Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Προβλεπόμενα τέλη & όροι καταβολής

Υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση για κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα από 350 ευρώ

Καταχωρίστε το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας
Γρήγορα και εύκολα

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης

Το καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα ισχύει για περίοδο 5 ετών. Μπορεί να ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια, για μέγιστη περίοδο 25 ετών.

 

Διάρθρωση τελών

Υπάρχουν τρεις τύποι τελών που σχετίζονται με αίτηση καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος (ΚΚΣΥ): τέλη καταχώρισης, τέλη δημοσίευσης και τέλη αναστολής.

Καταχώριση

230ευρώ

Πρόσθετο τέλος καταχώρισης
ανά πρόσθετο σχέδιο ή υπόδειγμα:

2ο έως 10ο σχέδιο ή υπόδειγμα = ευρώ 115

από το 11ο σχέδιο ή υπόδειγμα = ευρώ 50

Δημοσίευση

120ευρώ

Πρόσθετο τέλος δημοσίευσης
ανά πρόσθετο σχέδιο ή υπόδειγμα:

2ο έως 10ο σχέδιο ή υπόδειγμα = ευρώ 60

από το 11ο σχέδιο ή υπόδειγμα = ευρώ 30

Αναστολή δημοσίευσης *

40ευρώ

Πρόσθετο τέλος αναστολής
ανά πρόσθετο σχέδιο ή υπόδειγμα:

2ο έως 10ο σχέδιο ή υπόδειγμα = ευρώ 20

από το 11ο σχέδιο ή υπόδειγμα = ευρώ 10

* Μπορείτε να ζητήσετε αναστολή δημοσίευσης σχεδίου ή υποδείγματος. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να διατηρήσετε την αρχική ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής σας χωρίς να δημοσιευθεί αμέσως το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας.

 

Τα καταβλητέα τέλη εξαρτώνται από δύο παράγοντες:

  • Εάν η αίτηση περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα σχέδια ή υποδείγματα.
  • Εάν ζητείται ή όχι αναστολή της δημοσίευσης των σχεδίων ή υποδειγμάτων.

Τα τέλη σχεδίων και υποδειγμάτων διαρθρώνονται ως ακολούθως:

  • Βασικό τέλος για ένα μόνο σχέδιο ή υπόδειγμα ή για το πρώτο σχέδιο ή υπόδειγμα πολλαπλής αίτησης.
  • Μειωμένο τέλος από το 2ο έως το 10ο σχέδιο ή υπόδειγμα
  • Περαιτέρω μειωμένο τέλος ανά σχέδιο ή υπόδειγμα, από το 11ο και άνω.
 

Το τέλος καταχώρισης και το τέλος δημοσίευσης πρέπει να καταβάλλονται μαζί κατά την κατάθεση της αίτησης. Σε περίπτωση που η αίτηση περιλαμβάνει αίτημα αναστολής, το τέλος δημοσίευσης αντικαθίσταται από το τέλος αναστολής. Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) δεν εκδίδει αίτημα πληρωμής.


 

Εργαλείο υπολογισμού τελών

Μπορείτε να υπολογίσετε το ακριβές τέλος ανάλογα με τον αριθμό σχεδίων και υποδειγμάτων και ανάλογα με το εάν αιτείστε ή όχι αναστολή της δημοσίευσής τους.

Πλήρης κατάλογος τελών ΚΚΣΥ

Κατάλογος τελών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2246/2002 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2002.

Μέθοδοι πληρωμής

Μπορείτε να πληρώσετε τα τέλη ΚΚΣΥ μέσω πιστωτικής κάρτας, τραπεζικού εμβάσματος ή τρεχούμενου λογαριασμού EUIPO. Σε όσους διατηρούν τρεχούμενο λογαριασμό, το EUIPO παρέχει ηλεκτρονική υπηρεσία πρόσβασης σε όλες τις συναλλαγές και τις πληροφορίες που σχετίζονται με τον τρεχούμενο λογαριασμό τους.

Πιστωτική κάρτα

 

Η καλύτερη λύση για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις. Αυτή η μέθοδος πληρωμής συνιστάται για τους περισσότερους χρήστες.

Τραπεζικά εμβάσματα

 

Τα τραπεζικά εμβάσματα πρέπει να πραγματοποιούνται προς έναν από τους ακόλουθους λογαριασμούς του EUIPO:

Τρεχούμενος λογαριασμός EUIPO

 

Συνιστάται για επαγγελματίες χρήστες.

 

Δόλια αιτήματα πληρωμής

Προειδοποίηση: παραπλανητικά τιμολόγια

Σε περίπτωση που λάβετε ανεπιθύμητη αλληλογραφία με την οποία σας ζητείται η καταβολή χρημάτων για την ανανέωση, δημοσίευση, μεταβίβαση ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία σχετική με την καταχώριση του κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματός σας, ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ προτού ελέγξετε προσεκτικά τις υπηρεσίες που σας παρέχονται και εξακριβώσετε εάν η προέλευση είναι επίσημη.

 

Παρατίθενται ακολούθως ορισμένα παραδείγματα δόλιων αιτημάτων

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά θέματα, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Οικονομικό Τμήμα -Τομέας Τελών στη διεύθυνση:

+34 965 139 100

+34 965 131 344

information@euipo.europa.eu

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.