Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Üksikasjalik vorm

Üksikasjalik vorm on keerukamate taotluste jaoks. Kasutage seda vormi, kui soovite esitada enda koostatud kaupade ja teenuste loetelu, taotleda kollektiivkaubamärki, rahvusvahelise kaubamärgi muutmist või esitada kaubamärgi mitmekeelseid elemente kahes taotluse keeles.

Saate kontrollida, kas kaupade ja teenuste nimetused teie loetelus sobivad kiirmenetluseks (Fast Track), kasutades kaupade ja teenuste kirjelduse koostamisvahendit.

Kohustuslikud väljad on tähistatud tärniga (*).

Üksikasjalikule taotlusvormile juurdepääsuks avage veebilehe jaotis „Kaubamärgid“ > „Kuidas registreerida“ > „Taotluse esitamine“, seejärel klõpsake nupul „Alusta taotlemist“, et avada üksikasjalik taotlusvorm.

Alusta taotlemist

Selle vahendi abil kaubamärgi taotlemiseks peate olema registreeritud kasutaja. Peate end kasutajaks registreerima, kui te ei ole seda veel teinud.

ELi kaubamärgi taotlused kolmandate riikide residentidele
Teil on võimalik taotleda ELi kaubamärki, kui elate väljaspool Euroopa Liitu, kuid selleks peate määrama endale esindaja.

 
 • Keeled ja viitenumber

  Esimene keel
  Valige rippmenüüst keel (esimene keel), milles soovite taotluse koostada; selleks võib olla ükskõik milline keel ELi 23 ametlikust keelest.

  Teine keel
  Teine keel tuleb valida EUIPO viie ametliku keele (DE, EN, ES, FR, IT) hulgast. Teine keel peab olema esimesest keelest erinev. NB! Teie kaubamärk võidakse selles keeles vaidlustada.

  Isiklik viitenumber

  Viitenumbris tohib olla kuni 30 ladina tähestiku tähte ja numbrit: a–z, A–Z, 0–9. Ärge kasutage tühikuid. Edasistes kaubamärgipäringutes kasutage EUIPO ametlikku viitenumbrit.

 • Kasutage näidisena olemasolevaid ELi kaubamärgi andmeid

  Sisestage kas osaline või täielik kaubamärgi nimetus või number, mispeale ekraanile kuvatakse vastavate olemasolevate kaubamärkide loetelu. Seejärel tehke valik ja klõpsake nupul „Impordi“. Võite valida otsingumootori eSearch plus aknas kaubamärgi vaatamise võimaluse, klõpsates lingil „Vaata“.

  Valides kaubamärgi näidisena importimise võimaluse, kiirendate taotlemist, sest andmed täidetakse eelnevalt sisestatud andmete põhjal. Jaotisi saab muuta vastavalt vajadusele.

 • Prioriteedinõue

  Lisa prioriteet
  Prioriteedinõude lisamiseks klõpsake nupul „Lisa prioriteet“, misjärel avaneb uus jaotis.

  • Valige rippmenüüst „Esmase taotluse riik“.

  • Sisestage kaubamärgi nimetus (väli täidetakse automaatselt, kui kaubamärgi andmed on andmebaasis TMview) ning klõpsake „Impordi“ või

  • Sisestage andmed käsitsi, klõpsates nupul „Loo käsitsi“.

  • Lisage prioriteedinõude esitamise kuupäev ja nõude number. Võite valida võimaluse lisada nõutud dokumendid kas taotlemise ajal või hiljem (3 kuu jooksul prioriteedinõude laekumise kuupäevast).

  NB! Kui esmane taotlus ei olnud koostatud ühes ELi ametlikus keeles, tuleb lisada tõlge.

  Taotle prioriteeti hiljem
  Kui soovite taotleda prioriteeti hiljem (seda võib teha kuni 2 kuu jooksul pärast taotluse esitamise kuupäeva), tähistage nupu „Lisa prioriteet“ kõrval märkeruut.

 • Vanemusnõue

  Taotlusele vanemusnõude lisamiseks klõpsake nupul „Lisa vanemus“. Avaneb uus jaotis.

