Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαχείριση

Τα σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ) μπορούν να πωληθούν, να αποτελέσουν αντικείμενο δικαιοχρησίας, να τροποποιηθούν και να ανανεωθούν. Οι αλλαγές σε καταχωρισμένα σήματα δημοσιεύονται στο δελτίο σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Πώς εξασφαλίζω διαρκή προστασία

Το καταχωρισμένο σήμα της ΕΕ έχει δεκαετή διάρκεια, αλλά μπορεί να ανανεώνεται επ' αόριστον. Κάθε 10 χρόνια θα καλείστε να απαντήσετε στο ερώτημα: θέλω να ανανεώσω το σήμα μου; Η απάντηση εξαρτάται από τη στρατηγική που ακολουθείτε όσον αφορά την επωνυμία σας.

Θέλετε να εξασφαλίσετε διαρκή προστασία;

Ανανέωση 

Έχετε τις ακόλουθες τρεις επιλογές.

 1. Ανανέωση. Το κόστος της ηλεκτρονικής ανανέωσης είναι 850 ευρώ για μία κλάση, 50 ευρώ για τη δεύτερη κλάση και 150 ευρώ για την τρίτη και κάθε επιπλέον κλάση. Εάν θέλετε να εξασφαλίσετε διαρκή προστασία σε ολόκληρη την ΕΕ, κάντε ηλεκτρονική ανανέωση.


 2. Μετατροπή. Εάν θέλετε να διατηρήσετε το σήμα σας σε ορισμένα μόνο κράτη μέλη, μπορείτε να μετατρέψετε σε εθνική καταχώριση το σήμα που έχετε κατοχυρώσει σε επίπεδο ΕΕ. «Γέφυρα» ΔΙ


 3. Εγκατάλειψη. Εάν αποφασίσετε να μην ανανεώσετε το σήμα σας στην ΕΕ, τα δικαιώματα που σχετίζονται με αυτό θα πάψουν να ισχύουν.

 

Πότε κάνω ανανέωση

Η τήρηση της προθεσμίας ανανέωσης εναπόκειται στη δική σας ευθύνη. Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), πάντως, ενημερώνει κατά κανόνα είτε εσάς είτε τον εκπρόσωπό σας έξι μήνες πριν από τη λήξη της προθεσμίας ότι το σήμα σας πρέπει να ανανεωθεί. Το EUIPO ενημερώνει επιπλέον κάθε άλλο πρόσωπο που έχει δικαίωμα επί του σήματος της ΕΕ που διαθέτετε, π.χ. πιθανό κάτοχο άδειας χρήσης.

Η υποβολή της αίτησης ανανέωσης και η εξόφληση του τέλους ανανέωσης πρέπει να πραγματοποιούνται εντός του εξαμήνου που προηγείται της ημερομηνίας λήξης του σήματός σας. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί έως τη λήξη της καταχώρισης.

Σε περίπτωση που δεν υποβάλετε εμπρόθεσμα την αίτηση ανανέωσης, αλλά επιθυμείτε παρ' όλα αυτά να ανανεώσετε το σήμα σας, μπορείτε να προβείτε στην ανανέωσή του εντός του εξαμήνου που έπεται της ημερομηνίας λήξης, με πρόσθετη επιβάρυνση 25%.

Κάθε χρονική περίοδος του πρώτου καταλόγου αρχίζει και τελειώνει με στάδιο του επόμενου καταλόγου.

 • Περίοδος καταχώρισης
 • Ηλεκτρονική ανανέωση
  Κανονικό τέλος
 • Καθυστερημένη ηλεκτρονική ανανέωση
  Πρόσθετο τέλος
  (προσαυξημένο κατά 25%)
 • 10/06/2007

