Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Έντυπο αίτησης για επαγγελματίες

Το Έντυπο αίτησης για επαγγελματίες σχεδιάστηκε για πιο σύνθετες αιτήσεις. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτό το έντυπο εάν επιθυμείτε να καταθέσετε τη δική σας ένδειξη προϊόντος, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα υφιστάμενο σχέδιο ή υπόδειγμα ως πρότυπο για την αίτησή σας, εάν επιθυμείτε να διεκδικήσετε προτεραιότητα χωρίς να έχετε ακόμη τα σχετικά δικαιολογητικά ή αν θέλετε να πληρώσετε μέσω τραπεζικού εμβάσματος. Πρέπει να είστε εγγεγραμμένος χρήστης για να υποβάλετε αίτηση για κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα. Εάν δεν διαθέτετε ακόμη λογαριασμό, πρέπει να εγγραφείτε.

Για να καταχωρίσετε μια αίτηση για επαγγελματίες, πλοηγηθείτε στον δικτυακό τόπο ακολουθώντας τις παρακάτω διαδρομές:

 1. «Σχέδια και υποδείγματα»> «Καταχωρίστε το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας — Γρήγορα και εύκολα» > «Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης» και, στη συνέχεια, επιλέξτε το είδος της αίτησης: «Έντυπο αίτησης για επαγγελματίες» και κάντε κλικ στο μπλε πλήκτρο «Ξεκινήστε την υποβολή της αίτησής σας».
 2. «Σχέδια και υποδείγματα» > «Πριν από την κατάθεση αίτησης καταχώρισης» > «Υποβάλετε αίτηση τώρα» και, στη συνέχεια, επιλέξτε το Έντυπο αίτησης για επαγγελματίες και κάντε κλικ στο μπλε πλήκτρο «Ξεκινήστε την υποβολή της αίτησής σας».
 3. «Αρχική σελίδα» > «Επιγραμμικές υπηρεσίες» > «Υποβολή αίτησης για σχέδιο ή υπόδειγμα — Καταχώριση αίτησης από επαγγελματίες» και κάντε κλικ στο μπλε πλήκτρο «Ξεκινήστε την υποβολή της αίτησής σας».

Αιτήσεις καταχώρισης κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος για κατοίκους εκτός ΕΕ
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ΚΚΣΥ εάν μένετε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρκεί να διορίσετε αντιπρόσωπο.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εξέτασης των αιτήσεων καταχώρισης κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος, διαβάστε τις Κατευθυντήριες γραμμές μας.

 

Ξεκινήστε την υποβολή της αίτησής σας

 • Στοιχεία αιτούντος

  Ο αριθμός αναφοράς σας πρέπει να αποτελείται το μέγιστο από 30 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες του λατινικού αλφαβήτου: a-z, A-Z, 0-9 και σύμβολα. Μην χρησιμοποιείτε διαστήματα.

  Αν έχετε απορίες σχετικά με το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας μελλοντικά, παρακαλούμε αναφέρετε τον αριθμό της αίτησης κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος που σας δόθηκε από το Γραφείο.

 • Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία υφιστάμενου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος ως υπόδειγμα

  Πληκτρολογήστε τμήμα ή το σύνολο του αριθμού αναγνώρισης του προγενέστερου σχεδίου ή υποδείγματος και θα εμφανιστεί ένας κατάλογος με όλα τα υφιστάμενα σχέδια ή υποδείγματα. Επιλέξτε αυτό που επιθυμείτε και κάντε κλικ στο πεδίο «Εισαγωγή». Επιλέγοντας την εισαγωγή ενός σχεδίου ή υποδείγματος βάσει υποδείγματος, τα στοιχεία συμπληρώνονται αυτόματα με αποτέλεσμα να επιταχύνεται η διαδικασία κατάθεσης της αίτησης. Στη συνέχεια, μπορείτε να επεξεργαστείτε τις επιμέρους ενότητες με βάση τα στοιχεία του νέου σας κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος.

 • Πληροφορίες σχετικά με τον αντιπρόσωπο

  Υπάρχουν δύο τρόποι να προσθέσετε αντιπρόσωπο.

  Προσθήκη υφιστάμενου αντιπροσώπου
  Πληκτρολογήστε το όνομα του αντιπροσώπου και θα εμφανιστεί ένας κατάλογος με τα ονόματα όλων των υφιστάμενων αντιπροσώπων. Επιλέξτε το όνομα του αντιπροσώπου που επιθυμείτε και κάντε κλικ στο πεδίο «Εισαγωγή». Θα εμφανιστούν τα στοιχεία του αντιπροσώπου. Κάντε κλικ στο πλήκτρο «Προσθήκη» για να συνεχίσετε.

  Προσθήκη νέου αντιπροσώπου

  1. Πληκτρολογήστε τα στοιχεία με μη αυτόματο τρόπο κάνοντας κλικ στο πλήκτρο «Δημιουργία νέου».
  2. Επιλέξτε κατηγορία αντιπροσώπου από τον αναπτυσσόμενο κατάλογο.
  3. Συμπληρώστε το υπόλοιπο έντυπο (τα πεδία που επισημαίνονται με αστερίσκο [*] είναι υποχρεωτικά).
  4. Κάντε κλικ στο πλήκτρο «Προσθήκη» για να συνεχίσετε.

