Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταξινόμηση της Βιέννης (εικονιστικά σήματα)

Η Ταξινόμηση της Βιέννης είναι ένα διεθνές σύστημα ταξινόμησης το οποίο θεσπίστηκε το 1973 από τη Συμφωνία της Βιέννης για την καθιέρωση διεθνούς ταξινόμησης γραφιστικών χαρακτηριστικών της εμπορικής ταυτότητας, και τελεί υπό τη διαχείριση του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ).

Πρόκειται για ένα ιεραρχικό σύστημα με κατεύθυνση από το γενικό στο ειδικό, βάσει του οποίου ταξινομούνται τα εικονιστικά στοιχεία των σημάτων σε κατηγορίες, υποδιαιρέσεις και τμήματα με βάση το σχήμα τους.

Το EUIPO χρησιμοποιεί μια τροποποιημένη εκδοχή της ταξινόμησης της Βιέννης. Η εκδοχή αυτή είναι προσαρμοσμένη στις ειδικές ανάγκες του EUIPO με τη δημιουργία νέων κωδικών και την αχρήστευση άλλων.

Η εν λόγω ταξινόμηση διατίθεται στη λειτουργία σύνθετης αναζήτησης της μηχανής αναζήτησης eSearch plus του Γραφείου με ένα κλικ στα κριτήρια αναζήτησης της ταξινόμησης της Βιέννης.

Εγχειρίδιο ταξινόμησης της Βιέννης
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.