτική γωνία Πλήκτρο «Δημιουργία προκαθορισμένων όψεων»
  Προκαθορισμένες όψεις
  • Αφού επιλέξετε την όψη από την τρισδιάστατη δυναμική όψη σας, κάντε κλικ στο πλήκτρο «Δημιουργία όψης από αυτή την οπτική γωνία». Η εικόνα θα εμφανιστεί στη συνέχεια όπως φαίνεται παρακάτω.


  • Κάντε κλικ στο πλήκτρο «Δημιουργία προκαθορισμένων όψεων», το οποίο δημιουργεί αυτομάτως και τις επτά όψεις που εμφανίζονται στα βασικά πλήκτρα ελέγχου. Στη συνέχεια θα εμφανιστούν οι παρακάτω εικόνες.


  Μπορείτε να δημιουργήσετε έως επτά προστατευόμενες εικόνες και να χρησιμοποιήσετε επίσης τη λειτουργία για τη δημιουργία τριών ακόμη μη προστατευόμενων εικόνων.

  Μετακίνηση, διαγραφή και άνοιγμα εικόνας
  Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Μετακίνηση» Εικονίδιο μετακίνησης πάνω στην εικόνα για να αλλάξετε τη σειρά των όψεων του σχεδίου ή του υποδείγματος και για να μετατρέψετε μη προστατευόμενες εικόνες σε προστατευόμενες.

  Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Διαγραφή» Εικονίδιο διαγραφής πάνω στην εικόνα για να διαγράψετε την όψη του σχεδίου ή υποδείγματος.

  Κάντε κλικ στη φορτωμένη εικόνα και ανοίξτε την σε πλήρες μέγεθος.

 • Ένδειξη(εις) του προϊόντος/Ταξινόμηση του Λοκάρνο

  Ένδειξη προϊόντος
  Θα χρειαστεί να προσθέσετε ένδειξη προϊόντος. Αυτό δεν επηρεάζει το πεδίο προστασίας του καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος, αλλά είναι απαραίτητο για νομικούς λόγους. Συνιστάται ιδιαιτέρως στους αιτούντες να επιλέγουν την ένδειξη προϊόντος από τον κατάλογο προϊόντων EuroLocarno. Πρέπει να παρέχετε την ένδειξη του προϊόντος για κάθε σχέδιο ή υπόδειγμα για το οποίο υποβάλετε αίτηση.

  Ταξινόμηση
  Χρησιμοποιώντας το Eurolocarno βλέπετε αυτομάτως σε ποια κλάση της Ταξινόμησης του Λοκάρνο ανήκει το προϊόν.

 • Πώς μπορώ να προσθέσω ένδειξη προϊόντος;

  Προτού εξηγήσουμε τον τρόπο προσθήκης ένδειξης προϊόντος, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι:

  • ένα σχέδιο ή υπόδειγμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πέντε όρους·
  • στην περίπτωση πολλαπλών αιτήσεων, όλοι οι όροι πρέπει να ανήκουν στην ίδια κλάση, με την εξαίρεση της κλάσης 32 που μπορεί να εισαχθεί επιπροσθέτως (διότι στην κλάση 32 περιλαμβάνεται η διακόσμηση).

  Η ένδειξη προϊόντος και η ταξινόμηση Λοκάρνο μπορούν να προστεθούν με δύο διαφορετικούς τρόπους, ήτοι:

  1. Εισάγοντας το προϊόν το οποίο αναπαριστά το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας και κάνοντας κλικ στο πλήκτρο «Προσθήκη», ο όρος συμπληρώνεται αυτόματα και επικυρώνεται σύμφωνα με τον κατάλογο προϊόντων του EuroLocarno.

   Ταξινόμηση Λοκάρνο

   Αν η ένδειξη προϊόντος εμφανίζεται σε πράσινο πλαίσιο, τότε οι όροι έχουν επικυρωθεί επιτυχώς. Οι αριθμοί κλάσης και υποκλάσης εμφανίζονται αυτόματα στην αριστερή στήλη «Ταξινόμηση Λοκάρνο», όπως φαίνεται παρακάτω:

   Όροι από την Ταξινόμηση Λοκάρνο
    
  2. Αν κάνετε κλικ στον σύνδεσμο «Αναζήτηση»: θα εμφανιστεί ολόκληρος ο κατάλογος ενδείξεων προϊόντων του Eurolocarno σε αποκλειστικό παράθυρο.

