Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα εμπορικά σήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Πού μπορείτε να καταχωρίσετε το σήμα σας

Στην Ευρώπη εφαρμόζεται ένα σύστημα καταχώρισης σημάτων σε τέσσερα επίπεδα. Επιλέγετε το κατάλληλο επίπεδο ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Εάν αιτείστε προστασία σε μία μόνο χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), για παράδειγμα στη χώρα στην οποία έχετε την έδρα σας ή στην οποία επιθυμείτε να δραστηριοποιηθείτε επιχειρηματικά, μπορείτε να καταχωρίσετε το σήμα σας απευθείας στο αντίστοιχο εθνικό γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ). Αυτή είναι η εθνική διαδικασία. Δείτε τον πλήρη κατάλογο των εθνικών γραφείων.

Εάν διεκδικείτε προστασία στο Βέλγιο, τις Κάτω Χώρες ή/και το Λουξεμβούργο, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Μπενελούξ (BOIP), το μόνο περιφερειακό Γραφείο ΔΙ της ΕΕ για την κατοχύρωση σημάτων στα τρία αυτά κράτη μέλη. Αυτή είναι η περιφερειακή διαδικασία.

Εάν επιθυμείτε προστασία σε περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο EUIPO για κοινοτικό σήμα, επιλέγοντας την κοινοτική διαδικασία. Το κόστος της ηλεκτρονικής αίτησης στο EUIPO ανέρχεται σε 850 ευρώ και η υποβολή της αίτησης γίνεται σε μία μόνο γλώσσα. Αφού λάβουμε την αίτησή σας, θα την εξετάσουμε και θα την επεξεργαστούμε. Αφού ολοκληρωθεί η καταχώριση, μπορείτε να ανανεώνετε επ' αόριστον το σήμα σας κάθε 10 χρόνια.

Τα εθνικά, περιφερειακά και κοινοτικά συστήματα είναι συμπληρωματικά και λειτουργούν παράλληλα.

Τα σήματα εθνικού και περιφερειακού επιπέδου είναι απαραίτητα για τους χρήστες που δεν επιθυμούν ή δε χρειάζονται προστασία σε επίπεδο ΕΕ.

Όσοι το επιθυμούν, μπορούν να κατοχυρώσουν κοινοτικά σήματα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

 

Η τέταρτη οδός κατοχύρωσης σήματος στην ΕΕ είναι η διεθνής διαδικασία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εθνική, περιφερειακή ή κοινοτική αίτηση κατοχύρωσης σήματος για να επεκτείνετε την προστασία του σήματός σας σε διεθνές επίπεδο, σε οποιαδήποτε χώρα έχει υπογράψει το πρωτόκολλο της Μαδρίτης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διεθνείς καταχωρίσεις.

Σε εθνικό επίπεδο, μέσω των εθνικών γραφείων ΔΙ της ΕΕ.

Σε περιφερειακό επίπεδο για καταχώριση στο Βέλγιο, τις Κάτω Χώρες ή/και το Λουξεμβούργο, μέσω του BOIP.

Προστασία σε ολόκληρη την ΕΕ (όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ) μέσω του EUIPO.

Διεθνής καταχώριση μέσω του ΠΟΔΙ.

 

Τα οφέλη της καταχώρισης σήματος

  • Προστασία της αξίας της επωνυμίας σας
  • Απόκτηση περιουσιακού στοιχείου
  • Κατοχύρωση έναντι ανταγωνιστικών σημάτων
  • Προσδιορισμός των δικαιωμάτων σας
  • Πρόληψη της παραποίησης/απομίμησης και της απάτης

Τα οφέλη της καταχώρισης κοινοτικού σήματος.

  • Μία μόνο ηλεκτρονική υποβολή καταχώρισης, σε μία γλώσσα, ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.
  • Το κοινοτικό σήμα παρέχει στον ιδιοκτήτη του σήματος αποκλειστικά δικαιώματα σε όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χαμηλό κόστος.
  • Μπορείτε να κατοχυρώσετε το σήμα σας σε μια αγορά 500 περίπου εκατομμυρίων καταναλωτών.
  • Το σήμα της ΕΕ ισχύει για 10 χρόνια και μπορεί να ανανεώνεται επ' αόριστον, για περίοδο 10 ετών κάθε φορά που ανανεώνεται.

Διεθνής καταχώριση σήματος

Εάν έχετε υποβάλει ήδη αίτηση για σήμα ή εάν έχετε καταχωρίσει ήδη το σήμα σας σε άλλο μέρος του κόσμου, μπορείτε να αποκτήσετε κοινοτικό σήμα με «διεθνή καταχώριση», επιλέγοντας στο έντυπο της αίτησης την ΕΕ. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω του αποκαλούμενου συστήματος της Μαδρίτης, υπό τη διαχείριση του Διεθνούς Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ) με έδρα τη Γενεύη.

 
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.