Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου προσφυγής

Το έντυπο ηλεκτρονικής προσφυγής επιτρέπει στους καταχωρισμένους χρήστες να καταθέτουν δικόγραφο προσφυγής ηλεκτρονικά, σε οποιαδήποτε γλώσσα της ΕΕ. Επισημαίνεται ότι για να χρησιμοποιήσετε τις συγκεκριμένες λειτουργίες πρέπει να συνδεθείτε και ότι για τις ενέργειες αυτές απαιτείται επίσης η καταβολή τέλους.

Σημείωση: η αλληλογραφία που αφορά συγκεκριμένο αρχείο πρέπει πάντα να υποβάλλεται μέσω της User area ή μέσω ταχυδρομείου, ιδιόχειρης παράδοσης ή ειδικής υπηρεσίας ταχυμεταφοράς. Παρακαλείστε να αναφέρετε πάντα τον αριθμό του αρχείου.

Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση στο ηλεκτρονικό έντυπο προσφυγής;

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό έντυπο προσφυγής, πλοηγηθείτε στον δικτυακό τόπο ακολουθώντας μία από τις ακόλουθες διαδρομές:

 • «Επικοινωνήστε μαζί μας» — μετακινηθείτε προς τα κάτω, μέχρι την ενότητα «Applying and filing documents with us» (Υποβολή αιτήσεων και κατάθεση εγγράφων στο EUIPO), όπου θα δείτε τον σύνδεσμο «Forms and filings» (Έντυπα και υποβολή αιτήσεων). Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο «Δικόγραφο προσφυγής» που εμφανίζεται στον αναπτυσσόμενο κατάλογο.
 • Συνδεθείτε στην «User Area». Κάντε κλικ στον σύνδεσμο «Επιγραμμικές υπηρεσίες». Επιλέξτε «Ηλεκτρονική κατάθεση προσφυγής».
 • Από τη «User Area», κάντε κλικ στον «Πίνακα διαχείρισης», εν συνεχεία στον σύνδεσμο «Επιγραμμικές υπηρεσίες» και μετά στον σύνδεσμο «Ηλεκτρονική κατάθεση προσφυγής».
 • Από την «Αρχική σελίδα», μεταβείτε στον σύνδεσμο «Νομοθεσία και πρακτική» και, στη συνέχεια, στη σελίδα «Προσφυγή».
 • Από την «Αρχική σελίδα», μεταβείτε στον σύνδεσμο «Επιγραμμικές υπηρεσίες».
 • Από την «User Area», μεταβείτε στα «Ηλεκτρονικά έντυπα».

Ποιος μπορεί να καταθέσει δικόγραφο προσφυγής;

Δύο είναι οι παράγοντες που σχετίζονται με το σύστημα κατά τη διαδικασία κατάθεσης δικογράφου προσφυγής:

 • Προσφεύγων — είναι το πρόσωπο ή η νομική οντότητα που έχει αναγνωριστεί ως ο κάτοχος συγκεκριμένου δικαιώματος ΔΙ και του/της έχει χορηγηθεί ειδικό αναγνωριστικό κατόχου. Δικαίωμα κατάθεσης προσφυγής έχει μόνο όποιος θίγεται από απόφαση του EUIPO.
 • Αντιπρόσωπος — είναι η οντότητα που έχει το δικαίωμα να ενεργεί εξ ονόματος κατόχου δικαιωμάτων ΔΙ. Επισημαίνεται ότι για υποθέσεις που αφορούν ΣΕΕ και ΚΚΣΥ, οι προσφεύγοντες εκτός ΕΟΧ υποχρεούνται να ορίζουν αντιπρόσωπο.

Βήματα για την κατάθεση δικογράφου προσφυγής

Αν σας έχει ήδη χορηγηθεί αναγνωριστικό κατόχου ή αντιπροσώπου από το EUIPO, οι πληροφορίες που σας αφορούν θα συμπεριληφθούν αυτόματα στην αντίστοιχη ενότητα «Προσφεύγοντες» ή «Αντιπρόσωποι».