  Εάν επιλέξετε «Πληρεξούσιος υπάλληλος», θα εμφανιστεί το τετραγωνίδιο «Οικονομικές σχέσεις». Εάν το επιλέξετε, θα πρέπει να συμπληρώσετε 2 πρόσθετα πεδία, ένα στο οποίο περιγράφεται το είδος των οικονομικών σχέσεων που διατηρείτε με τον αιτούντα (π.χ. υπάλληλος ή εμπορικός εταίρος κ.λπ.) και ένα με το όνομα του εργοδότη σας. Οι υπάλληλοι που ενεργούν για λογαριασμό φυσικών ή νομικών προσώπων πρέπει να καταθέτουν ενυπόγραφο πληρεξούσιο, το οποίο τίθεται στον φάκελο.

 • Πληροφορίες σχετικά με τον αιτούντα

  Η προσθήκη αιτούντος μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους.

  Προσθήκη υφιστάμενου αιτούντος
  Πληκτρολογήστε το όνομα του αιτούντος και θα εμφανιστεί ένας κατάλογος με τα ονόματα όλων των αιτούντων. Επιλέξτε το όνομα που επιθυμείτε και κάντε κλικ στο πεδίο «Εισαγωγή». Θα εμφανιστούν τα στοιχεία του αιτούντος. Κάντε κλικ στο πλήκτρο «Προσθήκη» για να συνεχίσετε.

  Προσθήκη νέου αιτούντος

  1. Πληκτρολογήστε τα στοιχεία με μη αυτόματο τρόπο κάνοντας κλικ στο πλήκτρο «Δημιουργία νέου».
  2. Επιλέξτε την κατηγορία αιτούντα από τον αναπτυσσόμενο κατάλογο.
  3. Συμπληρώστε το υπόλοιπο έντυπο (τα πεδία που επισημαίνονται με αστερίσκο [*] είναι υποχρεωτικά).
  4. Κάντε κλικ στο πλήκτρο «Προσθήκη» για να συνεχίσετε.
 • Γλώσσες

  Πρώτη γλώσσα
  Επιλέξτε μία από τις 23 γλώσσες της ΕΕ στην οποία επιθυμείτε να συμπληρώσετε την αίτηση (πρώτη γλώσσα) από τον αναπτυσσόμενο κατάλογο.

  Δεύτερη γλώσσα
  Πρέπει να δηλώσετε μία δεύτερη γλώσσα από τις πέντε επίσημες γλώσσες του ΓΕΕΑ (ES, DE, EN, FR και IT). Η δεύτερη γλώσσα πρέπει να είναι διαφορετική από την πρώτη που επιλέξατε. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας μπορεί να προσβληθεί στη δεύτερη γλώσσα.

  Επιλέξτε το αντίστοιχο τετραγωνίδιο, εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε την επίσημη αλληλογραφία σας στη δεύτερη γλώσσα.

 

Προσθήκη αναπαράστασης του σχεδίου ή του υποδείγματός σας

 • Πληροφορίες σχετικά με το(τα) σχέδιο(α) ή το(τα) υπόδειγμα(τα)

  Η προσθήκη όψεων του σχεδίου ή υποδείγματός σας μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

  • προσθήκη εικόνων (μορφή JPEG),
  • προσθήκη τρισδιάστατης δυναμικής όψης και στατικών όψεων που προκύπτουν από την τρισδιάστατη όψη.

  Εικόνες
  Χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μεταφοράς και απόθεσης (drag-and-drop) ή κάντε αναζήτηση στον υπολογιστή σας για να μεταφορτώσετε τις εικόνες των σχεδίων ή των υποδειγμάτων σας. Μπορείτε να μεταφορτώσετε έως επτά προστατευόμενες εικόνες και έως τρεις μη προστατευόμενες.

  Η μεταφόρτωση μη προστατευόμενων όψεων δεν είναι δυνατή έως ότου μεταφορτώσετε επτά προστατευόμενες όψεις.

  Απαιτήσεις όψεων:

  • 2MB ανά εικόνα,
  • μορφότυπος JPEG,
  • RGB, CMYK (θα μετατραπεί σε RGB, επηρεάζοντας πιθανώς τα χρώματα), αποχρώσεις του γκρι (grayscale), BW ή χρωματικά μοντέλα. Για να αποφευχθεί η αυτοματοποιημένη μετατροπή των χρωμάτων και να διατηρηθεί η πιστότητά τους στην οθόνη, συνιστάται η χρήση εικόνων RGB αντί για CMYK. Απαγορεύεται η αναφόρτωση των τρισδιάστατων δυναμικών όψεων ΚΑΙ άλλων στατικών όψεων,
  • ανάλυση εκτύπωσης: ελάχ. 72, μέγ. 300 DPI,
  • μέγιστο μέγεθος εικόνας: 5 000 x 5 000 εικονοστοιχεία (pixels),
  • τα προοδευτικά JPEG (progressive images) θα μετατρέπονται σε βασικά JPEG (baseline images).

  Απαιτήσεις συνημμένων (για διεκδικήσεις προτεραιότητας, προτεραιότητα λόγω έκθεσης, γενικές εξουσιοδοτήσεις για πληρεξούσιους υπαλλήλους):

  • PDF,
  • JPEG.

  Προδιαγραφές
  Η όψη αναπαράγεται σε ουδέτερο φόντο και η ποιότητα του σχεδίου ή υποδείγματος πρέπει να καθιστά εφικτή, αφενός, την ευκρινή παρουσίαση όλων των λεπτομερειών του αντικειμένου για το οποίο ζητείται προστασία και, αφετέρου, τη σμίκρυνση ή τη μεγέθυνσή του προς εγγραφή στο μητρώο και άμεση δημοσίευση στο Δελτίο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων.

