Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Βασικές αρχές για τα σήματα

Εάν ασκείτε επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε θα διαθέτετε σήμα. Μέσω αυτού σας αναγνωρίζουν οι πελάτες σας. Το σήμα σας είναι αυτό που διαφοροποιεί τα προϊόντα σας από τα προϊόντα των υπολοίπων και αντανακλά τις αξίες σας. Ενδέχεται να είναι το πολυτιμότερο περιουσιακό σας στοιχείο.

Το σήμα σας αποτελεί μέρος της διανοητικής σας ιδιοκτησίας και συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχία της επιχείρησής σας.

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.