Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ορισμός σήματος

Τα σήματα είναι σημεία που χρησιμοποιούνται στο εμπόριο για τον προσδιορισμό προϊόντων.

Το σήμα σας είναι το σύμβολο μέσω του οποίου σας αναγνωρίζουν οι πελάτες σας. Σας διακρίνει από τους ανταγωνιστές σας. Μπορείτε να προστατεύσετε και να αξιοποιήσετε περαιτέρω το σήμα σας καταχωρίζοντάς το.

Σε ορισμένες χώρες, μπορείτε να εξασφαλίσετε προστασία ακόμη και εάν το σήμα σας δεν είναι καταχωρισμένο, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται. Ωστόσο, για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή προστασία, σάς συνιστούμε θερμά να καταχωρίσετε το σήμα σας.

Ο μόνος περιορισμός που υπάρχει σε επίπεδο καταχώρισης είναι ότι το σήμα πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένο. Σε αντίθετη περίπτωση, ούτε εσείς θα είστε σίγουροι για το τι καλύπτει η καταχώρισή σας αλλά ούτε και οι ανταγωνιστές σας .

Στο EUIPO μπορείτε να καταχωρίσετε

Εικόνα λεκτικού σήματος που σχηματίζεται από το γράμμα A

Λεκτικό σήμα

Το λεκτικό σήμα συνίσταται αποκλειστικά από λέξεις ή γράμματα, αριθμούς, άλλους κανονικούς τυπογραφικούς χαρακτήρες ή συνδυασμό των παραπάνω, τα οποία μπορούν να πληκτρολογηθούν.

Δείτε παραδείγματα
Εικόνα εικονιστικού σήματος που σχηματίζεται από ένα πολύγωνο

Εικονιστικό σήμα

Είναι ένα σήμα όπου χρησιμοποιούνται μη τυποποιημένοι χαρακτήρες, τρόπος απεικόνισης ή διάταξη, ή κάποιο γραφιστικό χαρακτηριστικό ή χρώμα, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων που συνίστανται αποκλειστικά από εικονιστικά στοιχεία.

Δείτε παραδείγματα
Εικόνα εικονιστικού σήματος με γράμματα που σχηματίζεται από ένα πολύγωνο με το γράμμα A στο εσωτερικό του

Εικονιστικό σήμα με λεκτικά στοιχεία*

Εικονιστικό σήμα που συνίσταται από συνδυασμό λεκτικών και εικονιστικών στοιχείων.

Δείτε παραδείγματα
 
Εικόνα τρισδιάστατου σήματος που σχηματίζεται από τρισδιάστατο πολύεδρο

Σήμα τρισδιάστατου σχήματος

Το σήμα τρισδιάστατου σχήματος συνίσταται από, ή εκτείνεται σε, τρισδιάστατο σχήμα. Μπορεί να περιλαμβάνει τους περιέκτες, τη συσκευασία, το προϊόν αυτό καθαυτό ή την όψη του.

Δείτε παραδείγματα
Σήμα χρώματος καθαυτό που σχηματίζεται από δείγμα παλέτας χρωμάτων

Σήμα τρισδιάστατου σχήματος με λεκτικά στοιχεία*

Σήμα τρισδιάστατου σχήματος που περιέχει λεκτικά στοιχεία.

Δείτε παραδείγματα
Εικόνα ηχητικού σήματος που σχηματίζεται από μεγάφωνο

Σήμα θέσης

Σήμα θέσης που συνίσταται από τον συγκεκριμένο τρόπο τοποθέτησης ή επίθεσης του σήματος στο προϊόν.

Δείτε παραδείγματα
 
Εικόνα λεκτικού σήματος που σχηματίζεται από το γράμμα A

Σήμα μοτίβου

Σήμα που συνίσταται αποκλειστικά από ένα σύνολο στοιχείων τα οποία επαναλαμβάνονται κατά τακτό τρόπο.

Δείτε παραδείγματα
Εικόνα εικονιστικού σήματος που σχηματίζεται από ένα πολύγωνο

Σήμα (μεμονωμένου) χρώματος

Σήμα μεμονωμένου χρώματος είναι ακριβώς αυτό – ένα σήμα το οποίο συνίσταται αποκλειστικά σε μεμονωμένο χρώμα (χωρίς περιγράμματα).

Δείτε παραδείγματα
Εικόνα εικονιστικού σήματος με γράμματα που σχηματίζεται από ένα πολύγωνο με το γράμμα A στο εσωτερικό του

Σήμα (συνδυασμού) χρωμάτων

Σήμα που συνίσταται αποκλειστικά από συνδυασμό χρωμάτων (χωρίς περιγράμματα).

Δείτε παραδείγματα
 
Εικόνα λεκτικού σήματος που σχηματίζεται από το γράμμα A

Ηχητικό σήμα

Το ηχητικό σήμα συνίσταται αποκλειστικά σε έναν ήχο ή συνδυασμό ήχων.

Δείτε παραδείγματα
Εικόνα εικονιστικού σήματος που σχηματίζεται από ένα πολύγωνο

Σήμα κίνησης

Σήμα που συνίσταται από, ή εκτείνεται σε, μια κίνηση ή μεταβολή της θέσης των στοιχείων ενός σήματος.

Δείτε παραδείγματα
Εικόνα εικονιστικού σήματος με γράμματα που σχηματίζεται από ένα πολύγωνο με το γράμμα A στο εσωτερικό του

Πολυμεσικό σήμα

Συνίσταται από, ή εκτείνεται σε, συνδυασμό εικόνων και ήχου.

Δείτε παραδείγματα
 
Εικόνα λεκτικού σήματος που σχηματίζεται από το γράμμα A

Ολογραφικό σήμα

Πρόκειται για νέα κατηγορία σήματος (από την 1η Οκτωβρίου 2017). Τα ολογραφικά σήματα συνίσταται από στοιχεία με ολογραφικά χαρακτηριστικά.

Δείτε παραδείγματα

 

*Σημείωση: Οι τύποι σημάτων με αστερίσκο δεν αποτελούν χωριστές κατηγορίες σημάτων σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό για το σήμα της ΕΕ. Διαφοροποιούνται, ωστόσο, στο σύστημα ηλεκτρονικής κατάθεσης για πρακτικούς και τεχνικούς λόγους.

 

Λίγη θεωρία

Διανοητική ιδιοκτησία

Η ιδέα πίσω από τη διανοητική ιδιοκτησία είναι απλή και χρονολογείται από την αρχαιότητα. Όπου και να πάμε, παντού γύρω μας υπάρχει διανοητική ιδιοκτησία.

Οι απλές σκέψεις και ιδέες δεν αποτελούν διανοητική ιδιοκτησία. Η διανοητική ιδιοκτησία είναι αυτή που προσδιορίζει και προστατεύει τις καινοτομίες και τα δημιουργήματα των ανθρώπων

Η διανοητική ιδιοκτησία επιβραβεύει όσους καινοτομούν και δίνει στον καθένα μας τη δυνατότητα να επωφεληθεί από τα επιτεύγματά τους.

 

Μεταφορτώστε αυτόν τον χάρτη – θα σας βοηθήσει να καταχωρίσετε τα δικαιώματά σας.


Προσαρμογή της ιδέας του χάρτη του μετρό που αναπαριστά το χρονολόγιο των διαφόρων διαδικασιών που αφορούν τη διανοητική ιδιοκτησία.

 

 

Περισσότεροι πόροι για τη διανοητική ιδιοκτησία

 

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.