Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Τραπεζικά εμβάσματα

Οι περισσότερες τράπεζες συνεργάζονται με τρίτο τραπεζικό ίδρυμα για την πραγματοποίηση πληρωμών εξωτερικού και δεν διαβιβάζουν πάντοτε όλες τις σχετικές πληροφορίες στο εν λόγω τρίτο τραπεζικό ίδρυμα. Παρακαλείσθε, επομένως, να δίδετε σαφείς οδηγίες στην τράπεζά σας να συμπεριλαμβάνει στο έμβασμα τα ακόλουθα στοιχεία.

Ρωτήστε την τράπεζά σας εάν χρεώνει, η ίδια ή το τρίτο τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται, κάποιο τέλος για την πραγματοποίηση του εμβάσματος. Σε περίπτωση που προβλέπεται χρέωση, μεριμνήστε για τη μεταφορά στον λογαριασμό μας ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού. Έχουμε δώσει οδηγίες στις συνεργαζόμενες τράπεζες να μην χρεώνουν τέλη.

Τέλος, πραγματοποιήστε την πληρωμή σας εγκαίρως. Τα περισσότερα τέλη πρέπει να καταβάλλονται εντός συγκεκριμένης χρονικής προθεσμίας. Σας συνιστούμε να δίνετε την εντολή για την πραγματοποίηση της πληρωμής τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, για να είστε σίγουροι ότι θα τη λάβουμε εγκαίρως. Εάν δεν την λάβουμε εγκαίρως, υπάρχει κίνδυνος να μην κατοχυρωθεί το δικαίωμά σας.

 

Το βασικό τέλος που προβλέπεται για την αίτηση σήματός σας

Η ημερομηνία κατάθεσης σηματοδοτεί τη γένεση του σήματός σας. Όσο νωρίτερα καταθέσετε αίτηση, τόσο το καλύτερο. Εάν επιθυμείτε να καταχωριστεί ως ημερομηνία κατάθεσης η ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η κατάθεση του βασικού τέλους ύψους 850 EUR (συμπεριλαμβάνει μία κλάση) πρέπει να κατατεθεί σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς μας εντός ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Εάν λάβουμε τα χρήματα αργότερα, ως ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης θα καταχωριστεί η ημερομηνία κατά την οποία τα χρήματα έφτασαν στον λογαριασμό μας (εφόσον, βεβαίως, πληρούνται όλες οι άλλες προϋποθέσεις για τη χορήγηση ημερομηνίας κατάθεσης). Έχετε υπόψη σας ότι το EUIPO δεν στέλνει αιτήματα πληρωμής. Η ευθύνη να φθάσουν τα χρήματα εγκαίρως στο EUIPO εναπόκειται αποκλειστικά σε εσάς.

 

Το τέλος ανακοπής

Η κατάθεση του τέλους ύψους 320 EUR πρέπει να φτάσει σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς μας εντός της περιόδου ανακοπής, ήτοι εντός διαστήματος τριών μηνών από τη δημοσίευση του σήματος κατά του οποίου επιθυμείτε να ασκήσετε ανακοπή. Σε αντίθετη περίπτωση, η ανακοπή σας δεν θα γίνει δεκτή.

Για περισσότερες διευκρινίσεις, συμβουλευθείτε τις συστάσεις σχετικά με τις πληρωμές μέσω τραπεζικών εμβασμάτων.

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.