  Η αναπαραγωγή του σχεδίου ή υποδείγματος δεν πρέπει να περιέχει επεξηγηματικό κείμενο, λέξεις ή σύμβολα ή να είναι αριθμημένη.

  Επαναλαμβανόμενη παράσταση επιφανείας: Όταν υποβάλλεται αίτηση για την καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος με επαναλαμβανόμενη παράσταση επιφανείας, η αναπαράσταση του σχεδίου ή υποδείγματος πρέπει να αποτυπώνει την πλήρη παράσταση και ένα επαρκές τμήμα της επαναλαμβανόμενης επιφάνειας.

  Τυπογραφικά στοιχεία: Εφόσον ζητείται καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος το οποίο συνίσταται σε τυπογραφικά στοιχεία, η αναπαράσταση του σχεδίου ή υποδείγματος πρέπει να αποτελείται από αναπαράσταση σειράς με όλα τα γράμματα του αλφαβήτου, κεφαλαία και πεζά κατά περίπτωση, και με όλα τα αραβικά ψηφία, καθώς και από κείμενο πέντε γραμμών, αμφότερα μεγέθους pitch 16.

  Σας συνιστούμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις προδιαγραφές. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις προδιαγραφές αποτελεί έναν από τους πιο συνήθεις λόγους για τους οποίους το Γραφείο επικαλείται παράλειψη, γεγονός που συνεπάγεται επιπλέον δουλειά και σημαντική απώλεια χρόνου για τους χρήστες.

  Η χρήση άλλων στοιχείων για την αναγνώριση των χαρακτηριστικών ενός σχεδίου ή υποδείγματος
  Η αναπαράσταση ενός σχεδίου ή υποδείγματος πρέπει να περιορίζεται στα χαρακτηριστικά για τα οποία ζητείται προστασία. Ωστόσο, μπορεί να περιέχει άλλα στοιχεία που να βοηθούν στην αναγνώριση των χαρακτηριστικών ενός σχεδίου ή υποδείγματος για τα οποία ζητείται προστασία. Είναι ευθύνη του αιτούντος να χρησιμοποιήσει, για παράδειγμα, διάστικτες γραμμές και πλαίσια με τρόπο που να καθιστούν ευκρινή τα χαρακτηριστικά για τα οποία ζητείται προστασία.

  Εάν θέλετε να τονίσετε ιδιαίτερα ένα συγκεκριμένο τμήμα του σχεδίου ή υποδείγματος, προκειμένου να δείξετε ότι διεκδικείτε ή δεν διεκδικείτε ρητώς μόνο αυτό το συγκεκριμένο τμήμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα ακόλουθα:

  • διακεκομμένες γραμμές για να καταδεικνύετε τα στοιχεία για τα οποία δεν αιτείστε προστασία·

  • πλαίσια για να καταδεικνύετε τα χαρακτηριστικά του σχεδίου ή υποδείγματος για τα οποία αιτείστε προστασία·

  • χρωματικές αποχρώσεις και θολά περιγράμματα για να αποκλείετε διάφορα χαρακτηριστικά από την προστασία που αιτείστε·

  • διαχωριστικά για να καταδεικνύετε ότι δεν αιτείστε προστασία για το συγκεκριμένο τμήμα του σχεδίου ή του υποδείγματος.

  Οι όψεις του σχεδίου ή του υποδείγματος δεν πρέπει να περιλαμβάνουν επεξηγηματικό κείμενο, λέξεις ή πρόσθετα σύμβολα.

  Ποια είναι τα βασικά οφέλη των μη προστατευόμενων εικόνων;

  • Θεωρούνται κατατεθείσες με το έντυπο αίτησης, συνεπώς μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διεκδίκησης προτεραιότητας σε επόμενη αίτηση.
  • Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επεξηγηθεί το σχέδιο ή το υπόδειγμα διευκολύνοντας έτσι τον εξεταστή κατά την αξιολόγηση των προστατευόμενων εικόνων.
  • Ο αιτών μπορεί να ελέγξει τις εικόνες μετά τη μεταφόρτωσή τους και να αλλάξει στη συνέχεια μια μη προστατευόμενη όψη σε προστατευόμενη και το αντίστροφο.

  Σημείωση: Οι μη προστατευόμενες όψεις θα διατίθενται στο εργαλείο eSearch μόνο για δικαιούχους σχεδίων ή υποδειγμάτων.

  Τρισδιάστατες δυναμικές όψεις
  Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος δέχεται έναν νέο τύπο αναπαράστασης για όψεις ως εργαλείο για τη λήψη όψεων στην αίτηση: τις τρισδιάστατες δυναμικές όψεις. Αν μεταφορτώσετε μια τρισδιάστατη δυναμική όψη από τον υπολογιστή σας σε μορφή OBJ, STL ή X3D, θα μπορείτε να λάβετε στατικές όψεις προστατευόμενων και μη προστατευόμενων εικόνων σχεδίων ή υποδειγμάτων.

  Οι τρισδιάστατες δυναμικές όψεις αναπαράγουν τρισδιάστατες προοπτικές σε δύο διαστάσεις (οθόνη) καθώς μπορείτε να επεξεργασθείτε την όψη (μετακινώντας την ή κάνοντας μεγέθυνση και σμίκρυνση) για να δείτε τις διάφορες προοπτικές. Τυχόν όψεις που λαμβάνονται από την τρισδιάστατη όψη δεν μπορούν να υποστούν επεξεργασία (στατικές όψεις) και προστίθενται στο έντυπο ως όψεις του σχετικού σχεδίου ή υποδείγματος.

  Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία μεταφοράς και απόθεσης ή κάντε αναζήτηση στα αρχεία του υπολογιστή σας για να μεταφορτώσετε τρισδιάστατες δυναμικές όψεις του σχεδίου ή του υποδείγματός σας.

  Τρισδιάστατες δυναμικές όψεις — τεχνικές προδιαγραφές
  Αφού μεταφορτώσετε την τρισδιάστατη δυναμική όψη σας στο έντυπο αίτησης κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος, αυτή θα εμφανίζεται με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • γκρι φόντο με διαβάθμιση·
  • η τρισδιάστατη δυναμική όψη εμφανίζεται σε λευκό χρώμα·
  • οι τρισδιάστατες δυναμικές όψεις μπορούν να αναφορτωθούν σε έναν από τους τρεις παρακάτω μορφότυπους: OBJ, STL ή X3D·
  • μέγιστο μέγεθος για συνημμένα τρισδιάστατα μοντέλα -OBJ, STL, X3D- (για τις όψεις σχεδίων και υποδειγμάτων): 20MB·
  • οι στατικές όψεις που λαμβάνονται από την τρισδιάστατη δυναμική όψη θα είναι μονόχρωμες (σε μαύρο και άσπρο)·
  • σκίαση: τονισμός της τρισδιάστατης δυναμικής όψης με την πηγή φωτός σύμφωνα με την προοπτική του χρήστη·
  • το μέγεθος σε εικονοστοιχεία (pixels) είναι 490 x 315 και παραμένει σταθερό. Στο πλαίσιο, οι χρήστες μπορούν να δουν ότι η περιοχή που διατίθεται για την τρισδιάστατη δυναμική όψη παραμένει σταθερή, αν μεγαλώσουν ή μικρύνουν τον φυλλομετρητή τους·
  • όταν χρησιμοποιείται η επιλογή της τρισδιάστατης δυναμικής όψης, όλες οι στατικές όψεις πρέπει να λαμβάνονται από την τρισδιάστατη όψη.

  Σημείωση: Ο τύπος αρχείου X3D δεν υποστηρίζεται από τον Internet Explorer 10 ή από παλαιότερη έκδοσή του.

  Σημείωση: Σχέδια ή υποδείγματα που αποτελούν ή περιέχουν διακοσμητικό στοιχείο επιφάνειας πρέπει να υποβάλλονται χωρίς τη χρήση τρισδιάστατων δυναμικών όψεων.

  Επισήμανση: Η δυαδική έκδοση STL (binary STL) δεν υποστηρίζεται. Μπορείτε να μετατρέψετε τη δυαδική σας έκδοση STL σε κανονική STL (standard STL) χρησιμοποιώντας εργαλεία μετατροπής.

  Ποια είναι τα κύρια πλεονεκτήματα της χρήσης τρισδιάστατων δυναμικών όψεων;

  • Όταν δημοσιεύεται το σχέδιο ή το υπόδειγμα, θα εμφανίζεται στην εφαρμογή eSearch και θα διατίθεται όχι μόνο στους εξεταστές αλλά σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως τρίτα μέρη και δικαστές.
  • Θα είναι σαφές ότι οι στατικές εικόνες προέρχονται από ένα συγκεκριμένο σχέδιο ή υπόδειγμα.
  • Θα βοηθά στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο σχετίζονται μεταξύ τους οι διάφορες στατικές όψεις.
  • Θα είναι απίθανο η αναπαράσταση του σχεδίου ή του υποδείγματος να είναι ελλιπής, γεγονός που ωφελεί τόσο τους αιτούντες όσο και το Γραφείο.

  Πώς μετακινείται η τρισδιάστατη δυναμική όψη;
  Με την τρισδιάστατη όψη μπορείτε να παρουσιάσετε το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας από διαφορετικές οπτικές γωνίες της κάμερας.

  Μετακίνηση μιας τρισδιάστατης δυναμικής όψης
  Χρησιμοποιήστε τα βέλη (αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω) στο πληκτρολόγιο ή/και το ζουμ.

  Πλήκτρα ελέγχου
   

  Ή χρησιμοποιήστε το ποντίκι και κάντε κλικ στην ίδια την όψη.

  Δυναμική όψη του τρισδιάστατου μοντέλου
   

  Για να διευκολυνθείτε στην αλλαγή των διαφόρων οπτικών γωνιών της κάμερας, χρησιμοποιήστε την επιλογή «Βασικά πλήκτρα ελέγχου» και επιλέξτε μία από τις όψεις.

  Βασικά πλήκτρα ελέγχου
   

  Πώς να δημιουργήσετε εικόνες της όψης που επιθυμείτε
  Υπάρχουν δύο τρόποι.

  Πλήκτρο «Δημιουργία όψης από αυτή την οπτική γωνία»
  Οπτική γωνία Πλήκτρο «Δημιουργία προκαθορισμένων όψεων»
  Προκαθορισμένες όψεις
  • Αφού επιλέξετε την όψη από την τρισδιάστατη δυναμική όψη σας, κάντε κλικ στο πλήκτρο «Δημιουργία όψης από αυτή την οπτική γωνία». Η εικόνα θα εμφανιστεί στη συνέχεια όπως φαίνεται παρακάτω.  •  
  • Κάντε κλικ στο πλήκτρο «Δημιουργία προκαθορισμένων όψεων», το οποίο δημιουργεί αυτομάτως και τις επτά όψεις που εμφανίζονται στα βασικά πλήκτρα ελέγχου. Στη συνέχεια θα εμφανιστούν οι παρακάτω εικόνες.  •  

  Μπορείτε να δημιουργήσετε έως επτά προστατευόμενες εικόνες και να χρησιμοποιήσετε επίσης τη λειτουργία για τη δημιουργία τριών ακόμη μη προστατευόμενων εικόνων.

