Δημιουργός προϊόντων και υπηρεσιών

Υποστηρίζεται από το Tmclass

Επισκόπηση βοήθειας

Νέος κατάλογοςΕπεξεργασία ονόματος καταλόγου

Αυτός ο κατάλογος είναι στο Ελληνικά
Ο κατάλογος τροποποιήθηκε.
Θέλετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές; Όχι Ναι
Προβολή φίλτρων

Ο κατάλογος αυτός είναι 100% συμβατός με την ΕΒΔ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την διαδικασία Fast Track για να συντομεύσετε τη διαδικασία της αίτησης!

Χρησιμοποιήστε τις επιλογές στο τμήμα Προσθήκη όρων ανωτέρω, για να δημιουργήσετε τον δικό σας κατάλογο όρων
Έγκυρο στην εναρμονισμένη βάση δεδομένων:: Αυτός ό έγκυρος όρος της ΕΒΔ επιτρέπει την επίσπευση της διαδικασίας για την αίτηση.
Μη επικυρωμένος/η/ο: ο συγκεκριμένος όρος δεν θα γίνει δεκτός ή θα απαιτηθεί περαιτέρω διευκρίνιση. Εξετάστε το ενδεχόμενο συμπερίληψης μόνο όρων που έχουν ήδη γίνει αποδεκτοί.
Ελέγξτε τους προτεινόμενους παρόμοιους επικυρωμένους όρους και τις εναλλακτικές ταξινομήσεις.: Η ταξινόμησή σας θα ελεγχθεί προσωπικά από εξεταστή. Σε περίπτωση που απαιτηθεί εκ νέου ταξινόμηση, η καταχώριση θα καθυστερήσει.
Δεν είναι δυνατή η επικύρωση.: ο όρος αυτός δεν βρέθηκε στην ΕΒΔ.