Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διατίθεται μόνο στις εξής γλώσσες: English, Español, Deutsch, Français και Italiano.

Press contacts

Our press and media team is available to help you with your media queries.

Press and media team
press@euipo.europa.eu

You can also contact us via the Information Centre: information@euipo.europa.eu

 

The EUIPO emblem

Our emblem (logo) is available for third party use in accordance with our guidelines. Please bear in mind that any use of the EUIPO emblem must be authorised by the Office’s Communication Service in the first instance, and requests for permission to use the emblem must be submitted by email to the following address: design@euipo.europa.eu

Note: The EUIPO’s emblem and the name of the Office, its language variations and acronyms, are protected under Article 6ter of the Paris Convention. The Office will pursue cases of abuse and fraudulent use of its emblem.

 

EUIPO logo

Emblem of the EUIPO: visual guidelines

 

Media resources

Our images and videos are available for download, free of charge. For queries, or to request additional information, please contact our press team. Our full archive of press releases is available here.

 

 
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.