Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Εικονίδιο τεχνικών πληροφοριών

Αρχεία βοήθειας, βίντεο καθοδήγησης και ερωταπαντήσεις σχετικά με την περιοχή χρήστη (user area), τις υπηρεσίες και τις ηλεκτρονικές αιτήσεις
 

 


Main contacts

Κέντρο Πληροφοριών

+34 965 139 100

από τις 8.30 π.μ. έως τις 18.30 μ.μ. CET

E-business Support

+34 965 139 400

από τις 7.30 π.μ. έως τις 19.30 μ.μ. CET

Έντυπο επικοινωνίας

Εάν χρειάζεστε βοήθεια, συμπληρώστε το έντυπο γενικών πληροφοριών

Έντυπο επίσημης καταγγελίας

Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία για να διατυπώσετε γραπτώς τη δυσαρέσκειά σας για τις υπηρεσίες που παρέχονται από το EUIPO.

Οι ερωτήσεις και απαντήσεις που παρέχονται σε αυτή τη σελίδα εξυπηρετούν αμιγώς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν νομικό σημείο αναφοράς. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε τον κανονισμό για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον κανονισμό για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα ή τις κατευθυντήριες γραμμές για τα Σήματα / Σχέδια και υποδείγματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από το Γραφείο, συμβουλευθείτε τη Δήλωση προστασίας δεδομένων.
 

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.