Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΚΣΕΕ «με την καταχώριση σήματος της ΕΕ παρέχονται στον δικαιούχο αποκλειστικά δικαιώματα επ' αυτού. (...) ο δικαιούχος του εν λόγω σήματος της ΕΕ δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο που δεν έχει τη συγκατάθεσή του να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές για προϊόντα ή υπηρεσίες, οποιοδήποτε σημείο (...)»

Η νόμιμη χρήση του σήματός σας είναι εξίσου σημαντική με την ανάπτυξη της επωνυμίας σας. Εάν δεν μεριμνήσετε για τη νόμιμη χρήση του, η εγκυρότητά του είναι πιθανό να αμφισβητηθεί και η αξία της επωνυμίας σας θα υποστεί πλήγμα.

Η ευθύνη για τη νόμιμη χρήση του καταχωρισμένου σήματός σας βαρύνει αποκλειστικά εσάς. Για να είναι αποτελεσματική η προσπάθειά σας, πρέπει να κάνετε τα εξής:

  • Βεβαιωθείτε ότι το σήμα σας έχει καταχωριστεί σωστά για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διαθέτετε στην αγορά.
  • Επαγρυπνείτε. Καταχωρίζοντας το σήμα σας προειδοποιείτε τους ανταγωνιστές σας για το κατοχυρωμένο δικαίωμά σας. Εάν, όμως, κάποιος χρησιμοποιεί χωρίς άδεια το σήμα σας ή κάποιο παρόμοιο, είναι δική σας ευθύνη να λάβετε μέτρα για να τον σταματήσετε.

Το EUIPO είναι υπεύθυνο για την καταχώριση σημάτων της ΕΕ και κοινοτικών σχεδίων ή υποδειγμάτων.

Το EUIPO δεν έχει αρμοδιότητες για τη νομιμότητα της χρήσης. Επομένως, δεν μπορούμε να παρέχουμε νομικές συμβουλές σχετικά με τη νομιμότητα της χρήσης των σημάτων και των σχεδίων ή υποδειγμάτων.

 

Τα μητρώα

Βεβαιωθείτε ότι κανείς άλλος δεν προσπαθεί να κατοχυρώσει ταυτόσημο ή ομοειδές σήμα.

Αναζητήστε στα μητρώα σημάτων για αιτήσεις ή καταχωρίσεις σημάτων ταυτόσημων ή ομοειδών με το δικό σας.

Παρέχουμε ένα εργαλείο αναζήτησης αιτήσεων και καταχωρίσεων σημάτων της ΕΕ, το οποίο ονομάζεται eSearch plus. Οι καταχωρισμένοι χρήστες μπορούν να διαμορφώσουν κατά βούληση τις ρυθμίσεις παρακολούθησης σημάτων και να ορίσουν την αυτόματη αποστολή προειδοποιητικών μηνυμάτων τα οποία θα λαμβάνουν κάθε φορά που κατατίθεται στο EUIPO αίτηση για σήμα το οποίο έρχεται ενδεχομένως σε σύγκρουση με το δικό τους.

Η βάση δεδομένων TMview είναι ένα παγκόσμιο εργαλείο αναζήτησης σημάτων που παρέχει πληροφορίες από πρώτο χέρι σχετικά με σήματα από 60 περίπου γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων όλων των εθνικών γραφείων ΔΙ στην ΕΕ και των περιφερειακών οργανισμών διανοητικής ιδιοκτησίας. Αποκτήστε δωρεάν επιγραμμική πρόσβαση σε περισσότερα από 40 εκατομμύρια σήματα στη διεύθυνση www.tmdn.org.

Εάν δεν είστε σε θέση να διεξαγάγετε αναζητήσεις μόνοι σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στις επαγγελματικές υπηρεσίες παρακολούθησης σημάτων που παρέχουν οι επαγγελματίες του νομικού κλάδου.

Εάν διαπιστώσετε ότι κάποιος ανταγωνιστής έχει καταθέσει αίτηση καταχώρισης ή έχει ήδη ολοκληρώσει την καταχώριση σήματος ομοειδούς ή ταυτόσημου με το δικό σας, μπορείτε να κάνετε χρήση του προγενέστερου δικαιώματός σας και να ασκήσετε ανακοπή κατά της καταχώρισης σήματος ή να ζητήσετε την ακύρωσή της.

