Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Έλεγχος διαθεσιμότητας

Εάν το σήμα σας έχει ήδη καταχωριστεί από κάποιον άλλον, τότε δεν είναι διαθέσιμο. Μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα προβαίνοντας, προτού καταθέσετε την αίτησή σας, σε αναζήτηση σημάτων που έρχονται ενδεχομένως σε σύγκρουση με το δικό σας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) υπάρχουν περισσότερα από 11 εκατομμύρια καταχωρισμένα σήματα.

Δεν κοστίζει τίποτα να προβείτε στην προαναφερθείσα αναζήτηση και, επιπλέον, οι πληροφορίες που θα συλλέξετε θα είναι καθοριστικής σημασίας για την αίτησή σας. Κάποιος που είναι ήδη κάτοχος σήματος είναι πιθανό να θελήσει να αντιταχθεί στην αίτησή σας.

Σήματα της ΕΕ

Μπορείτε να αναζητήσετε καταχωρισμένα σήματα χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές βάσεις δεδομένων:

Μεταβείτε στην eSearch plus, μια βάση δεδομένων του EUIPO

Μέσω του εργαλείου eSearch plus το EUIPO σας παρέχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων του, η οποία περιέχει σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια ή υποδείγματα. Μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε εάν κάποιος έχει ήδη καταχωρίσει παρόμοιο σήμα σε εμάς. Μέσω του eSearch plus, μπορείτε επίσης να αναζητήσετε και να παρακολουθήσετε εικόνες, να βρείτε αντιπροσώπους ή να κάνετε έρευνες στο Δελτίο.

Μεταβείτε στην Designview, μια βάση δεδομένων του ευρωπαϊκού δικτύου σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων

Η βάση δεδομένων TMview database περιέχει πληροφορίες για αιτήσεις σημάτων και καταχωρισμένα σήματα από όλα τα εθνικά γραφεία ΔΙ της ΕΕ, από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και από αρκετά διεθνή συνεργαζόμενα γραφεία εκτός ΕΕ. Σήματα για τα οποία έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρισης ή τα οποία έχουν καταχωριστεί σε εθνικό επίπεδο πριν από το δικό σας είναι πιθανό να αποτελούν απειλή για την αίτησή σας.

Μέθοδοι αναζήτησης

Κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων της αναζήτησης, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας τρεις βασικούς παράγοντες: τη χρονολογική σειρά κατάθεσης, το σημείο, και τα προϊόντα & τις υπηρεσίες. Ο έλεγχος των προαναφερθέντων παραγόντων δεν αποκλείει μεν τους κινδύνους, σε κάθε περίπτωση όμως τους ελαχιστοποιεί.

Προτεραιότητα

Τα σήματα προστατεύονται βάσει της χρονολογικής σειράς κατάθεσής τους.

Η προστασία των σημάτων αρχίζει να ισχύει από τη στιγμή χορήγησης της νόμιμης ημερομηνίας κατάθεσης.

Εντούτοις, σε περίπτωση που πρέπει να προσδιοριστεί ποιος υπέβαλε πρώτος αίτηση, δεν λαμβάνεται υπόψη μόνο η ημερομηνία κατάθεσης του σήματος του πιθανού ανταγωνιστή, αλλά και κάθε ημερομηνία προτεραιότητας.

Τι είναι προτεραιότητα;

Προγενέστερες αιτήσεις καταχώρισης σήματος μπορούν να απολαύουν δικαιώματος προτεραιότητας για διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης σήματος της ΕΕ και το αντίστροφο. Κάτι τέτοιο μπορεί να ζητηθεί για τις αιτήσεις καταχώρισης σήματος που κατατίθενται σε εθνικό επίπεδο (ή επίπεδο Μπενελούξ), για σήματα που κατατίθενται σε συμβαλλόμενο κράτος της Σύμβασης των Παρισίων ή σε κράτος μέλος της συμφωνίας TRIPS ή σε κράτος για το οποίο η Επιτροπή έχει επιβεβαιώσει αμοιβαιότητα ή για τις αιτήσεις καταχώρισης σήματος της ΕΕ.

Εάν θέλετε να επωφεληθείτε του δικαιώματος προτεραιότητας, πρέπει να καταθέσετε την αίτησή σας για καταχώριση σήματος της ΕΕ εντός έξι μηνών από την κατάθεση του σήματός σας σε εθνική δικαιοδοσία. Εάν η προτεραιότητα του εθνικού σήματός σας γίνει δεκτή, η αίτηση σήματος της ΕΕ που καταθέσατε θα θεωρηθεί ως κατατεθείσα την ίδια ημέρα με την προγενέστερη αίτηση. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει προτεραιότητα σε σχέση με αιτήσεις που θα κατατεθούν από άλλους κατά την προαναφερθείσα εξάμηνη περίοδο.