   Σύνδεσμος αναζήτησης

   Επιλέξτε την ένδειξη προϊόντος

   Το εργαλείο αυτό σάς βοηθά να επιλέξετε τις σωστές ενδείξεις προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των κλάσεων και υποκλάσεων. Πρέπει να εισάγετε την ένδειξη προϊόντος στη γραμμή αναζήτησης και να κάνετε κλικ στο πλήκτρο «Αναζήτηση» ή να κάνετε αναζήτηση βάσει κλάσης/υποκλάσης.

   Αναζήτηση ένδειξης προϊόντος

   Στη συνέχεια εμφανίζονται όλα τα αποτελέσματα αναζήτησης με τον προσδιορισμό κλάσης και υποκλάσης τους. Κάντε κλικ στο τετραγωνίδιο στο αριστερό μέρος του καταλόγου αποτελεσμάτων για να επιλέξετε τη σωστή ένδειξη προϊόντος. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή σας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ανασκόπηση ολόκληρου του καταλόγου κάνοντας κλικ στο πλήκτρο «Προβολή της επιλογής σας» ή στο πλήκτρο «Επόμενο». Κάντε κλικ στο πλήκτρο «Συνέχεια» για να προσθέσετε τους όρους στην αίτηση σχεδίου ή υποδείγματός σας.

   Αν ο όρος έχει επικυρωθεί επιτυχώς, η ορθή ένδειξη προϊόντος εμφανίζεται σε πράσινα διάστικτα πλαίσια και οι αριθμοί κλάσης και υποκλάσης θα εμφανιστούν αυτομάτως στο αριστερό μέρος της στήλης «Ταξινόμηση Λοκάρνο».

   Κατάλογος επικυρωμένων όρων
 • Αναστολή και περιγραφή

  Αναστολή
  Κατά την υποβολή αίτησης κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος, μπορείτε να αιτηθείτε αναστολή της δημοσίευσης για διάστημα έως και 30 μηνών. Το προϊόν θα παραμείνει, συνεπώς, εμπιστευτικό, μέχρι να δώσετε άδεια για τη γνωστοποίησή του. Εάν επιλέξετε να μην δημοσιεύσετε καθόλου το καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα, η καταχώριση θα αποσβεσθεί μετά την παρέλευση της 30μηνης περιόδου αναστολής.

  Για να δημοσιευθεί ένα σχέδιο ή υπόδειγμα μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής δημοσίευσης, πρέπει να καταβληθούν τα σχετικά τέλη δημοσίευσης.

  Σημείωση: Το τέλος δημοσίευσης μπορεί να καταβληθεί μαζί με το τέλος αναστολής κατά την υποβολή της αίτησης. Ωστόσο, αν αποφασίσετε τελικά να μην προβείτε σε δημοσίευση, το τέλος δημοσίευσης δεν επιστρέφεται.

  Περιγραφή
  Μπορείτε να προσθέσετε περιγραφή της αναπαράστασης του σχεδίου ή υποδείγματος εφόσον το επιθυμείτε.

  Το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα ορίζει ότι η αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει μία και μόνο περιγραφή ανά σχέδιο ή υπόδειγμα που να μην υπερβαίνει τις 100 λέξεις και η οποία να εξηγεί την αναπαράσταση του σχεδίου ή υποδείγματος ή του δείγματος· η περιγραφή αφορά μόνο τα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται στις αναπαραγωγές του σχεδίου ή του υποδείγματος ή του δείγματος· δεν περιλαμβάνει δηλώσεις ως προς τον ισχυριζόμενο νεωτερισμό ή ατομικό χαρακτήρα του σχεδίου ή υποδείγματος ή την τεχνική αξία του.

  Ωστόσο, αν η περιγραφή δεν είναι σύμφωνη με τον κανονισμό, δεν τίθεται ζήτημα εξαίρεσης. Η περιγραφή δεν εξετάζεται, παρόλα αυτά ο εξεταστής μπορεί να τη χρησιμοποιήσει σε περίπτωση αμφιβολιών. Εάν για παράδειγμα υπάρχουν δύο εικόνες που απεικονίζουν διαφορετικές κάρτες, ο εξεταστής πρέπει να θέσει ζήτημα εξαίρεσης, αν όμως η περιγραφή δείχνει ότι η απεικόνιση αφορά δύο διαφορετικές πλευρές της ίδιας κάρτας, δεν τίθεται ζήτημα εξαίρεσης.