Παρακολούθηση της αγοράς

Βεβαιωθείτε ότι κανείς δεν χρησιμοποιεί το σήμα σας στην αγορά.

Παρακολουθείτε την αγορά ελέγχοντας τον Τύπο, τα δημοσιεύματα εμπορικού περιεχομένου και τον Παγκόσμιο Ιστό για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ενδεχομένως το σήμα σας χωρίς άδεια. Μπορεί να διαπιστώσετε, π.χ., ότι διατίθενται στην αγορά παράνομα αντίγραφα των προϊόντων σας ή ότι οι ανταγωνιστές σας χρησιμοποιούν σήματα ομοειδή, αλλά όχι ταυτόσημα, με το δικό σας σήμα της ΕΕ.

Σε συνεργασία με αρκετές αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου, το EUIPO έχει συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία προστασίας των δικαιωμάτων τους διανοητικής ιδιοκτησίας, προκειμένου να διευκολύνει τις ενέργειές σας και να έχετε πρόσβαση στους πόρους που διαθέτουν. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ

Εξετάστε το ενδεχόμενο να υποβάλετε αίτηση προστασίας από παραβίαση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή της χώρας σας. Το προσωπικό των υπηρεσιών ελέγχου των συνόρων χρησιμοποιεί αυτές τις βάσεις δεδομένων για να εντοπίσει πιθανές παραβιάσεις και να κατασχέσει παραποιημένα προϊόντα.

Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε πληροφορίες για τα προϊόντα και τις επωνυμίες σας στη IP Enforcement Portal. Αυτή η βάση δεδομένων σκοπό έχει να βοηθήσει τις αρχές επιβολής της νομοθεσίας να αναγνωρίζουν τα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο παραποίησης/απομίμησης. Διατίθεται δωρεάν και σε αυτήν μπορείτε να εισαγάγετε πληροφορίες που αφορούν, για παράδειγμα, τη συσκευασία, τις ετικέτες ή στοιχεία επικοινωνίας. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται στη συνέχεια από τις αρμόδιες αρχές επιβολής της νομοθεσίας, ώστε να διαφοροποιηθούν τα παραποιημένα προϊόντα από τα αυθεντικά.

Η ευθύνη για τη λήψη μέτρων εναπόκειται αποκλειστικά σε εσάς.

Το μητρώο του EUIPO και τα εθνικά μητρώα

Ασκήστε ανακοπή κατά αίτησης καταχώρισης, ή ζητήστε την ακύρωση της καταχώρισης, ταυτόσημου ή ομοειδούς σήματος.

 

Ανακοπή

Μόλις η αίτησή σας για την καταχώριση σήματος της ΕΕ αποκτήσει ημερομηνία κατάθεσης μπορείτε να ασκήσετε ανακοπή κατά καταχωρίσεων στην ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες κατατίθενται μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
Για την προστασία των δικαιωμάτων σας, πρέπει να αναζητάτε τακτικά αιτήσεις καταχώρισης σημάτων της ΕΕ και εθνικές καταχωρίσεις και να παρακολουθείτε επιγραμμικά την αγορά. Οι νομικοί σύμβουλοι που ειδικεύονται σε θέματα σημάτων και οι υπηρεσίες παρακολούθησης μπορούν να σας βοηθήσουν διεξάγοντας αναζητήσεις για λογαριασμό σας και παρέχοντάς σας συμβουλές.

 

Ακύρωση

Υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης σημάτων της ΕΕ και εθνικών σημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν θεωρείτε ότι υφιστάμενη καταχώριση δεν χρησιμοποιήθηκε παρόλο που υπόκειται σε προϋπόθεση χρήσης, μπορείτε να ζητήσετε έκπτωση. Εάν πιστεύετε ότι κάποια υφιστάμενη καταχώριση έρχεται σε σύγκρουση με το προγενέστερο δικαίωμά σας, ή εάν πιστεύετε ότι είναι άκυρη, μπορείτε να ζητήσετε την ακυρότητα. Ως εναλλακτική επιλογή στην ακύρωση ΣΕΕ, ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει τη μεταβίβαση του σήματος σε αυτόν, εάν το σήμα έχει καταχωρισθεί στο όνομα πληρεξουσίου ή αντιπροσώπου που δεν έχει λάβει σχετική άδεια.

