Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προϋπολογισμός EUIPO

Τελευταία έκδοση προϋπολογισμού

Έγγραφο για τον προϋπολογισμό

Προϋπολογισμός EUIPO 2023

Ο προϋπολογισμός του EUIPO για το επόμενο έτος καταρτίζεται και υποβάλλεται προς έγκριση στην Επιτροπή Προϋπολογισμού του Γραφείου. Ο προϋπολογισμός εφαρμόζεται αφού πρώτα λάβει την έγκριση της Επιτροπής Προϋπολογισμού, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο προϋπολογισμός δημοσιεύεται στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική και ιταλική γλώσσα και περιέχει λεπτομερή επισκόπηση των οικονομικών δραστηριοτήτων του Γραφείου για το επόμενο έτος.


PDF

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.