  Μετακίνηση, διαγραφή και άνοιγμα εικόνας
  Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Μετακίνηση» Εικονίδιο μετακίνησης πάνω στην εικόνα για να αλλάξετε τη σειρά των όψεων του σχεδίου ή του υποδείγματος και για να μετατρέψετε μη προστατευόμενες εικόνες σε προστατευόμενες.

  Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Διαγραφή» Εικονίδιο διαγραφής πάνω στην εικόνα για να διαγράψετε την όψη του σχεδίου ή υποδείγματος.

  Κάντε κλικ στη φορτωμένη εικόνα και ανοίξτε την σε πλήρες μέγεθος.

 

Επιλέξτε την ένδειξη προϊόντος σας

 • Ένδειξη(εις) του προϊόντος/Ταξινόμηση του Λοκάρνο

  Ένδειξη προϊόντος
  Θα χρειαστεί να προσθέσετε ένδειξη προϊόντος. Αυτό δεν επηρεάζει το πεδίο προστασίας του καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος, αλλά είναι απαραίτητο για νομικούς λόγους. Συνιστάται ιδιαιτέρως στους αιτούντες να επιλέγουν την ένδειξη προϊόντος από τον κατάλογο προϊόντων EuroLocarno. Διαφορετικά, η καταχώρισή σας μπορεί να καθυστερήσει, επειδή οι όροι θα πρέπει να μεταφραστούν.

  Πρέπει να παρέχετε την ένδειξη του προϊόντος για κάθε σχέδιο ή υπόδειγμα για το οποίο υποβάλετε αίτηση.

  Εάν αποφασίσετε να μην χρησιμοποιήσετε τον κατάλογο προϊόντων EuroLocarno, πρέπει να διατυπώσετε τη δική σας ένδειξη προϊόντος κατά τρόπο ώστε να προκύπτει σαφώς η φύση του(των) προϊόντος(-ων).

  Ταξινόμηση
  Εάν χρησιμοποιήσετε τον κατάλογο προϊόντων EuroLocarno, θα εντοπίζετε αμέσως την κλάση στην οποία ανήκει το προϊόν.

  Εάν χρησιμοποιήσετε δική σας ένδειξη προϊόντος, μπορείτε να προσδιορίσετε την ταξινόμηση σύμφωνα με τη Διεθνή Ταξινόμηση βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων στο πλαίσιο της συμφωνίας Locarno (Ταξινόμηση Λοκάρνο). Στην περίπτωση πολλαπλών αιτήσεων, τα προϊόντα στα οποία προορίζονται να ενσωματωθούν ή να εφαρμοστούν τα σχέδια ή υποδείγματα πρέπει να ανήκουν στην ίδια κλάση του καταλόγου ταξινόμησης (εκτός από την περίπτωση των διακοσμητικών σχεδίων ή υποδειγμάτων).

 • Πώς μπορώ να προσθέσω ένδειξη προϊόντος;

  Προτού εξηγήσουμε τον τρόπο προσθήκης ένδειξης προϊόντος, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι:

  • ένα σχέδιο ή υπόδειγμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πέντε όρους·
  • στην περίπτωση πολλαπλών αιτήσεων, όλοι οι όροι πρέπει να ανήκουν στην ίδια κλάση, με την εξαίρεση της κλάσης 32 που μπορεί να εισαχθεί επιπροσθέτως (διότι στην κλάση 32 περιλαμβάνεται η διακόσμηση).

  Η ένδειξη προϊόντος και η ταξινόμηση Λοκάρνο μπορούν να προστεθούν με τρεις διαφορετικούς τρόπους, ήτοι:

  1. Εισάγοντας το προϊόν το οποίο αναπαριστά το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας και κάνοντας κλικ στο πλήκτρο «Προσθήκη»: ο όρος συμπληρώνεται αυτόματα και επικυρώνεται σύμφωνα με την Ταξινόμηση του Λοκάρνο.

   Ταξινόμηση Λοκάρνο
    

   Αν η ένδειξη προϊόντος εμφανίζεται σε πράσινο πλαίσιο, τότε ο όρος έχει επικυρωθεί επιτυχώς. Οι αριθμοί κλάσης και υποκλάσης εμφανίζονται αυτόματα στην αριστερή στήλη «Ταξινόμηση Λοκάρνο».

   Όροι από την Ταξινόμηση Λοκάρνο
    
  2. Αν κάνετε κλικ στο πλήκτρο «Αναζήτηση», θα εμφανιστεί ολόκληρος ο κατάλογος ενδείξεων προϊόντων του Eurolocarno σε αποκλειστικό παράθυρο.

   Ταξινόμηση Λοκάρνο

   Επιλέξτε την ένδειξη προϊόντος
    

   Το εργαλείο αυτό σας βοηθά να επιλέξετε τις σωστές ενδείξεις προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των κλάσεων και υποκλάσεων. Πρέπει να εισάγετε την ένδειξη προϊόντος στη γραμμή αναζήτησης και να κάνετε κλικ στο πλήκτρο «Αναζήτηση» ή να κάνετε αναζήτηση βάσει κλάσης/υποκλάσης.

