Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιοι Λογαριασμοί του EUIPO

Ετήσιοι Λογαριασμοί

Έγγραφο για τον προϋπολογισμό

2021 Ετήσιοι Λογαριασμοί του EUIPO

 

Οι επίσημες οικονομικές εκθέσεις του EUIPO περιλαμβάνουν τον προϋπολογισμό, τους ετήσιους λογαριασμούς, την έκθεση δημοσιονομικής και οικονομικής διαχείρισης και την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι ετήσιοι λογαριασμοί περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και τις εκθέσεις για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του EUIPO. Οι ετήσιοι λογαριασμοί πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους ισχύοντες κανόνες, ακριβείς και πλήρεις και να παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της κατάστασης. Οι ετήσιοι λογαριασμοί καταρτίζονται σύμφωνα με τις γενικώς παραδεκτές λογιστικές αρχές.


PDF

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