  Σημείωση: Περιγραφές που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν γίνονται δεκτές.

  Αναστολή
 • Πληροφορίες σχετικά με τον (τους) δημιουργό(-ούς)

  Η παρούσα ενότητα είναι προαιρετική και αποσκοπεί στη σύνδεση του δημιουργού με το συναφές σχέδιο ή υπόδειγμα. Παρόλα αυτά, αν επιλέξετε «Δημιουργία νέου» πρέπει να παράσχετε τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τον(τους) δημιουργό(ούς):

  • είτε το ονοματεπώνυμο, για μεμονωμένο δημιουργό,
  • είτε το όνομα ομάδας δημιουργών, κατά περίπτωση.
  Στοιχεία δημιουργού

  Προσθήκη δημιουργού

  Αν το Γραφείο έχει χορηγήσει προηγουμένως αριθμό στον δημιουργό, πρέπει να εισάγετε τον αριθμό αυτό και οι σχετικές πληροφορίες θα εισαχθούν από τη βάση δεδομένων.

  Στην περίπτωση που ο δημιουργός έχει παραιτηθεί από το δικαίωμα ονομαστικής μνείας επιλέξτε το κατάλληλο τετραγωνίδιο («Παραίτηση»).

  Παραίτηση
 • Επιθυμώ να διεκδικήσω προτεραιότητα

  Αν έχετε υποβάλει αίτηση για το ίδιο σχέδιο ή υπόδειγμα κατά το τελευταίο εξάμηνο, μπορείτε να διεκδικήσετε προτεραιότητα κάνοντας κλικ στο πλήκτρο «Προσθήκη προτεραιότητας»:

  Πληκτρολόγηση του αριθμού προτεραιότητας ή του αριθμού του σχεδίου ή υποδείγματος Προσθήκη διεκδίκησης προτεραιότητας
  • επιλέξτε τη «Χώρα πρώτης κατάθεσης» από τον αναπτυσσόμενο κατάλογο,
  • πληκτρολογήστε τον αριθμό προτεραιότητας ή τον αριθμό σχεδίου ή υποδείγματος (εάν τα στοιχεία του σχεδίου ή υποδείγματος είναι διαθέσιμα στο DesignView, το πεδίο θα συμπληρωθεί αυτόματα) και κάντε κλικ στο πεδίο «Εισαγωγή» ή
  • πληκτρολογήστε τα στοιχεία με μη αυτόματο τρόπο κάνοντας κλικ στο πλήκτρο «Μη αυτόματη δημιουργία»·
  • προσθέστε την ημερομηνία και τον αριθμό κατάθεσης. Είναι υποχρεωτικό να επισυνάψετε τα απαιτούμενα έγγραφα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, εκτός των περιπτώσεων όπου η χώρα πρώτης κατάθεσης είναι το Γραφείο.

  Σημείωση: Εάν η πρώτη κατάθεση δεν έγινε σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, τότε πρέπει να επισυναφθεί αντίγραφο της μετάφρασης.

 • Αποθήκευση του σχεδίου ή υποδείγματος και αντιγραφή από το σχέδιο ή υπόδειγμα

  Μόλις προσθέσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο ή το υπόδειγμα, αποθηκεύστε τις. Τότε θα μπορέσετε να δείτε μια σύνοψη των πληροφοριών του σχεδίου ή του υποδείγματός σας και να την επεξεργαστείτε.

  Πληροφορίες σχετικά με το (τα) σχέδιο(-α) ή το (τα) υπόδειγμα(-τα)

  Για να προσθέσετε ένα νέο σχέδιο ή υπόδειγμα, κάντε κλικ στο πλήκτρο «Προσθήκη νέου» ή αντιγράψτε πληροφορίες από το σχέδιο ή υπόδειγμα που έχετε ήδη εισαγάγει, κάνοντας κλικ στο πλήκτρο «Αντιγραφή από σχέδιο ή υπόδειγμα». Αν έχετε ήδη υποβάλει περισσότερα από ένα σχέδια ή υποδείγματα, μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό του συγκεκριμένου σχεδίου ή υποδείγματος του οποίου τις πληροφορίες θέλετε να αντιγράψετε.