   Αναζήτηση ένδειξης προϊόντος
    

   Στη συνέχεια εμφανίζονται όλα τα αποτελέσματα αναζήτησης με τον προσδιορισμό κλάσης και υποκλάσης τους. Κάντε κλικ στο τετραγωνίδιο στο αριστερό μέρος της λίστας αποτελεσμάτων για να επιλέξετε τη σωστή ένδειξη προϊόντος. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή σας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ανασκόπηση ολόκληρου του καταλόγου κάνοντας κλικ στο πλήκτρο «Προβολή της επιλογής σας» ή στο πλήκτρο «Επόμενο». Κάντε κλικ στο πλήκτρο «Συνέχεια» για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επιλογής και να προσθέσετε τους όρους στην αίτηση σχεδίου ή υποδείγματός σας.

   Αν ο όρος έχει επικυρωθεί επιτυχώς, θα εμφανιστεί η ορθή ένδειξη προϊόντος σε πράσινα διάστικτα πλαίσια και οι αριθμοί κλάσης και υποκλάσης θα εμφανιστούν αυτομάτως στο αριστερό μέρος της στήλης «Ταξινόμηση Λοκάρνο».

   Κατάλογος επικυρωμένων όρων
    
  3. «Εισαγωγή των όρων μου». Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εισάγετε τον δικό σας κατάλογο ενδείξεων προϊόντων. Η παροχή του αριθμού κλάσης και υποκλάσης από την Ταξινόμηση του Λοκάρνο για κάθε ένδειξη προϊόντος είναι προαιρετική.

   Σημείωση: Όλες οι ενδείξεις προϊόντων πρέπει να χωρίζονται με ερωτηματικά.

   Επιλογή εισαγωγής του δικού σας καταλόγου ενδείξεων προϊόντων
    

   Αν ο όρος έχει επικυρωθεί επιτυχώς, θα εμφανιστεί η ορθή ένδειξη προϊόντος σε πράσινα διάστικτα πλαίσια και οι αριθμοί κλάσης και υποκλάσης θα εμφανιστούν αυτομάτως στο αριστερό μέρος της στήλης «Ταξινόμηση Λοκάρνο».

   Οι εκκρεμείς ενδείξεις που πρέπει να επικυρωθούν από εξεταστή εμφανίζονται σε κόκκινες διάστικτες παρενθέσεις.

   Κάντε κλικ στα εικονίδια στη γραμμή ενεργειών για να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε έναν όρο.

   Επικύρωση όρων
 • Αναστολή και περιγραφή

  Αναστολή δημοσίευσης
  Κατά την υποβολή αίτησης κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος, μπορείτε να αιτηθείτε αναστολή της δημοσίευσης για διάστημα έως και 30 μηνών. Με τον τρόπο αυτό, το σχέδιο ή υπόδειγμά σας μπορεί να παραμείνει εμπιστευτικό έως ότου είστε έτοιμοι να το δημοσιοποιήσετε.

  Για να δημοσιευθεί ένα σχέδιο ή υπόδειγμα μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής δημοσίευσης, πρέπει να καταβληθούν τα σχετικά τέλη δημοσίευσης. Εναλλακτικά, το τέλος δημοσίευσης μπορεί να καταβληθεί μαζί με το τέλος αναστολής κατά την υποβολή της αίτησης. Ωστόσο, αν αποφασίσετε τελικά να μην προβείτε σε δημοσίευση, το τέλος δημοσίευσης δεν επιστρέφεται.

  Εάν τελικά επιλέξετε να μην δημοσιεύσετε καθόλου το σχέδιο ή υπόδειγμα, η καταχώριση θα αποσβεσθεί μετά την παρέλευση της 30μηνης περιόδου αναστολής.

  Πώς να διακόψετε την αναστολή της δημοσίευσης ενός σχεδίου ή υποδείγματος
  Μπορείτε να διακόψετε την αναστολή της δημοσίευσης ανά πάσα στιγμή μέσω της User Area.

  Εάν θελήσετε να διακόψετε την αναστολή της δημοσίευσης ενός σχεδίου ή υποδείγματος, πλοηγηθείτε στον δικτυακό τόπο ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  1. Εισέλθετε στην User Area και κάντε κλικ στο ‘Dashboard’.
  2. Πατήστε ‘Confidential RCDs’ και επιλέξτε το σχετικό σχέδιο ή υπόδειγμα. Αφού το επιλέξετε, θα ανακατευθυνθείτε στο eSearch.

   Αναστολή δημοσίευσης
    
  3. Στο δεύτερο τμήμα του eSearch με την επικεφαλίδα ‘Actions and communications’, πατήστε το πλήκτρο ‘RCD’.
  4. Κάντε κλικ στο ‘Publish deferred design’ κάτω από το τμήμα ‘Examination’.

   Αναστολή δημοσίευσης
    
  5. Συμπλήρωση του εντύπου.
  6. Κάντε κλικ στην επιλογή "Confirm" για να υποβάλετε την αίτησή σας. Η αίτηση θα παραληφθεί και θα εξεταστεί από το EUIPO. Μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά έως ότου εμφανιστεί η νέα κοινοποίηση στα εισερχόμενες κοινοποιήσεις.

  Περιγραφή
  Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να προσθέσετε περιγραφή της αναπαράστασης του σχεδίου ή του υποδείγματός σας, αλλά αυτό είναι προαιρετικό.

   

  Το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα ορίζει ότι η αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει μία και μόνο περιγραφή ανά σχέδιο ή υπόδειγμα που να μην υπερβαίνει τις 100 λέξεις και η οποία να εξηγεί την αναπαράσταση του σχεδίου ή υποδείγματος ή του δείγματος. Η περιγραφή πρέπει να αφορά μόνο τα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται στις αναπαραστάσεις του σχεδίου ή του υποδείγματος ή του δείγματος. Η περιγραφή δεν πρέπει να περιλαμβάνει δηλώσεις ως προς τον ισχυριζόμενο νεωτερισμό ή ατομικό χαρακτήρα του σχεδίου ή του υποδείγματος ή την τεχνική αξία του.

