Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Τεχνικές πληροφορίες

Το τμήμα τεχνικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας καλύπτει τις προδιαγραφές που απαιτούνται για συνημμένα έγγραφα, όνομα και κωδικό χρήστη, καθώς και τις απαιτήσεις υλικού και λογισμικού για τις αιτήσεις στο EUIPO.


Θέματα

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.