Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταξινόμηση της Νίκαιας (σήματα)

Η ταξινόμηση της Νίκαιας είναι ένα σύστημα ταξινόμησης προϊόντων και υπηρεσιών για αιτήσεις σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). που αποτελείται από 45 κλάσεις.

Στις κλάσεις 1 έως 34 της ταξινόμησης της Νίκαιας περιλαμβάνονται τα προϊόντα και στις κλάσεις 35 έως 45 οι υπηρεσίες. Κάθε κλάση αντιπροσωπεύεται από μια επικεφαλίδα κλάσης, η οποία παρέχει γενικές πληροφορίες για τον τύπο των προϊόντων ή των υπηρεσιών που καλύπτει. Για παράδειγμα, στην επικεφαλίδα της κλάσης 25 περιλαμβάνονται «Ενδύματα, υποδήματα, είδη πιλοποιίας» και στην επικεφαλίδα της κλάσης 15 «Μουσικά όργανα».

Κάθε κλάση περιέχει ένα σύνολο όρων που επιτρέπουν τον καλύτερο προσδιορισμό των προϊόντων ή των υπηρεσιών που πρόκειται να προστατευτούν από την αίτηση σήματος της ΕΕ. Συνιστάται θερμά στους καταθέτες, όταν αναφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες σε αίτηση σήματος της ΕΕ, να χρησιμοποιούν τους όρους της ταξινόμησης της Νίκαιας προκειμένου να αποφεύγονται καθυστερήσεις που διαφορετικά θα προκύψουν στη διαδικασία καταχώρισης λόγω της ανάγκης μετάφρασης των υποβληθέντων όρων. Η χρήση των εν λόγω γενικών όρων θα βελτιώσει επίσης τις δυνατότητες αναζήτησης των βάσεων δεδομένων σημάτων της ΕΕ εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη διαφάνεια.

Αναζήτηση στην ταξινόμηση της Νίκαιας μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας το TMclass, ένα διαδραστικό εργαλείο αναζήτησης που είναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ καθώς επίσης και στα κινέζικα, τα ιαπωνικά, τα κορεάτικα, τα ρωσικά και τα τουρκικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αρχικός κατάλογος προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνεται σε μια αίτηση σήματος της ΕΕ μπορεί μόνο να περιοριστεί και όχι να διευρυνθεί. Με άλλα λόγια, δεν μπορείτε να προσθέσετε προϊόντα, υπηρεσίες ή κλάσεις σε αίτηση που έχετε ήδη καταθέσει.

Τη στιγμή της κατάθεσης μπορείτε να δηλώσετε οποιονδήποτε αριθμό κλάσεων επιθυμείτε, ωστόσο μία μόνο κλάση καλύπτεται από το τέλος αίτησης (850€). Εάν επιλέξετε περισσότερες κλάσεις, απαιτείται η καταβολή τέλους για κάθε επιπρόσθετη κλάση.

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.