Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Τέλη & όροι καταβολής


Υποβάλετε αίτηση για σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιγραμμικά, από 850 EUR για μία κλάση.

 

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε έντυπη αίτηση, το καταβλητέο τέλος ανέρχεται σε 1 000 EUR.

Καταχωρίστε το σήμα σας
γρήγορα και εύκολα

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης

Βασικό τέλος

Το βασικό τέλος πρέπει να καταβάλλεται εντός ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης από το EUIPO. Σας επισημαίνουμε ότι οι αιτήσεις καταχώρισης σήματος και κάθε αλληλογραφία σχετική με αυτές εξετάζονται μόνον μετά την καταβολή των σχετικών τελών.

  • Το βασικό τέλος καλύπτει μία κλάση και ανέρχεται σε 850 EUR.
  • Το τέλος για τη δεύτερη κλάση προϊόντων και υπηρεσιών ανέρχεται σε 50 EUR.
  • Το τέλος για την τρίτη και κάθε επιπλέον κλάση ανέρχεται σε 150 EUR ανά κλάση.

Εργαλείο υπολογισμού τελών

Μπορείτε να υπολογίσετε το ακριβές ποσό του τέλους ανάλογα με τον αριθμό κλάσεων και τη μέθοδο κατάθεσης της αίτησής σας.

Πλήρης κατάλογος τελών σήματος

Κατάλογος ισχυόντων τελών που καταβάλλονται απευθείας στο EUIPO.

Το σήμα της ΕΕ ισχύει για 10 χρόνια και μπορεί να ανανεώνεται επ' αόριστον, για περίοδο 10 ετών κάθε φορά που ανανεώνεται.

Μέθοδοι πληρωμής

Μπορείτε να πληρώσετε τα τέλη του σήματος μέσω πιστωτικής κάρτας, τραπεζικού εμβάσματος ή τρεχούμενου λογαριασμού που διατηρείτε στο EUIPO. Σε όσους διατηρούν τρεχούμενο λογαριασμό, το EUIPO παρέχει ηλεκτρονική υπηρεσία πρόσβασης σε όλες τις συναλλαγές και τις πληροφορίες που σχετίζονται με τον τρεχούμενο λογαριασμό τους.

Πιστωτική κάρτα

Πιστωτική κάρτα

 

Η καλύτερη λύση για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις που συνιστάται για τους περισσότερους χρήστες.

Τραπεζικά εμβάσματα

Τραπεζικά εμβάσματα

 

Τα τραπεζικά εμβάσματα πρέπει να πραγματοποιούνται προς έναν από τους ακόλουθους λογαριασμούς του EUIPO.

Τρεχούμενος λογαριασμός

Τρεχούμενος λογαριασμός

 

Συνιστάται για επαγγελματίες χρήστες.

 

Δόλια αιτήματα πληρωμής

Προειδοποίηση: παραπλανητικά τιμολόγια

Σε περίπτωση που λάβετε ανεπιθύμητη αλληλογραφία με την οποία σας ζητείται η καταβολή χρημάτων για την ανανέωση, δημοσίευση, μεταβίβαση ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία σχετική με την καταχώριση του σήματος ΕΕ, ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ προτού ελέγξετε προσεκτικά τις υπηρεσίες που σας προσφέρονται και εξακριβώστε εάν η προέλευση είναι επίσημη.

 

Παραδείγματα δολίων αιτημάτων

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά θέματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Οικονομικό Τμήμα - Τομέας Τελών στη διεύθυνση:

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.