  Επιλογή αντιγραφής από σχέδιο ή υπόδειγμα

Βήμα 2 Παρόμοια σχέδια ή υποδείγματα

 • Τι είναι το DesignView;

  Το DesignView είναι ένα εύχρηστο, πολυγλωσσικό, διαδικτυακό συμβουλευτικό εργαλείο, το οποίο παρέχει στους χρήστες του Διαδικτύου τη δυνατότητα να αναζητούν χωρίς χρέωση τα σχέδια και τα υποδείγματα όλων των συμμετεχόντων γραφείων, περιλαμβανομένων του EUIPO και των συμμετεχόντων εθνικών γραφείων.

  Παρέχει πρόσβαση σε αιτήσεις και καταχωρίσεις σχεδίων και υποδειγμάτων που κοινοποιούνται από τα συμμετέχοντα γραφεία μέσω μίας ενιαίας πλατφόρμας. Κάθε γραφείο είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο που διαθέτει στους χρήστες και μεριμνά για την καθημερινή επικαιροποίησή του.

 • Τι μπορεί να κάνει το DesignView για εσάς;
  1. Να εξακριβώνετε ποια είναι τα υφιστάμενα σχέδια και υποδείγματα στην Ευρώπη και να ενημερώνεστε σχετικά με τις τάσεις στην αγορά, χωρίς χρέωση.
  2. Να αποκτάτε εύκολα πρόσβαση σε υπηρεσίες μετά την καταχώριση.
  3. Να αποκτάτε πληροφορίες σχετικά με τον νεωτερισμό ενός σχεδίου ή υποδείγματος.
  4. Συνδράμει τις τελωνειακές αρχές στο πλαίσιο διαδικασιών ή τους δικαστές, π.χ. σε περιπτώσεις επίλυσης διαφορών μεταξύ μερών στο πλαίσιο διοικητικών και νομικών διατυπώσεων.
  5. Συνδράμει τα γραφεία, π.χ. σε περίπτωση που θέλουν να διενεργήσουν διεξοδική εξέταση, ή τους εξεταστές για τη διερεύνηση προγενέστερων δικαιωμάτων προτεραιότητας.

Βήμα 3 Δημιουργία λογαριασμού/Σύνδεση

 • Δημιουργία λογαριασμού/Σύνδεση

  Σε αυτό το στάδιο, έχετε δύο επιλογές:

  • εάν δεν είστε κάτοχος λογαριασμού στο Γραφείο, κάντε κλικ στο πλήκτρο «Δημιουργία λογαριασμού»
  • εάν είστε κάτοχος λογαριασμού στο Γραφείο, εισάγετε τα στοιχεία σας και κάντε κλικ στο πλήκτρο «Σύνδεση».

  Τα στοιχεία σας θα εισαχθούν στο έντυπο.

  Αιτήσεις καταχώρισης κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος για κατοίκους/επιχειρήσεις εκτός ΕΕ
  Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ΚΚΣΥ εάν μένετε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), απλώς στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Έντυπο αίτησης για επαγγελματίες και να διορίσετε αντιπρόσωπο

 • Αιτούντες και αντιπρόσωποι

  Ένας αιτών ή/και ένας αντιπρόσωπος μπορεί να περιληφθεί με τους παρακάτω τρόπους:

  Προσθήκη υφιστάμενου αιτούντος/αντιπροσώπου
  Πληκτρολογήστε το όνομα του αιτούντος/αντιπροσώπου και θα εμφανιστεί ένας κατάλογος με όλα τα καταχωρισμένα ονόματα. Επιλέξτε το όνομα που επιθυμείτε και κάντε κλικ στο πεδίο «Εισαγωγή». Θα εμφανιστούν τα στοιχεία του αιτούντος/αντιπροσώπου. Κάντε κλικ στο πλήκτρο «Προσθήκη» για να συνεχίσετε. Αυτός ο τρόπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί εφόσον τα σχετικά στοιχεία έχουν ήδη εισαχθεί στο παρελθόν.

  Σημείωση: Μπορείτε να προσθέσετε έναν υφιστάμενο αντιπρόσωπο μόνο αν είστε συνδεδεμένοι ως αντιπρόσωποι.

  Προσθήκη νέου αιτούντος

  1. Κάντε κλικ στο πλήκτρο «Δημιουργία νέου» και πληκτρολογήστε τα στοιχεία.
  2. Επιλέξτε την κατηγορία αιτούντος από τον αναπτυσσόμενο κατάλογο.
  3. Συμπληρώστε το υπόλοιπο έντυπο (τα πεδία που επισημαίνονται με αστερίσκο [*] είναι υποχρεωτικά).
  4. Κάντε κλικ στο πλήκτρο «Προσθήκη» για να συνεχίσετε.

