Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Πραγματοποίηση βασικής αναζήτησης

Χρησιμοποιήστε τη βασική αναζήτηση προκειμένου να αναζητήσετε εντός της βάσης δεδομένων του EUIPO πληροφορίες σχετικά με δημοσιευμένα σήματα, σχέδια ή υποδείγματα, κατόχους και αντιπροσώπους. Η βασική αναζήτηση είναι η αρχική επιλογή αναζήτησης κατά το άνοιγμα της εφαρμογής eSearch plus.

Εισαγάγετε τον όρο ή τον αριθμό που επιθυμείτε να αναζητήσετε στο πεδίο αναζήτησης και κάντε κλικ στο πλήκτρο «Αναζήτηση». Το σύστημα θα αναζητήσει την «ονομασία του σήματος», «το λεκτικό στοιχείο του σχεδίου ή υποδείγματος» ή «το όνομα του κατόχου/αντιπροσώπου».

Στιγμιότυπο οθόνης του εργαλείου eSearch

Η επιλογή βασικής αναζήτησης συνιστάται ιδιαιτέρως για τη γρήγορη αναζήτηση σχετικά με:

  • Σήματα
  • Σχέδια και υποδείγματα
  • Πληροφορίες για τον κάτοχο
  • Πληροφορίες για τον αντιπρόσωπο

Η βασική αναζήτηση δεν εμφανίζει πληροφορίες για καθημερινές δημοσιεύσεις. Για αυτές τις πληροφορίες, χρησιμοποιήστε την επιλογή σύνθετης αναζήτησης.

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.