  • Valige rippmenüüst ELi liikmesriik, kus märk registreeriti.

  • Sisestage kaubamärgi nimetus või number (väli täidetakse automaatselt) ja klõpsake nupul „Impordi“ või

  • Sisestage andmed käsitsi, klõpsates nupul „Loo käsitsi“.

  • Valige asjakohane võimalus väljalt „Registreerimise laad“.

  • Lisage vanemusnõude esitamise kuupäev, nõude number, registreerimiskuupäev ja -number, seejärel valige võimalus lisada nõutud dokumendid kas taotlemise ajal või hiljem (3 kuu jooksul vanemusnõude laekumise kuupäevast).

 • Näitusenõue

  Taotlusega seotud näitusenõue
  Taotlusele näitusenõude lisamiseks klõpsake nupul „Lisa näitus“. Avaneb uus jaotis.

  1. Valige rippmenüüst näituse nimi.

  2. Lisage esimese avalikustamise kuupäev.

  3. Valige võimalus lisada nõutud dokumendid kas taotlemise ajal või hiljem (kuni 3 kuu jooksul pärast taotluse esitamise kuupäeva).

  4. Klõpsake nupul „+ lisa“.

  Taotle näitust hiljem
  Tähistage nupu „Lisa näitus” kõrval märkeruut, kui soovite taotleda näitust hiljem (kuni 2 kuu jooksul pärast taotluse esitamise kuupäeva).

 • Rahvusvahelise registreeringu muudatus

  Taotlusele rahvusvahelise registreeringu muudatuse lisamiseks klõpsake nupul „Lisa rahvusvahelise registreeringu muudatus“. Avaneb uus jaotis.

  • Sisestage rahvusvahelise kaubamärgi number (rahvusvahelise registreeringu number)*.

  • Kui olete varem rahvusvahelist registreeringut muutnud, saate andmed importida, kui märgite väljale „Sisesta rahvusvahelise registreeringu andmed“ rahvusvahelise kaubamärgi numbri või nimetuse*.

  • Andmete käsitsi sisestamiseks klõpsake nupul „Loo käsitsi“.

  • Lisage tühistamiskuupäev, rahvusvahelise registreeringu kuupäev ja prioriteedi/vanemuse kuupäev.

  • Klõpsake nupul „+ lisa“.

  * NB! Selles jaotises ei täideta välju automaatselt. Peate sisestama täieliku kaubamärgi numbri.

 • Esindaja

  Esindajat on võimalik lisada kahel viisil.

  Olemasoleva esindaja lisamine

  Sisestage esindaja nimi, mispeale kuvatakse olemasolevate esindajate loetelu. Seejärel tehke valik ja klõpsake nupul „Impordi“. Ekraanile kuvatakse esindaja andmed; jätkamiseks klõpsake nupul „Lisa“.

  Uue esindaja lisamine
  1. Sisestage andmed käsitsi, klõpsates nupul „Loo uus“.

  2. Valige rippmenüüst esindaja liik.

  3. Täitke ülejäänud vorm (kohustuslikud väljad on tähistatud tärniga *).

  4. Jätkamiseks klõpsake nupul „Lisa“.

  NB! Kui valite „Töötajast esindaja“, kuvatakse märkeruut „Majandussidemed“. Kui tähistate märkeruudu, peate täitma veel kaks lisavälja; peate märkima, mis laadi majandussidemed teil taotlejaga on (nt töötaja või äripartner jm) ning lisama ühtlasi oma tööandja nime.

  Ühendused

  Ühenduse nimel taotluse esitamisel sisestage vaid ühenduse tunnuskood.

 • Taotleja

  Taotlejat saab lisada kahel viisil.

  Olemasoleva taotleja lisamine
  Sisestage taotleja nimi, mispeale ekraanile kuvatakse olemasolevate taotlejate loetelu. Seejärel tehke valik ja klõpsake nupul „Impordi“. Ekraanile kuvatakse taotleja andmeid; jätkamiseks klõpsake nupul „Lisa“.

