Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταξινόμηση του Λοκάρνο (σχέδια και υποδείγματα)

Η ταξινόμηση του Λοκάρνο είναι το διεθνές σύστημα ταξινόμησης βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων το οποίο διαχειρίζεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ). Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) έχει καταρτίσει έναν κατάλογο προϊόντων, γνωστός ως κατάλογος 'Eurolocarno', ο οποίος βασίζεται στην ταξινόμηση του Λοκάρνο, για την ταξινόμηση προϊόντων που αναφέρονται τόσο σε καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα (ΚΚΣΥ) όσο και σε αιτήσεις ΚΚΣΥ.

Συνιστάται ιδιαιτέρως στους καταθέτες όταν αναφέρουν προϊόντα σε μια αίτηση ΚΚΣΥ, να χρησιμοποιούν τους όρους που αναφέρονται στην ταξινόμηση του Λοκάρνο ή του EuroLocarno, προκειμένου να αποφεύγονται καθυστερήσεις που διαφορετικά θα προκύψουν στη διαδικασία καταχώρισης λόγω της ανάγκης μετάφρασης των υποβληθέντων όρων. Επιπλέον, η χρήση των εν λόγω γενικών όρων θα βελτιώσει τις δυνατότητες αναζήτησης στις βάσεις δεδομένων ΚΚΣΥ και θα προσφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια.

Αναζήτηση στην ταξινόμηση του Λοκάρνο μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση του εργαλείου αναζήτησης EuroLocarno, το οποίο είναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

 • Κριτήρια αναζήτησης
  Εισάγετε έναν όρο στο πεδίο αναζήτησης ή επιλέξτε μια κλάση (και μετά μια υποκλάση, εφόσον απαιτείται) από το(τα) αναπτυσσόμενο(-α) μενού. Οι εγγραφές στο πεδίο κειμένου μπορούν να συνδυαστούν με την επιλογή κλάσης (και υποκλάσης) για την περαιτέρω βελτίωση της αναζήτησης.

  Εισάγετε τον όρο που επιθυμείτε να αναζητήσετε στο πεδίο αναζήτησης και κάνετε κλικ στο πλήκτρο 'Αναζήτηση'. Το πεδίο αναζήτησης διαθέτει λειτουργία αυτοσυμπλήρωσης κατά την πληκτρολόγηση μιας λέξης-κλειδιού.

  Για να βελτιώσετε την αναζήτησή σας, επιλέξτε την κλάση στην οποία επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση από τα αναπτυσσόμενα μενού που βρίσκονται πάνω από το πεδίο αναζήτησης. Μπορείτε να παρέμβετε στις επιλογές του μενού υποκλάσης, αφού πρώτα επιλέξετε μία από τις κλάσεις.

  Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα μέσω του αναπτυσσόμενου μενού που βρίσκεται πάνω από το πλήκτρο αναζήτησης.

  Σημείωση: Το σύστημα αναζήτησης θα ψάξει για όρους μόνο στην επιλεγμένη γλώσσα.
   
 • Επιλογές αναζήτησης κειμένου
  Το πεδίο εισαγωγής αναζήτησης κειμένου χρησιμοποιεί τους ακόλουθους περιορισμούς:
  • Ως «κείμενο» νοείται κάθε αλφαριθμητικός χαρακτήρας. Στο πεδίο κειμένου μπορεί να πληκτρολογηθεί οποιοσδήποτε χαρακτήρας. Ωστόσο, ο αστερίσκος(*), το λατινικό ερωτηματικό (?) και τα διπλά εισαγωγικά (" ") είναι ειδικοί χαρακτήρες αναπλήρωσης με συγκεκριμένες λειτουργίες. Για να μάθετε περισσότερα, διαβάστε την ενότητα που αναφέρεται στους χαρακτήρες αναπλήρωσης.
  • Το πεδίο κειμένου δεν κάνει καμία διάκριση πεζών-κεφαλαίων, δηλαδή είτε πληκτρολογήσετε 'coke' είτε 'Coke' τα αποτελέσματα θα είναι τα ίδια.
  • Το σύστημα αναζήτησης δεν κάνει καμία διάκριση ειδικών χαρακτήρων, δηλαδή είτε πληκτρολογήσετε 'Müller' είτε 'Muller' τα αποτελέσματα θα είναι τα ίδια.
  • Οι χαρακτήρες αναπλήρωσης (*) και (?) μπορούν να εισαχθούν οπουδήποτε στη συμβολοσειρά αναζήτησης και χρησιμοποιούνται όταν ένας ή περισσότεροι χαρακτήρες είναι άγνωστοι.
    
 • Χαρακτήρες αναπλήρωσης
  • Ένας «χαρακτήρας αναπλήρωσης» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντικαταστήσει άλλον χαρακτήρα ή σειρά χαρακτήρων.
  • Λατινικό ερωτηματικό (?)
   Υποκαθιστά έναν μόνο άγνωστο χαρακτήρα.
   Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε 'compl?ment', στα αποτελέσματα αναζήτησης θα εμφανιστούν αμφότεροι οι όροι 'complement' και 'compliment'.
   Μπορείτε να εισάγετε περισσότερα του ενός ερωτηματικά σε μια συμβολοσειρά αναζήτησης.
   Σημείωση: Το λατινικό ερωτηματικό δεν αντικαθιστά το κενό διάστημα (σε αντίθεση με τον αστερίσκο).
  • Αστερίσκος(*)
   Υποκαθιστά έναν ή περισσότερους άγνωστους χαρακτήρες (συμπεριλαμβανομένων των κενών διαστημάτων).
   Για παράδειγμα, αν πληκτρολογήσετε 'compl*ment', στα αποτελέσματα αναζήτησης θα περιλαμβάνονται αμφότεροι οι όροι 'compliment' και 'Complete Management'.
   Σε μια συμβολοσειρά αναζήτησης, ο αστερίσκος μπορεί να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το λατινικό ερωτηματικό.
   Για παράδειγμα, αν πληκτρολογήσετε «*1?3» τα αποτελέσματα που θα λάβετε θα είναι «123» και «Farmacia +123».
  • Διπλά εισαγωγικά (" ")
   Κλείνοντας μια λέξη ή φράση εντός διπλών εισαγωγικών η αναζήτηση περιορίζεται μόνο στους χαρακτήρες που κλείνονται εντός των εισαγωγικών.
   Για παράδειγμα, αν πληκτρολογήσετε '"Hello"' το αποτέλεσμα που θα λάβετε θα είναι 'Hello'.
    
 • Αποτελέσματα αναζήτησης
  Τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης εμφανίζονται σε έναν πίνακα που αποτελείται από τρεις στήλες με τις επικεφαλίδες «Κλάση», «Ένδειξη προϊόντος» και «Μετάφραση».

  Οι κωδικοί κλάσης και υποκλάσης εμφανίζονται κάτω από τη στήλη με την επικεφαλίδα «Κλάση».

  Η στήλη με την επικεφαλίδα «Ένδειξη προϊόντος» μπορεί να προβληθεί και σε άλλες γλώσσες της ΕΕ, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο με το βέλος που υπάρχει στην στήλη με την επικεφαλίδα «Μετάφραση».

 


Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.