Αν θέλετε να ελέγξετε το αναγνωριστικό σας, μπορείτε να το πληκτρολογήσετε στην καρτέλα «Ο αριθμός αναφοράς σας».

Επισημαίνεται ότι οι ενημερωτικές ετικέτες παρατίθενται για να διευκολύνουν την εκτέλεση της ροής εργασίας και για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής και τις ιδιαιτερότητές της.

 

 • Προσδιορισμός της προσβαλλόμενης απόφασης

  Μπορείτε να καταθέσετε ηλεκτρονικό έντυπο προσφυγής είτε για αποφάσεις επί σημάτων είτε για αποφάσεις επί σχεδίων και υποδειγμάτων.

  Και για τις δύο κατηγορίες, επιλέξτε «Είδος προσβαλλόμενης απόφασης» από τον αναπτυσσόμενο κατάλογο και πληκτρολογήστε τον αριθμό απόφασης.

  Σημείωση: ο αριθμός της απόφασης έχει διαφορετικό μορφότυπο, ανάλογα με το είδος της απόφασης. Σε κάθε περίπτωση, το σύστημα θα εμφανίσει ένα παράδειγμα για να σας καθοδηγήσει.

 • Προσθήκη νέου προσφεύγοντος

  Η προσθήκη προσφεύγοντος μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους.

  Προσθήκη υφιστάμενου προσφεύγοντος:

  Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το όνομα του προσφεύγοντος και θα εμφανιστεί ένας κατάλογος με τα ονόματα όλων των υφιστάμενων προσφευγόντων. Επιλέξτε το όνομα που επιθυμείτε και κάντε κλικ στο πεδίο «Εισαγωγή». Θα εμφανιστούν τα στοιχεία του προσφεύγοντος. Για να συνεχίσετε, κάντε κλικ στο πλήκτρο «Προσθήκη».

  Προσθήκη νέου προσφεύγοντος:

  1. Πληκτρολογήστε τα στοιχεία με μη αυτόματο τρόπο κάνοντας κλικ στο πλήκτρο «Δημιουργία νέου».
  2. Επιλέξτε το είδος προσφεύγοντος κατά περίπτωση.
  3. Συμπληρώστε το υπόλοιπο έντυπο (τα πεδία που επισημαίνονται με αστερίσκο [*] είναι υποχρεωτικά).
  4. Για να συνεχίσετε κάντε κλικ στο πλήκτρο «Προσθήκη».

  Σημείωση: ο προσφεύγων μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση εντός του ΕΟΧ. Σύμφωνα με το άρθρο 92 του ΚΣΕΕ, οι προσφεύγοντες εκτός ΕΟΧ είναι υποχρεωτικό να ορίσουν αντιπρόσωπο για υποθέσεις που αφορούν σήματα της ΕΕ. Σε υποθέσεις ΚΚΣΥ οι προσφεύγοντες εκτός ΕΕ υποχρεούνται να ορίσουν αντιπρόσωπο.

 • Προσθήκη νέου αντιπροσώπου

  Η προσθήκη αντιπροσώπου μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους.

  Προσθήκη υφιστάμενου αντιπροσώπου:

  Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το όνομα του αντιπροσώπου και θα εμφανιστεί ένας κατάλογος με τα ονόματα όλων των υφιστάμενων αντιπροσώπων. Επιλέξτε το όνομα του αντιπροσώπου που επιθυμείτε και κάντε κλικ στο πεδίο «Εισαγωγή». Θα εμφανιστούν τα στοιχεία του αντιπροσώπου. Για να συνεχίσετε, κάντε κλικ στο πλήκτρο «Προσθήκη».