  Ημερομηνία κατάθεσης
 • 11/12/2016

  Έναρξη περιόδου ανανέωσης
 • 10/06/2017

  Τελευταία ημέρα ανανέωσης με κανονικό τέλος
 • 10/12/2017

  Τελευταία δυνατότητα ανανέωσης

Πώς κάνω ανανέωση

Το EUIPO συνιστά την ηλεκτρονική ανανέωση ως την πιο γρήγορη, οικονομική και εύκολη λύση. Προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής έντυπης αίτησης ανανέωσης, η οποία μπορεί να σταλεί με ταχυδρομείο ή υπηρεσία ταχυδιανομής. Το τέλος ανανέωσης με έντυπη αίτηση ανέρχεται σε 1 000 ευρώ, σε αντίθεση με το τέλος ηλεκτρονικής ανανέωσης το οποίο ανέρχεται σε 850 ευρώ. Μην ξεχνάτε ότι δεν μπορείτε να κάνετε αλλαγές στο σήμα σας κατά την ανανέωσή του. Μπορείτε μεν να αφαιρέσετε προϊόντα ή υπηρεσίες από τον κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών για τα οποία υποβάλατε αίτηση 10 χρόνια πριν, αλλά δεν μπορείτε να προσθέσετε προϊόντα ή υπηρεσίες.

Ενημερώστε μας σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων σας,

π.χ. σε περίπτωση που αλλάξει το ονοματεπώνυμό σας ή η επωνυμία της εταιρείας σας, η διεύθυνση ή τα στοιχεία επικοινωνίας.

Κάντε τις απαιτούμενες αλλαγές στα προσωπικά σας στοιχεία

User Area 

Γιατί;

Εάν δεν έχετε ορίσει εκπρόσωπο, θα χρειαστεί να επικοινωνούμε απευθείας μαζί σας. Είναι, επομένως, σημαντικό να μας ενημερώνετε για κάθε αλλαγή στα προσωπικά σας στοιχεία. Ακόμη κι αν έχετε ορίσει εκπρόσωπο, καλό είναι να ενημερώνετε τακτικά τα στοιχεία που αφορούν την επιχείρησή σας, διότι ενδέχεται να χρειαστεί το EUIPO ή κάποιος τρίτος να επικοινωνήσει μαζί σας.

 

Πότε;

Δεν προβλέπεται επίσημη προθεσμία για την ενημέρωση των στοιχείων σας. Όσο νωρίτερα μας ειδοποιείτε για τυχόν αλλαγές, τόσο το καλύτερο.

 

Πώς;

Σε περίπτωση που έχετε εκπρόσωπο, ενημερώστε τον και αυτός θα προβεί στις απαιτούμενες αλλαγές. Μπορείτε, πάντως, να ενημερώσετε εύκολα και εσείς ο ίδιος τα στοιχεία σας ηλεκτρονικώς μέσω της User Area. Μπείτε, απλώς, στην User Area σας και χρησιμοποιήστε το μενού επιλογών για να κάνετε τις απαιτούμενες αλλαγές στα προσωπικά σας στοιχεία.

Οι αλλαγές στα προσωπικά στοιχεία δεν πρέπει να αφορούν την ταυτότητα του αιτούντος/κατόχου. Ενδεχόμενη αλλαγή των στοιχείων ταυτότητας του αιτούντος συνιστά μεταβίβαση.

Τα νομικά πρόσωπα μπορούν να έχουν μόνο μία επίσημη διεύθυνση. Σε περίπτωση αμφιβολίας, το EUIPO μπορεί να ζητήσει αποδεικτικά της νομικής μορφής ή της διεύθυνσης.

Όταν αναφέρετε τον αναγνωριστικό αριθμό σας, δεν χρειάζεται να απαριθμείτε τα δικαιώματα που σας ανήκουν. Η αλλαγή θα ισχύσει αυτομάτως για όλα.

Μπορώ να πουλήσω ή να εκμισθώσω το σήμα της ΕΕ που διαθέτω;

Το σήμα σας είναι περιουσιακό στοιχείο και, ως τέτοιο, μπορεί να εκμισθωθεί ή να πωληθεί. Η βασική διαφορά μεταξύ των δύο αυτών επιλογών είναι ότι όταν μεταβιβάζετε το σήμα της ΕΕ που διαθέτετε, μεταβιβάζετε μόνιμα την κυριότητα σε τρίτο πρόσωπο, ενώ όταν παραχωρείτε την άδεια χρήσης του κοινοτικού σήματος, διατηρείτε την κυριότητα, όπως ακριβώς συμβαίνει όταν πουλάτε ή εκμισθώνετε το σπίτι σας. Σε περίπτωση σύναψης σχετικής συμφωνίας, θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε αμέσως τα στοιχεία.