  Ωστόσο, αν η περιγραφή δεν είναι σύμφωνη με τον κανονισμό, δεν τίθεται ζήτημα εξαίρεσης. Η περιγραφή δεν εξετάζεται, παρόλα αυτά ο εξεταστής μπορεί να τη χρησιμοποιήσει σε περίπτωση αμφιβολιών. Εάν, για παράδειγμα, υπάρχουν δύο εικόνες που απεικονίζουν διαφορετικές κάρτες, ο εξεταστής πρέπει να θέσει ζήτημα εξαίρεσης, αν όμως η περιγραφή δείχνει ότι η απεικόνιση αφορά δύο διαφορετικές πλευρές της ίδιας κάρτας, δεν τίθεται ζήτημα εξαίρεσης.

  Επισήμανση: Δεν θα γίνονται δεκτές περιγραφές που κατατίθενται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

  Αναστολή δημοσίευσης
 • Πληροφορίες σχετικά με τον(τους) δημιουργό(ούς)

  Η παρούσα ενότητα είναι προαιρετική και αποσκοπεί στη σύνδεση του δημιουργού με το συναφές σχέδιο ή υπόδειγμα. Παρόλα αυτά, αν επιλέξετε «Δημιουργία νέου» πρέπει να παράσχετε τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τον(τους) δημιουργό(ούς):

  • είτε το ονοματεπώνυμο, για μεμονωμένο δημιουργό,
  • είτε το όνομα ομάδας δημιουργών, κατά περίπτωση.
  Στοιχεία δημιουργού

  Προσθήκη δημιουργού
   

  Αν το Γραφείο έχει χορηγήσει προηγουμένως αριθμό στον δημιουργό, πρέπει να εισάγετε τον αριθμό αυτό και οι σχετικές πληροφορίες θα εισαχθούν από τη βάση δεδομένων.

  Στην περίπτωση που ο δημιουργός έχει παραιτηθεί από το δικαίωμα ονομαστικής μνείας επιλέξτε το κατάλληλο τετραγωνίδιο («Παραίτηση»).

  Παραίτηση
 

Διεκδίκηση προτεραιότητας

 • Επιθυμώ να διεκδικήσω προτεραιότητα

  Αν έχετε υποβάλει αίτηση για το ίδιο σχέδιο ή υπόδειγμα κατά το τελευταίο εξάμηνο, μπορείτε να διεκδικήσετε προτεραιότητα κάνοντας κλικ στο πλήκτρο «Προσθήκη προτεραιότητας»:

  Πληκτρολόγηση του αριθμού προτεραιότητας ή του αριθμού του σχεδίου ή υποδείγματος Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεκδίκηση προτεραιότητας
  • επιλέξτε τη «Χώρα πρώτης κατάθεσης» από τον αναπτυσσόμενο κατάλογο,
  • πληκτρολογήστε τον αριθμό προτεραιότητας ή τον αριθμό σχεδίου ή υποδείγματος (εάν τα στοιχεία του σχεδίου ή υποδείγματος είναι διαθέσιμα στο DesignView, το πεδίο θα συμπληρωθεί αυτόματα) και κάντε κλικ στο πεδίο «Εισαγωγή» ή
  • πληκτρολογήστε τα στοιχεία με μη αυτόματο τρόπο κάνοντας κλικ στο πλήκτρο «Μη αυτόματη δημιουργία»·
  • προσθέστε την ημερομηνία και τον αριθμό κατάθεσης.

  Σημείωση: Εάν η πρώτη κατάθεση δεν έγινε σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, τότε πρέπει να επισυναφθεί αντίγραφο της μετάφρασης.

  Μεταγενέστερη διεκδίκηση προτεραιότητας
  Επιλέξτε το τετραγωνίδιο δίπλα από το πλήκτρο «Προσθήκη προτεραιότητας» εάν επιθυμείτε να διεκδικήσετε προτεραιότητα σε μεταγενέστερη ημερομηνία (αυτό μπορεί να γίνει έως και ένα μήνα μετά την ημερομηνία υποβολής).

  Διεκδίκηση προτεραιότητας σε μεταγενέστερη ημερομηνία
 • Διεκδίκηση προτεραιότητας λόγω έκθεσης

  Διεκδίκηση προτεραιότητας λόγω έκθεσης κατά την υποβολή της αίτησης
  Για να προσθέσετε μια διεκδίκηση προτεραιότητας λόγω έκθεσης στην αίτησή σας, κάντε κλικ στο πλήκτρο «Προσθήκη έκθεσης». Θα ανοίξει μια νέα ενότητα.

  1. Επιλέξτε τον τίτλο της έκθεσης από τον αναπτυσσόμενο κατάλογο.
  2. Προσθέστε την ημερομηνία της πρώτης γνωστοποίησης.
  3. Μπορείτε να επισυνάψετε τα απαιτούμενα έγγραφα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία (έως και 3 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης).
  4. Κάντε κλικ στο πλήκτρο «+ Προσθήκη»
  Προτεραιότητα λόγω έκθεσης
   

  Μεταγενέστερη διεκδίκηση έκθεσης
  Επιλέξτε το τετραγωνίδιο δίπλα από το πλήκτρο «Προσθήκη έκθεσης» εάν επιθυμείτε να διεκδικήσετε προτεραιότητα λόγω έκθεσης σε μεταγενέστερη ημερομηνία (έως και ένα μήνα μετά την ημερομηνία υποβολής).