  Προσθήκη νέου αντιπροσώπου:

  1. Πληκτρολογήστε τα στοιχεία με μη αυτόματο τρόπο κάνοντας κλικ στο πλήκτρο «Δημιουργία νέου».
  2. Επιλέξτε είδος αντιπροσώπου κατά περίπτωση.
  3. Συμπληρώστε το υπόλοιπο έντυπο (τα πεδία που επισημαίνονται με αστερίσκο [*] είναι υποχρεωτικά).
  4. Για να συνεχίσετε, κάντε κλικ στο πλήκτρο «Προσθήκη».

  Εάν επιλέξετε «Εκπροσωπών υπάλληλος», θα εμφανιστεί το τετραγωνίδιο «Εκπροσώπηση με βάση την οικονομική σχέση». Εάν το επιλέξετε, θα πρέπει να συμπληρώσετε 2 πρόσθετα πεδία, ένα στο οποίο περιγράφεται το είδος των οικονομικών σχέσεων που διατηρείτε με τον προσφεύγοντα (π.χ. υπάλληλος ή εμπορικός εταίρος κ.λπ.) και ένα για το ονοματεπώνυμο του εργοδότη σας. Οι υπάλληλοι που ενεργούν για λογαριασμό φυσικών ή νομικών προσώπων πρέπει να καταθέτουν ενυπόγραφο πληρεξούσιο, το οποίο τίθεται στον φάκελο.

  Ο αντιπρόσωπος μπορεί να είναι υπάλληλος, δικηγόρος ή αντιπρόσωπος του EUIPO.

  Ανάλογα με το είδος αντιπροσώπου, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε ορισμένες επιπλέον πληροφορίες ως ακολούθως.

  • Αν είστε υπάλληλος, αφού πληκτρολογήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, το σύστημα θα σας ζητήσει πληρεξούσιο.

   Αφού υποβάλετε τα προσωπικά σας στοιχεία, μπορείτε είτε να επιλέξετε «Επισυνάπτεται» είτε να κάνετε κλικ στο πεδίο «Θα υποβληθεί» και να το επισυνάψετε σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

  Θα πρέπει ακόμη να ελέγξετε αν η επιχείρησή σας είναι διαφορετική από την επιχείρηση του προσφεύγοντος (π.χ., αν συνδέονται μεταξύ τους οικονομικά με ειδικές σχέσεις) και να προσδιορίσετε τη φύση της διαφοράς ή των διαφορών και το όνομα του εργοδότη.

  • Αν είστε δικηγόρος ή αντιπρόσωπος EUIPO, έχετε επιπλέον τη δυνατότητα να επιλέξετε «Δημιουργία λογαριασμού για ένωση/οργανισμό». Στην περίπτωση αυτή θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε μερικά ακόμη υποχρεωτικά πεδία, όπως «Επωνυμία οργανισμού» και «Χώρα καταχώρισης».

 • Γλώσσα της διαδικασίας

  Στις περισσότερες περιπτώσεις, η γλώσσα της διαδικασίας συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα. Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες αυτό δεν συμβαίνει, το σύστημα θα σας ζητήσει να επιλέξετε μία γλώσσα.

 • Μπορείτε να προβείτε σε ολική ή μερική προσβολή των αποφάσεων

  Αν επιλέξετε την επιλογή «Μερική προσβολή», θα πρέπει στο υποχρεωτικό πεδίο κειμένου να πληκτρολογήσετε κείμενο χρησιμοποιώντας τη γλώσσα της διαδικασίας.

 • Υπόμνημα των λόγων προσφυγής και παραρτήματα

  Στην ενότητα αυτή, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει και να αναφορτώσει τα αρχεία που περιέχονται στο «Υπόμνημα των λόγων προσφυγής».

  Μπορείτε να επιλέξετε «Επισυνάπτεται» για να επισυνάψετε τα αρχεία αφού συμπληρώσετε το έντυπο ή να κάνετε κλικ στο πεδίο «Θα υποβληθεί», εφόσον επιθυμείτε να τα επισυνάψετε σε μεταγενέστερο στάδιο.

  Επισημαίνεται ότι το υπόμνημα των λόγων προσφυγής πρέπει να κατατεθεί στη γλώσσα της διαδικασίας και ότι αν δεν καταθέσετε υπόμνημα σε γραπτή μορφή εντός τεσσάρων μηνών, η προσφυγή θα κριθεί μη παραδεκτή.

