Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ειδήσεις

Ιουνίου 06, 2023 - Ειδήσεις

Operation Fake Star Analysis Report: counterfeit goods violating prominent brands

Counterfeit clothing, footwear and accessories related to 258 brands with an estimated value of EUR 87 million were confiscated in over 3 900 inspections according to the report published today on the first edition of Operation Fake Star. This extensive operation across Europe led to the arrest of 378 individuals and involved the cooperative efforts of 17 countries.. Several EU bodies and agencies, including EUROPOL, OLAF, FRONTEX, EUIPO, EUROJUST, alongside numerous private entities, lent their support to the operation.

...

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.