Κάνετε ηλεκτρονική εγγραφή γρήγορα και εύκολα

Υποβολή αίτησης 

Παραχώρηση άδειας χρήσης και μεταβίβαση κυριότητας — στοιχεία
Εσείς αποφασίζετε εάν θα παραχωρήσετε την άδεια χρήσης του σήματος της ΕΕ που σας ανήκει ή εάν θα το μεταβιβάσετε. Εμείς θέλουμε μόνο να είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε καταγράψει σωστά το αποτέλεσμα. Ορισμένα ζητήματα που θα πρέπει να εξετάσετε είναι τα εξής:

Εγγραφή της άδειας στο μητρώο ή μεταβίβαση κυριότητας;

 
  Μεταβίβαση Παραχώρηση άδειας χρήσης
Τέλος Δεν προβλέπεται διοικητικό τέλος. Διοικητικό τέλος - 200 ευρώ ανά σήμα
Μέγιστο τέλος 1 000 ευρώ (υπό την προϋπόθεση ότι σε όλες τις άδειες χρήσης είναι οι ίδιοι συμβαλλόμενοι).
Γεωγραφικό πεδίο Η μεταβίβαση του δικαιώματός σας θα ισχύει για ολόκληρη την ΕΕ. Η παραχώρηση άδειας χρήσης του δικαιώματός σας είναι δυνατή για συγκεκριμένες χώρες της ΕΕ.
Χρόνος Δεν προβλέπεται χρονικός περιορισμός σε περίπτωση μεταβίβασης του δικαιώματός σας. Μπορείτε να παραχωρήσετε την άδεια χρήσης του δικαιώματός σας για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Προϊόντα και υπηρεσίες Μπορείτε να μεταβιβάσετε μόνο ένα μέρος των προϊόντων και των υπηρεσιών του καταλόγου σας. Μπορείτε να παραχωρήσετε την άδεια χρήσης μόνο κάποιων προϊόντων και υπηρεσιών του καταλόγου σας.
 

Πότε;

Ενημερώστε μας αμέσως μόλις υπογραφεί η συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τον έτερο συμβαλλόμενο.

 

Πώς;

Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ζητήσετε να εγγραφεί στο μητρώο η μεταβίβαση της κυριότητας ή η παραχώρηση της άδειας χρήσης: πρόκειται για το λεγόμενο αίτημα εγγραφής. Μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονική εγγραφή γρήγορα και εύκολα μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσίας ταχυδιανομής.

Σε περίπτωση που έχετε ορίσει έναν επαγγελματία αντιπρόσωπο και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (ο οποίος είναι αντιπρόσωπος του τρέχοντος κατόχου), ο αντιπρόσωπος αυτός δύναται να υποβάλει το αίτημα εξ ονόματός σας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν χρειάζεται να υποβάλετε αντίγραφο του τίτλου μεταβίβασης ή παραχώρησης της άδειας χρήσης.

Γιατί να αναθεωρήσω την έκταση της προστασίας του κοινοτικού σήματός μου μετά την καταχώριση

Μπορεί να θελήσετε να αναθεωρήσετε την έκταση της προστασίας του σήματος της ΕΕ που διαθέτετε, είτε για λόγους στρατηγικής είτε λόγω εξωτερικών παραγόντων, π.χ. σε περίπτωση που κάποιος ανταγωνιστής απειλεί να προσβάλει το δικαίωμά σας εάν δεν περιορίσετε την έκταση της προστασίας του σήματός σας. Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε μόνο να περιορίσετε την έκταση της περιγραφής των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών σας. Δεν μπορείτε να την αυξήσετε. Ο περιορισμός της έκτασης της προστασίας του σήματος της ΕΕ που διαθέτετε μετά την καταχώριση του σήματος καλείται «μερική παραίτηση».