  Σημείωση: η διαδικασία καθυστερεί σε περίπτωση κατάθεσης εγγράφων χωρίς μορφοτυπημένο κείμενο.

  Μπορείτε επίσης να αναφορτώσετε επισυναπτόμενα «Παραρτήματα υπομνήματος των λόγων προσφυγής».

 • Υπογραφή

  Συμπληρώνοντας το πεδίο «Όνομα», επιβεβαιώνετε ότι έχετε ελέγξει τα στοιχεία και επιθυμείτε να υπογράψετε και να επιβεβαιώσετε την υποβολή του εντύπου.

 • Αποθήκευση, εκτύπωση και επαναφορά

  Μπορείτε να επιλέξετε «Αποθήκευση αίτησης» για να αποθηκεύσετε το έντυπο της ηλεκτρονικής προσφυγής σας στην «User Area». Κατά τη συμπλήρωση του εντύπου σας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποθηκεύσετε τα στοιχεία που έχετε ήδη καταχωρίσει αποθηκεύοντας το έντυπό σας ως προσχέδιο. Κάντε κλικ στην επιλογή «Αποθήκευση αίτησης» στη δεξιά στήλη. Η πρόσβαση στο προσχέδιο είναι εφικτή μέσω της ενότητας «Προσχέδια» στη User Area.

  Μπορείτε να επιλέξετε «Εκτύπωση» του εντύπου σας ανά πάσα στιγμή κατά τη διαδικασία υποβολής του.

  «Επαναφορά» — Εάν επιθυμείτε να αρχίσετε την αίτησή σας από την αρχή, κάντε κλικ στην επιλογή «Επαναφορά εντύπου αίτησης». Θα εκκαθαριστούν όλα τα συμπληρωμένα πεδία και θα διαγραφούν οι συμπληρωμένες πληροφορίες.

 • Μπορείτε να ελέγξτε το δικόγραφο της προσφυγής σας προτού το καταθέσετε

  Έχετε την επιλογή να ελέγξετε εκ νέου το «Δικόγραφο προσφυγής» σας προτού επιλέξετε «Υποβολή» και «Πληρωμή».

  Στην ίδια σελίδα, μπορείτε να επιλέξετε «Αποθήκευση» του «Δικογράφου προσφυγής» σε μορφή εγγράφου PDF χωρίς να προχωρήσετε ακόμη στην πληρωμή.

 • Μέθοδος πληρωμής και επιβεβαίωση

  Μπορείτε να πληρώσετε τα τέλη προσφυγής μέσω πιστωτικής κάρτας, τραπεζικού εμβάσματος ή τρεχούμενου λογαριασμού EUIPO. Σε όσους διατηρούν τρεχούμενο λογαριασμό, το EUIPO παρέχει ηλεκτρονική υπηρεσία πρόσβασης σε όλες τις συναλλαγές και τις πληροφορίες που σχετίζονται με τον τρεχούμενο λογαριασμό τους.

  Προς διευκόλυνση της ταυτοποίησης της πληρωμής, επισημαίνεται ότι αν αποφασίσετε να πληρώσετε με τραπεζικό έμβασμα, συνιστάται να σημειώσετε τον κωδικό της συναλλαγής.

  Κάνοντας κλικ στην επιλογή «Επιβεβαίωση πληρωμής» στο επόμενο παράθυρο, υποβάλετε την αίτησή σας.

 • Τι συμβαίνει μετά την υποβολή του εντύπου μου;

  Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής, θα λάβετε επιβεβαίωση η οποία θα σας ειδοποιεί ότι η αίτησή σας έχει συμπληρωθεί ορθά και θα σας γνωστοποιεί τον επίσημο αριθμό προσφυγής. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον αριθμό της προσφυγής σε κάθε συναφή επικοινωνία με το EUIPO.

