Ηλεκτρονική κατάθεση διεθνούς αίτησης σήματος

Το έντυπο διεθνούς αίτησης (IA) επιτρέπει στους καταχωρισμένους χρήστες να υποβάλουν διεθνή αίτηση σήματος μέσω του συστήματος του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης το οποίο διαχειρίζεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ). Η διεθνής αίτηση μπορεί να βασίζεται στα υπάρχοντα σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ), στις υπάρχουσες αιτήσεις σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε συνδυασμό των δύο.

Επισημαίνεται ότι για να χρησιμοποιήσετε τις συγκεκριμένες λειτουργίες πρέπει να συνδεθείτε και ότι για τις ενέργειες αυτές απαιτείται η καταβολή τέλους.

Σημείωση: η αλληλογραφία που αφορά συγκεκριμένο αρχείο πρέπει πάντα να υποβάλλεται μέσω της User area ή μέσω ταχυδρομείου, ιδιόχειρης παράδοσης ή ειδικής υπηρεσίας ταχυμεταφοράς.

Η παρούσα ενότητα εξηγεί τον τρόπο κατάθεσης διεθνούς αίτησης με βάση ένα ή περισσότερα ΣΕΕ ή μία ή περισσότερες αιτήσεις ΣΕΕ.

Το έντυπο διατίθεται σε 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

 

1. Πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο έντυπο διεθνούς αίτησης

2. Ποιος μπορεί να καταθέσει διεθνή αίτηση;

3. Ποια είναι τα βήματα για τη συμπλήρωση της διεθνούς αίτησης

4. Τι συμβαίνει μετά την υποβολή του εντύπου μου;