  Uue taotleja lisamine

  1. Sisestage andmed käsitsi, klõpsates nupul „Loo uus“.

  2. Valige rippmenüüst taotleja liik.

  3. Täitke ülejäänud vorm (kohustuslikud väljad on tähistatud tärniga *).

  4. Jätkamiseks klõpsake nupul „Lisa“.

 • Kaubamärkide liigid

  Peate valima märgi liigi, mida soovite registreerida. Järgnevalt on esitatud võimalike liikide loetelu:

  • sõnamärk;

  • kujutismärk;

  • sõnaelementidega kujutismärk;

  • kolmemõõtmeline märk;

  • sõnaelementidega kolmemõõtmeline märk;

  • värvimärk;

  • helimärk;

  • muud.

  Kaubamärgi liikide lisateave on jaotises kaubamärgi määratlus.

  Nõutavad andmed
  Teil tuleb kaitstava märgi liigist olenevalt esitada erinev teave.

  Värvid
  Kui kaubamärk sisaldab värve, saate need lisada, sisestades värvi nimetuse. Süsteem pakub automaatselt erinevaid valikuid. Soovitatav on valida üks pakutavatest värvidest, sest sellega kiirendate registreerimisprotsessi. Kui valite võimaluse „Täpsustage oma värv“, võtab protsess kauem aega.

  Tõlked
  Kui soovite esitada tõlke teise keelde, peate tõlkima kõik elemendid, sh kaupade ja teenuste loetelu, lahtiütlused, märgi või värvide kirjeldused.

  Märgi kujutis
  On oluline, et üleslaaditava märgi kujutis oleks registreeritava märgi korrektne kujutis. Kui märgi kujutis on üles laaditud, kuvatakse ekraanile järgmine hoiatus:

   „EUIPO avaldab kaubamärgi kuvataval kujul. Kui see ei vasta täpselt sellele, mida soovite kaitsta, parandage see enne taotluse esitamist.“

    „Kujutist on töödeldud, et see vastaks tehnilistele nõuetele.“

  Sõnalised elemendid
  Märkida tuleb üksnes logol nähtavad sõnalised elemendid. Kui sõnalised elemendid ei ole õiged, parandab EUIPO need ilma sellest teatamata.

 • Sarnasuse aruanne

  Võite laadida alla sarnasuse aruande. Otsingut toetab andmebaas TMview ning otsida saab ka enne taotluse tegelikku esitamist.

  Kuva tulemused
  Ekraanile kuvatakse sarnaste kaubamärkide loeteluga tabel. Tulemuste lisaandmete vaatamiseks klõpsake luubi ikoonil , mis asub loetelust paremal, misjärel teid suunatakse rakendusse TMview.

  PDF-faili koos teabega saab alla laadida ja salvestada, kui klõpsate tulemuste tabeli all asuval nupul „Laadi alla PDF“.

 • Manuste tehnilised nõuded

  Üksikasjalikust taotlusvormist üleslaaditavatele manustele kehtivad järgmised nõuded.

  JPEG
  Taotletava kaubamärgi (taotletavate kaubamärkide) esitamise standardfail. Iga fail tohib olla mahuga kuni 2 MB ja peab vastama järgmistele nõuetele:
  • kujutise maksimumsuurus: 2835 × 2010 pikslit;
  • printimisteravus: vähemalt 96 ja kuni 300 dpi;
  • värvirežiim: RGB, hallskaala, mustvalge või CMYK.

  Kujutiste suurus on automaatselt 250 × 250 pikslit. Kui laadite kujutise üles, kuvab rakendus selle kujul, nagu see on hiljem registreerimistunnistusel.

  PDF
  PDF-faile saab kasutada vaid lisateabeks, mitte taotletava märgi (taotletavate märkide) kujutamiseks. Üks fail ei tohi olla suurem kui 2 MB. Failid avatakse programmiga Adobe Acrobat X (versioon 10.0).