  Θα πρέπει επίσης να μεταφορτώσετε το επίσημο αποδεικτικό και την επιβεβαίωση σε ένα ενιαίο αρχείο PDF. Επισημαίνεται ότι το Γραφείο δεν εκδίδει αντίγραφα των αποδεικτικών.

 • Επεξήγηση των κατηγοριών αποφάσεων

  Κατηγορίες προσβαλλόμενων αποφάσεων: ΣΕΕ/Διεθνείς καταχωρίσεις

  • Εξέταση ΣΕΕ: επιλέξτε την για να ασκήσετε προσφυγή κατά απόφασης του τμήματος εξέτασης η οποία απορρίπτει την καταχώριση της αίτησής σας για ΣΕΕ.
  • Ανακοπή: επιλέξτε την για να ασκήσετε προσφυγή κατά απόφασης του τμήματος ανακοπών.
  • Ακύρωση: επιλέξτε την για να ασκήσετε προσφυγή κατά απόφασης του τμήματος ακύρωσης.
  • Εξέταση διεθνούς καταχώρισης: επιλέξτε την για να ασκήσετε προσφυγή κατά απόφασης του τμήματος εξέτασης η οποία απορρίπτει την αίτησή σας περί επέκτασης προστασίας στην ΕΕ δυνάμει του συστήματος της Μαδρίτης. Στην εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνονται, ειδικότερα, οι αποφάσεις που απορρίπτουν την προστασία για απόλυτους λόγους, οι αποφάσεις σχετικά με τυπικές ελλείψεις που αφορούν συλλογικά σήματα, την απουσία δεύτερης γλώσσας, διεκδικήσεις αρχαιότητας και τον διορισμό αντιπροσώπου.
  • Διεθνής αίτηση: επιλέξτε την για να ασκήσετε προσφυγή κατά απόφασης του EUIPO όταν ενεργεί ως γραφείο προέλευσης στο πλαίσιο του συστήματος της Μαδρίτης. Στην εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνονται, ειδικότερα, οι αποφάσεις που απορρίπτουν την προώθηση της διεθνούς αίτησής σας στον ΠΟΔΙ, οι αποφάσεις σχετικά με την πληρωμή του τέλους διαβίβασης, διεκδικήσεις προτεραιότητας, διατυπώσεις όπως δικαιώματα, περιγραφή, ασαφή καθορισμό προϊόντων και υπηρεσιών, μη μεταγραφή του σήματος και ζητήματα μετάφρασης.
  • Μεταγενέστερη επέκταση της προστασίας ΣΕΕ: επιλέξτε την για να ασκήσετε προσφυγή κατά απόφασης του EUIPO, που ενεργεί ως γραφείο προέλευσης, σε σχέση με αίτηση εδαφικής επέκτασης της διεθνούς καταχώρισής σας. Στην εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνονται, ειδικότερα, οι αποφάσεις που αφορούν τυπικές ελλείψεις, π.χ., στο χρησιμοποιούμενο έντυπο, μη αναφορά της καταχώρισης στην οποία βασίζεται το αίτημα, ζητήματα σχετικά με τον κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών, ζητήματα δικαιωμάτων, μη χορήγηση άδειας για μετάφραση, μη χρησιμοποίηση της ίδιας γλώσσας που χρησιμοποιήθηκε στην αρχική διεθνή αίτηση.
  • Εγγραφή: επιλέξτε την για να ασκήσετε προσφυγή κατά απόφασης η οποία απορρίπτει, ειδικότερα, κάποιο από τα ακόλουθα αιτήματα: ολική ή μερική διαβίβαση, αιτήσεις διαίρεσης δυνάμει του άρθρου 44 του ΚΣΕΕ, διεκδίκηση αρχαιότητας μετά την καταχώριση, ακύρωση διεκδίκησης αρχαιότητας, εγγραφή εμπράγματου δικαιώματος, ακύρωση εμπράγματου δικαιώματος, τροποποίηση του σήματος, εγγραφή αναγκαστικής εκτέλεσης, εγγραφή άδειας χρήσης, μετατροπή, ανανέωση, κ.λπ.
  • Γενικό πληρεξούσιο: επιλέξτε την για να καταθέσετε προσφυγή κατά απόφασης του Γραφείου με την οποία δεν γίνεται δεκτό γενικό πληρεξούσιο που υποβάλλεται για υπάλληλο ο οποίος αιτείται να εκπροσωπήσει τον εργοδότη του σε ζήτημα που σχετίζεται με ΣΕΕ.
  • Αίτημα έρευνας: επιλέξτε την για να ασκήσετε προσφυγή κατά απόφασης του Γραφείου η οποία απορρίπτει αίτηση έρευνας φακέλων που σχετίζονται με το μητρώο ΣΕΕ.
  • Αντιπρόσωπος: επιλέξτε την για να ασκήσετε προσφυγή κατά απόφασης του Γραφείου η οποία απορρίπτει την εγγραφή σας στον κατάλογο των εγκεκριμένων αντιπροσώπων ΣΕΕ.