  Σημείωση: Δεν μπορείτε να προσθέσετε νέους αντιπροσώπους όταν χρησιμοποιείτε το έντυπο Fast Track τεσσάρων βημάτων.

  Οργανισμοί
  Σε περίπτωση που καταθέτετε αίτηση εξ ονόματος κάποιου οργανισμού, συμπληρώστε μόνο τον αριθμό αναγνώρισης του οργανισμού.

 • Προσχέδια (αποθήκευση της αίτησής μου ως προσχεδίου)
  Όταν συμπληρώνετε το έντυπο της αίτησής σας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποθηκεύσετε τα στοιχεία που έχετε ήδη καταχωρίσει αποθηκεύοντας την αίτησή σας ως προσχέδιο Κάντε κλικ στο πλήκτρο «Αποθήκευση αίτησης» που εμφανίζεται στη δεξιά στήλη της αίτησης και αναπαρίσταται με το εικονίδιο Εικονίδιο αποθήκευσης . Η πρόσβαση στο προσχέδιο είναι εφικτή μέσω της ενότητας «Προσχέδια» στη User Area.
 • Επαναφορά εντύπου αίτησης

  Εάν επιθυμείτε να αρχίσετε την αίτησή σας από την αρχή, κάντε κλικ στο πλήκτρο «Επαναφορά εντύπου αίτησης» οπότε θα εκκαθαριστούν όλα τα συμπληρωμένα πεδία και θα διαγραφούν οι συμπληρωμένες πληροφορίες.

 • Εκτύπωση της αίτησής μου

  Μπορείτε να εκτυπώσετε το έντυπο της αίτησής σας ανά πάσα στιγμή κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης.


Βήμα 4 Επιβεβαίωση και πληρωμή

 • Επιβεβαίωση

  Ελέγξτε τα στοιχεία σας και τα στοιχεία του σχεδίου ή υποδείγματός σας
  Σε αυτό το στάδιο μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες της αίτησης που πρόκειται να υποβάλετε. Μπορείτε ακόμη να τις τροποποιήσετε στα «Στοιχεία σχεδίου ή υποδείγματος», προτού υποβάλετε την αίτηση.

 • Υπογραφή

  Συμπληρώνοντας τα πεδία «Ονοματεπώνυμο» και «Ιδιότητα του υπογράφοντος», επιβεβαιώνετε ότι έχετε ελέγξει τα στοιχεία και επιθυμείτε να υποβάλετε την αίτηση σχεδίου ή υποδείγματος.

  Υπογραφή

  Μπορείτε να προσθέσετε ένα πρόσωπο ως πρόσθετο υπογράφοντα.

  Σημείωση: Υπενθυμίζεται ότι μόνο τα φυσικά πρόσωπα επιτρέπεται να υπογράφουν έντυπα αίτησης.

  Αφού ελέγξετε την αίτησή σας, κάντε κλικ στο πλήκτρο «Επιβεβαίωση και πληρωμή».

  Πλήκτρο «Επιβεβαίωση και πληρωμή»

  Πρέπει να επιλέξετε τη μέθοδο πληρωμής που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε στο παράθυρο πληρωμής.

  Σημείωση: Η επιλογή πληρωμής μέσω τραπεζικού εμβάσματος δεν διατίθεται για το έντυπο αίτησης Fast Track τεσσάρων βημάτων.

  Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο «Επιβεβαίωση πληρωμής» και «Συνέχεια» στο επόμενο παράθυρο, υποβάλετε την αίτησή σας.

  Πλήκτρο «Επιβεβαίωση και πληρωμή» Πλήκτρο «Επιβεβαίωση και πληρωμή»
 • Τι συμβαίνει μετά την υποβολή του εντύπου της αίτησής μου;

  Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής, θα λάβετε επιβεβαίωση η οποία θα σας ειδοποιεί ότι η αίτησή σας έχει συμπληρωθεί ορθά και θα σας γνωστοποιεί τον επίσημο αριθμό αίτησης. Θα πρέπει επίσης να μεταφορτώσετε το επίσημο αποδεικτικό και την επιβεβαίωση σε ένα ενιαίο αρχείο PDF. Επισημαίνεται ότι το Γραφείο δεν εκδίδει αντίγραφα των αποδεικτικών.

  επιβεβαίωση η οποία σας ειδοποιεί ότι η αίτησή σας έχει συμπληρωθεί ορθά
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.