  Σημείωση: Μόνο ένας πολύ μικρός αριθμός εκθέσεων, και πιο συγκεκριμένα διεθνών εκθέσεων, εντάσσονται στη διάταξη αυτή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον διαδικτυακό χώρο του Γραφείου Διεθνών Εκθέσεων (BIE).

  Προτεραιότητα λόγω έκθεσης
 

Ολοκληρώστε την αίτησή σας

 • Αποθηκεύστε το σχέδιο ή υπόδειγμα και αντιγράψτε από το σχέδιο ή υπόδειγμα

  Μόλις προσθέσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο ή το υπόδειγμα, αποθηκεύστε τις. Τότε θα μπορέσετε να δείτε μια σύνοψη των πληροφοριών του σχεδίου ή του υποδείγματός σας και να την επεξεργαστείτε.

  Πληροφορίες σχετικά με το(τα) σχέδιο(α) ή το(τα) υπόδειγμα(τα)
   

  Για να προσθέσετε ένα νέο σχέδιο ή υπόδειγμα, κάντε κλικ στο πλήκτρο «Προσθήκη νέου» ή αντιγράψτε πληροφορίες από το σχέδιο ή υπόδειγμα που έχετε ήδη εισάγει, κάνοντας κλικ στο πλήκτρο «Αντιγραφή από σχέδιο ή υπόδειγμα». Αν έχετε ήδη υποβάλει περισσότερα από ένα σχέδια ή υποδείγματα, μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό του σχεδίου ή υποδείγματος του οποίου τις πληροφορίες θέλετε να αντιγράψετε.

  Επιλογή αντιγραφής από σχέδιο ή υπόδειγμα
 • Προσχέδια (αποθήκευση της αίτησής μου ως προσχεδίου)
  Όταν συμπληρώνετε το έντυπο της αίτησής σας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποθηκεύσετε τα στοιχεία που έχετε ήδη καταχωρίσει αποθηκεύοντας την αίτησή σας ως προσχέδιο. Κάντε κλικ στο πλήκτρο «Αποθήκευση αίτησης» που εμφανίζεται στη δεξιά στήλη της αίτησης και αναπαρίσταται με το εικονίδιο Εικονίδιο αποθήκευσης . Η πρόσβαση στο προσχέδιο είναι εφικτή μέσω της ενότητας «Προσχέδια» στο User Area.
 • Επαναφορά εντύπου αίτησης

  Εάν επιθυμείτε να αρχίσετε την αίτησή σας από την αρχή, κάντε κλικ στο πλήκτρο «Επαναφορά εντύπου αίτησης» οπότε θα εκκαθαριστούν όλα τα συμπληρωμένα πεδία και θα διαγραφούν οι συμπληρωμένες πληροφορίες.

 • Εκτύπωση της αίτησής μου

  Μπορείτε να εκτυπώσετε το έντυπο της αίτησής σας ανά πάσα στιγμή κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης.

 • Επιβεβαίωση

  Ελέγξτε τα στοιχεία σας και τα στοιχεία του σχεδίου ή υποδείγματός σας
  Σε αυτό το στάδιο μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες της αίτησης που πρόκειται να υποβάλετε. Μπορείτε ακόμη να τις τροποποιήσετε στα «Στοιχεία σχεδίου ή υποδείγματος», προτού υποβάλετε την αίτηση.

 • Υπογραφή

  Συμπληρώνοντας τα πεδία «Ονοματεπώνυμο» και «Ιδιότητα του υπογράφοντα», επιβεβαιώνετε ότι έχετε ελέγξει τα στοιχεία και επιθυμείτε να υποβάλετε την αίτηση.

  Υπογραφή
   

  Μπορείτε να προσθέσετε ένα πρόσωπο ως πρόσθετο υπογράφοντα.

  Σημείωση: Υπενθυμίζεται ότι μόνο τα φυσικά πρόσωπα επιτρέπεται να υπογράφουν έντυπα αίτησης.

  Αφού ελέγξετε την αίτηση, κάντε κλικ στο πλήκτρο «Επιβεβαίωση και πληρωμή».

  Πλήκτρο «Επιβεβαίωση και πληρωμή»
   

  Πρέπει να επιλέξετε τη μέθοδο πληρωμής που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε στο παράθυρο πληρωμής. Εάν πληρώσετε με τραπεζικό έμβασμα, συνιστάται να σημειώσετε τον κωδικό της πράξης πληρωμής για διευκόλυνση της ταυτοποίησης της πληρωμής.

  Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο «Επιβεβαίωση πληρωμής» και «Συνέχεια» στο επόμενο παράθυρο, υποβάλετε την αίτησή σας.

  Πλήκτρο «Επιβεβαίωση και πληρωμή» Πλήκτρο «Επιβεβαίωση και πληρωμή»
 • Τι συμβαίνει μετά την υποβολή του εντύπου της αίτησής μου;

  Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής, θα λάβετε επιβεβαίωση η οποία θα σας ειδοποιεί ότι η αίτησή σας έχει συμπληρωθεί ορθά και θα σας γνωστοποιεί τον επίσημο αριθμό αίτησης. Θα πρέπει επίσης να μεταφορτώσετε το επίσημο αποδεικτικό και την επιβεβαίωση σε ένα ενιαίο αρχείο PDF. Επισημαίνεται ότι το Γραφείο δεν εκδίδει αντίγραφα των αποδεικτικών.

  επιβεβαίωση η οποία σας ειδοποιεί ότι η αίτησή σας έχει συμπληρωθεί ορθά
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.