Υποβάλετε αίτηση για ολική ή μερική παραίτηση

Υποβολή αίτησης 

 

Πότε να αναθεωρήσω την έκταση της προστασίας του κοινοτικού σήματός μου μετά την καταχώριση

Αμέσως. Απλώς ενημερώστε μας. Να θυμάστε, όμως, ότι δεν έχετε δικαίωμα να αποκαταστήσετε τον αρχικό σας κατάλογο σε μεταγενέστερο χρόνο.

 

Πώς να αναθεωρήσω την έκταση της προστασίας του κοινοτικού σήματός μου μετά την καταχώριση

Ο ευκολότερος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό έντυπο μερικής παραίτησης. Η αίτηση μπορεί να είναι υπογεγραμμένη από εσάς ή από τον εκπρόσωπό σας και πρέπει να είναι σαφής και ξεκάθαρη. Έχετε υπόψη σας ότι δεν εκδίδεται νέο πιστοποιητικό καταχώρισης μετά τον περιορισμό της έκτασης της προστασίας του κοινοτικού σήματός σας. Νέο πιστοποιητικό εκδίδεται μόνο σε περίπτωση διόρθωσης εκ μέρους του ίδιου του EUIPO. Εάν θέλετε να λάβετε νέο έγγραφο – επικυρωμένο ή όχι – μπορείτε να το ζητήσετε μέσω του επιγραμμικού εντύπου «Έρευνα φακέλου».

Τι άλλες δυνατότητες έχω όσον αφορά το δικαίωμά μου;

Υπάρχουν και άλλες, λιγότερο συνηθισμένες, ενέργειες στις οποίες μπορείτε να προβείτε σχετικά με το δικαίωμά σας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην User Area, οι περισσότερες όμως βασικές πληροφορίες αναφέρονται συνοπτικά εδώ.

Υποβάλετε άλλες αιτήσεις ηλεκτρονικά

Υποβολή αίτησης 

 • Μετατροπή: Αυτή είναι η «γέφυρα» μεταξύ σημάτων της ΕΕ και εθνικών σημάτων. Εάν η αίτησή σας απορριφθεί ή το σήμα της ΕΕ που διαθέτετε πάψει να ισχύει είτε διότι το εγκαταλείψατε είτε διότι απορρίφθηκε ή ακυρώθηκε, μπορείτε να το μετατρέψετε σε μία ή περισσότερες εθνικές αιτήσεις. Τα μετατρεπόμενα εθνικά σήματα διατηρούν την ημερομηνία κατάθεσης του σήματος της ΕΕ.«Γέφυρα» ΔΙ

   


 • Διαίρεση: Σας επιτρέπει να διαιρέσετε το σήμα της ΕΕ που διαθέτετε σε δύο ή περισσότερα σήματα.

   


 • Εμπράγματα δικαιώματα: Σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε το σήμα σας ως ενέχυρο.


 • Αρχαιότητα: Σας επιτρέπει να διεκδικήσετε την αρχαιότητα ενός προγενέστερου εθνικού σήματος (ή μιας προγενέστερης διεθνούς καταχώρισης με ισχύ σε κράτος μέλος). Σε αυτήν την περίπτωση, η αίτηση καταχώρισης σήματος ΕΕ αποτελεί κατοχύρωση προγενέστερων εθνικών καταχωρίσεων. Σε περίπτωση που διεκδικείτε την αρχαιότητα ενός ή περισσότερων εθνικών σημάτων τα οποία καταχωρίστηκαν παλαιότερα και η διεκδικούμενη αρχαιότητα γίνει δεκτή, μπορείτε να αποφασίσετε να μην ανανεώσετε τις προγενέστερες εθνικές καταχωρίσεις. Εάν εγκαταλείψετε ή αφήσετε το προγενέστερα καταχωρισμένο εθνικό σας σήμα να αποσβεστεί, τότε θα εξακολουθείτε να βρίσκεστε στη θέση που θα βρισκόσασταν εάν το προγενέστερο σήμα εξακολουθούσε να είναι καταχωρισμένο. Η διεκδίκηση αρχαιότητας μπορεί πραγματοποιηθεί εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης του ΣΕΕ ή μετά την καταχώρισή του.

   

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.