Κατά την κατάθεση της αίτησης καταχώρισης σήματος, πρέπει να συμπληρώσετε το τμήμα της αίτησης που αφορά την προτεραιότητα. Ως σημείο αναφοράς για τον καθορισμό του ποιος κατέθεσε πρώτος αίτηση λαμβάνεται η ημερομηνία κατάθεσης της πρώτης αίτησης.

 

Στο παράδειγμα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε πώς λειτουργεί η προτεραιότητα. Στο παράδειγμα αυτό, το σήμα της ΕΕ Β έχει προτεραιότητα έναντι του σήματος της ΕΕ Α ακόμη και αν η αίτηση για το σήμα της ΕΕ Α είχε κατατεθεί πριν από την αίτηση για ΣΕΕ του Β στην ΕΕ:

 • 01/07/2014
  Ημερομηνία προτεραιότητας με την οποία διεκδικείται η ημερομηνία πρώτης κατάθεσης στις ΗΠΑ

 • 01/10/2014
  Ημερομηνία κατάθεσης στο EUIPO

 • 01/11/2014
  Ημερομηνία κατάθεσης στο EUIPO

 

 

Ομοιότητα

Κατά τη σύγκριση του σήματός σας με προγενέστερα σήματα, θα πρέπει να βάζετε τον εαυτό σας στη θέση του μέσου καταναλωτή. Θα πρέπει να αναρωτιέστε το εξής: «Είναι πιθανό να πιστέψει ο καταναλωτής ότι το σήμα μου ανήκει ήδη σε κάποιον άλλον;» Εάν η απάντηση είναι θετική, τότε αντιμετωπίζετε μάλλον πρόβλημα.

Προσοχή: μην περιορίζετε την αναζήτησή σας μόνο σε ταυτόσημα σήματα. Απειλή μπορεί να αποτελούν για το σήμα σας και σημεία ομοειδή με το δικό σας. Μέσω του eSearch plus μπορείτε να κάνετε αναζητήσεις βάσει του ονόματος σήματος, του τύπου σήματος, της ημερομηνίας κατάθεσης και πολλών άλλων κριτηρίων, καθώς και να χρησιμοποιήσετε εικόνες για να αναζητήσετε σήματα που φαίνονται παρόμοια.

 

Αναλογία

Στις περισσότερες περιπτώσεις, πρέπει να υπάρχει επίσης σχέση μεταξύ των προϊόντων και υπηρεσιών που εσείς παρέχετε και των προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτει το πιθανώς συγκρουόμενο με το δικό σας σήμα για το οποίο έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρισης. Και σε αυτήν την περίπτωση, πάντως, έχετε υπόψη σας ότι δεν αρκεί τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που εσείς παρέχετε να είναι πανομοιότυπα με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του πιθανού ανταγωνιστή. Μπορεί να αποτελούν απειλή για το σήμα σας ακόμη και αν είναι απλώς παραπλήσια.

Πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι το σήμα σας ή κάποιο παρόμοιο είναι ήδη καταχωρισμένο ή ότι έχει ήδη κατατεθεί σχετική αίτηση καταχώρισης, έχετε τις εξής επιλογές:

 • Διαπραγμάτευση: επικοινωνείτε με τον κάτοχο του προγενέστερου σήματος προκειμένου να καταλήξετε σε συμφωνία (στην αγορά συνυπάρχουν πολλά ταυτόσημα ή ομοειδή σήματα).
 • Καταχώριση με κίνδυνο: προβαίνετε στην κατάθεση της αίτησής σας και διακινδυνεύετε το ενδεχόμενο να σας ασκηθεί ανακοπή (η απόφαση περί άσκησης ανακοπής κατά αίτησης καταχώρισης σήματος της ΕΕ εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Σε κάθε περίπτωση, η ύπαρξη προγενέστερης καταχώρισης δεν σας εμποδίζει να καταθέσετε τη δική σας αίτηση).
 • Αμφισβήτηση: προβαίνετε σε αμφισβήτηση του προγενέστερου σήματος.
 • Παραίτηση: δεν προβαίνετε στην κατάθεση αίτησης καταχώρισης διότι είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος ανακοπής.
 

Μπορείτε να ζητήσετε τη συνδρομή νομικού συμβούλου που ειδικεύεται σε θέματα σημάτων. Το EUIPO δημοσιεύει κατάλογο επαγγελματιών νομικών συμβούλων.

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.