Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το τμήμα αυτό περιέχει έγγραφα σχετικά με τους περιβαλλοντικούς στόχους του EUIPO, οι οποίοι ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική της ΕΕ2020 για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η βιωσιμότητα του χώρου εργασίας στο EUIPO συνδέεται με την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την λειτουργία του Γραφείου και αποτελεί μέρος της πολιτικής του σχετικά με τα συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης.

Δήλωση του EUIPO για το περιβάλλον

 

Η δήλωση για το περιβάλλον περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο το Γραφείο θα διαχειριστεί τους πόρους του και θα μειώσει τις εκπομπές για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αντικτύπου, μέσω σειράς στοχευμένων δράσεων.


PDF

Απόφαση αριθ. ADM-12-65

Απόφαση σχετικά με το σύστημα EMAS και σχετικά με την επιτροπή υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος

Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης του εκτελεστικού διευθυντή καθορίζεται η πολιτική για τη διατήρηση του συστήματος EMAS για τις εγκαταστάσεις και για ορισμένες δραστηριότητες του Γραφείου και περιλαμβάνεται επίσης και η πολιτική για το περιβάλλον.


PDF

Πιστοποίηση® BREEAM

Δημοσιεύτηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2016

Η πιστοποίηση του EUIPO για τα απαιτητικά πρότυπα περιβάλλοντος ®BREEAM που εφαρμόζονται στα έργα υποδομής του.


PDF

Σύστημα οικολογικής διαχείρισης
και ελέγχου της ΕΕ (EMAS)

 

Το EUIPO τηρεί με συνέπεια τα πρότυπα EMAS που έχει καταρτίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για οργανισμούς και επιχειρήσεις από το 2008.


Περισσότερα >>

Document Date Download
Carbon Footprint report 2021 23/08/2022 PDF
Carbon Footprint report 2020 06/07/2021 PDF
Carbon Footprint report 2019 09/07/2020 PDF

 

Τίτλος DIN Δημιουργήθηκε Προβολή
Can’t find what you are looking for? Request here
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