  Κατηγορίες προσβαλλόμενων αποφάσεων: ΚΚΣΥ

  • Εξέταση/πλήρης απόρριψη ΚΚΣΥ: επιλέξτε την για να ασκήσετε προσφυγή κατά απόφασης του τμήματος σχεδίων και υποδειγμάτων η οποία απορρίπτει την καταχώριση της αίτησής σας για ΚΚΣΥ στο σύνολό της.
  • Εξέταση/μερική απόρριψη πολλαπλής αίτησης ΚΚΣΥ: επιλέξτε την για να ασκήσετε προσφυγή κατά απόφασης του τμήματος σχεδίων και υποδειγμάτων η οποία απορρίπτει την καταχώριση ορισμένων τμημάτων της πολλαπλής αίτησής σας για ΚΚΣΥ.
  • Ακυρότητα ΚΚΣΥ: επιλέξτε την για να ασκήσετε προσφυγή κατά απόφασης του ακυρωτικού τμήματος.
  • ΚΚΣΥ/Διεθνής καταχώριση: επιλέξτε την για να ασκήσετε προσφυγή κατά απόφασης του τμήματος σχεδίων και υποδειγμάτων η οποία απορρίπτει την αίτησή σας περί επέκτασης προστασίας στην ΕΕ δυνάμει του συστήματος της Χάγης.
  • Εγγραφή ΚΚΣΥ: επιλέξτε την για να ασκήσετε προσφυγή κατά απόφασης του Γραφείου η οποία απορρίπτει, ειδικότερα, κάποια από τις ακόλουθες αιτήσεις: ολική διαβίβαση, μερική διαβίβαση, εγγραφή εμπράγματου δικαιώματος, ακύρωση εμπράγματου δικαιώματος, εγγραφή αναγκαστικής εκτέλεσης, εγγραφή άδειας χρήσης, ανανέωση, κ.λπ.
  • Γενικό πληρεξούσιο ΚΚΣΥ: επιλέξτε την για να καταθέσετε προσφυγή κατά απόφασης του Γραφείου με την οποία δεν γίνεται δεκτό γενικό πληρεξούσιο που υποβάλλεται για υπάλληλο ο οποίος αιτείται να εκπροσωπήσει τον εργοδότη του σε ζήτημα που σχετίζεται με ΚΚΣΥ.
  • Αίτημα έρευνας ΚΚΣΥ: επιλέξτε την για να καταθέσετε προσφυγή κατά απόφασης του Γραφείου η οποία απορρίπτει το αίτημά σας για έρευνα φακέλων που σχετίζονται με το μητρώο ΚΚΣΥ.
  • Αντιπρόσωπος ΚΚΣΥ: επιλέξτε την για να ασκήσετε προσφυγή κατά απόφασης του Γραφείου η οποία απορρίπτει την εγγραφή σας στον κατάλογο των εγκεκριμένων αντιπροσώπων ΚΚΣΥ.
 
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.