Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Πριν από την κατάθεση αίτησης καταχώρισης

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να υποβάλετε την αίτησή σας σε τρία εύκολα βήματα μέσω ενός εντύπου που καθοδηγεί τις ΜΜΕ και τα φυσικά πρόσωπα, που έχουν την έδρα τους στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, χωρίς τη βοήθεια επαγγελματία του τομέα εμπορικών σημάτων.

Στο έντυπο αίτησης περιλαμβάνονται τρία σημαντικά στοιχεία:

  • Κυριότητα - κάτοχος σήματος της ΕΕ μπορεί να είναι οποιοσδήποτε ιδιώτης ή επιχείρηση. Τα σχετικά στοιχεία δημοσιοποιούνται και πρέπει να επικαιροποιούνται τακτικά, ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς το ποιος είναι ο κάτοχος του εκάστοτε σήματος.
  • Τι μπορεί να γίνει δεκτό ως σήμα της ΕΕ - το σήμα σας πρέπει να αναπαριστάται με σαφήνεια.
  • Προϊόντα και υπηρεσίες - πρέπει να προσδιορίζονται με ακρίβεια ώστε οι λοιποί εμπορικοί παράγοντες να γνωρίζουν ποια προϊόντα και ποιες υπηρεσίες καλύπτει η αίτησή σας

Μέσω των παρακάτω συνδέσμων μπορείτε να δείτε πώς να υποβάλετε αίτηση καταχώρισης σήματος της ΕΕ. Δεν μπορεί κανείς να εγγυηθεί την επιτυχή έκβαση της αίτησής σας. Όσο καλύτερη είναι η προετοιμασία σας, πάντως, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες επιτυχίας.

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.