Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διατίθεται μόνο στις εξής γλώσσες: English, Español, Deutsch, Français και Italiano.

Messenger service or registered mail

Tracing your documents

The Office cannot answer any enquiries regarding correspondence sent by ordinary mail.

If you would like the receipt of a document sent by messenger service or registered mail to be confirmed, please contact us by e-mail indicating the following:

  • Sending date (at least one week should have elapsed since sending).
  • Sender's name (name and address, as complete as possible).
  • Reference number of the messenger service or registered mail.
  • The type of document sent (EU trade mark or Community design application, opposition, etc.).

Please take into account that delivery time is variable depending on the country of origin and other factors (ranging from 4 to 15 days).

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.