Το κόστος της αίτησης ακύρωσης ανέρχεται στα 630 ευρώ. Η ακυρότητα καθιστά άκυρο το σήμα με αναδρομική ισχύ (το αποσύρει στο σύνολό του από το Μητρώο των σημάτων), ενώ η έκπτωση ισχύει από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στο Γραφείο.

Στα δικαστήρια και στις επιχειρήσεις

Λάβετε μέτρα κατά του παραβάτη

Σας συμβουλεύουμε να απευθυνθείτε σε δικηγόρο προτού κινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία για την επίλυση της διαφοράς.

 

Ενημερώστε τον φερόμενο ως παραβάτη – Επιστολές περί «παύσης της παράβασης και αποχής από αυτήν»

Σε περίπτωση που εντοπίσετε κάποια παράβαση, εξετάστε το ενδεχόμενο να αποστείλετε επιστολή περί «παύσης της παράβασης και αποχής από αυτήν», ενημερώνοντας τον ανταγωνιστή σας για το συγκρουόμενο σήμα. Με τον τρόπο αυτόν, ενημερώνετε επισήμως τον ανταγωνιστή σας για τα δικαιώματά σας και του γνωστοποιείτε ότι εάν συνεχίσει να μην τα λαμβάνει υπόψη του, είναι πιθανό να προβείτε σε περαιτέρω ενέργειες για την προστασία τους.

 

Διαπραγματευθείτε

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως μπορείτε να διαπραγματευθείτε και να καταλήξετε σε συμβιβασμό μέσω διαμεσολάβησης και διαιτησίας. Η προσφυγή στις υπηρεσίες αυτές ενδείκνυται για διαφορές μεταξύ νόμιμων επιχειρήσεων, όταν αμφότερες οι πλευρές αναζητούν οικονομικά αποδοτικές και πρακτικές λύσεις.

 

Μέτρα προστασίας αστικού δικαίου

Εάν οι προσπάθειές σας να προειδοποιήσετε τον φερόμενο ως παραβάτη ή να διαπραγματευθείτε μαζί του αποτύχουν, υπάρχουν και άλλα νομικά μέτρα που μπορείτε να λάβετε για να αντιμετωπίσετε την παραβίαση των δικαιωμάτων σας (όπως έκδοση προσωρινών δικαστικών διαταγών και διαταγών συντηρητικής κατάσχεσης) και να αποτρέψετε την παράνομη χρήση του σήματός σας. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προσφύγετε ενώπιον της αρμόδιας δικαιοδοτικής αρχής της χώρας σας προκειμένου να ζητήσετε τη λήψη μέτρων προστασίας δυνάμει του αστικού δικαίου. Πάντως, το σήμα της ΕΕ έχει το πλεονέκτημα ότι αρμόδιο για τη λήψη τέτοιων μέτρων είναι μόνο ένα δικαστήριο σε όλα τα κράτη μέλη.

 

Μέτρα προστασίας ποινικού δικαίου

Μέτρα προστασίας ποινικού δικαίου λαμβάνονται σε περίπτωση δραστηριοτήτων παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας. Θα πρέπει να προσφύγετε στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και δίωξης της χώρας σας.

Έχετε υπόψη σας ότι οι κανόνες επιβολής του ποινικού δικαίου για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας δεν είναι ακόμη εναρμονισμένοι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέτρα ποινικού δικαίου για την επιβολή των δικαιωμάτων σας μπορούν να ληφθούν σε εθνικό επίπεδο δυνάμει της συναφούς εθνικής νομοθεσίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των συναφών επιλογών που είναι διαθέσιμες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να μην είναι πάντοτε δυνατή η εφαρμογή μέτρων επιβολής του ποινικού δικαίου κατά τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες.

Εάν, κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, σας ζητηθεί να αποδείξετε την ύπαρξη του σήματος της ΕΕ που διαθέτετε, μπορείτε να εξασφαλίσετε μη επικυρωμένο ή επικυρωμένο αντίγραφο της καταχώρισής σας, χρησιμοποιώντας το εργαλείο eSearch plus, ή από το επιγραμμικό έντυπο «Έρευνα φακέλου».

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.