  MP3
  MP3-dega võib helimärkide registreerimisel esitada lisateavet. Üks fail ei tohi olla suurem kui 2 MB ja peab vastama lehe „Tehniline teave“ manuste jaotises esitatud nõuetele.

 • Kaubad ja teenused

  HOIATUS! Siia jaotisesse märgitakse kõik kaubad ja/või teenused. Kui kaubad ja/või teenused esitatakse eraldi dokumendis, ei käsitata taotlust e-taotlusena ja taotluse eest tuleb maksta tavapärast põhilõivu, mitte e-taotlustele kohaldatavat väiksemat lõivu.

  Otsing eelmääratud väärtuste alusel (soovituslik)
  Valitakse kaubad ja teenused andmebaasist TMclass.

  Klõpsake nupul „Otsing“.

  Avaneb uus hüpikaken. Sisestage märksõnad kaupade ja teenuste kohta, mida soovite valida (ekraanile kuvatakse rippmenüü automaatselt pakutavate soovitustega), või sirvige kaupade ja teenuste nimekirja.

  Esialgse kuva juurde naasmiseks klõpsake lingil „Navigeeri kõikides kaupades ja teenustes“.

  Kõikide kaupade ja teenuste sirvimisel klassi täismahus vaatamiseks klõpsake ikoonil „+“ Plussmärgi ikoon, loetelu lühendamiseks klõpsake ikoonil „–“ Miinusmärgi ikoon.

  Valitud klassi kõikide nimetuste nägemiseks klõpsake kausta ikoonil Kausta ikoon. Nimetuse lisamiseks tähistage märkeruut, mis asub tabeli reast vasakul Valitud märkeruudu ikoon.

  Valitud nimetuste ja klasside nägemiseks klõpsake nupul „Vaata oma valikut“, mis asub ekraani paremas ülanurgas.

  Kui olete valinud kõik soovitud kaubad ja teenused, klõpsake leheküljel „Vaata oma valikut“ nupul „Jätka“. Teid suunatakse taotluse juurde, kus ekraanile kuvatakse teie valik.

  Oma loetelu esitamine
  Oma kaupade ja teenuste loetelu esitamiseks klõpsake lingil „Soovin esitada oma loetelu“.

  Avaneb uus hüpikaken.

  Valige klass, kuhu teie soovitud nimetus kuulub, sisestage väljale nimetus, seejärel klõpsake nupul „Valmis“.

  Võite seda protsessi korrata seni, kuni olete lisanud kõik taotluse jaoks vajalikud nimetused ja klassid.

  NB! Kui esitate oma kaupade ja teenuste loetelu, võib kaubamärgi taotluse protsess võtta kauem aega.

  Kehtivad märgid (kaupade ja teenuste nimetusi reguleerivad süntaksireeglid)

  Nimetus Märk Näide
  Tähed a–ü A–Ü Sõidukite osad ja tarvikud
  Numbrid 0–9 mp3-seadmed
  Sidekriips - (ASCII-kood 045) Mineraal- ja gaseervesi
  Väiksem kui, suurem kui < > Airsoft-relvad, > 0,5 J
  Kaldkriips / Videoseadmed/-salvestid
  Tärn * Rõivad*
  Ümarsulud ( ) Õpikud (käsiraamatud)
  Looksulud { } Vändad {masinaosad}
  Nurksulud [ ] Emailid [lakid]
  Koolon : (ASCII-kood 058) Järgmiste kaupadega seotud teenused: elektri- ja elektroonikalülitused, -komponendid
  Koma , Maisijahu, maltoos
  Ülakoma ' (ASCII-kood 039) Braille' kirja lugemise seadmed
  Semikoolon (ei saa kasutada kreeka keeles) ; (ASCII-kood 059) Tuumareaktorid; vormimispreparaadid
  Keskpunkt (saab kasutada ainult kreeka keeles) · (ASCII-kood 250) Καρυκεύματα· Μαγειρικά βότανα

  Märkus: selles tabelis on lubatud märkide näited.

 • Riiklik otsinguaruanne

  Riikliku otsinguaruande päringule kehtib lisatasu. Teie taotlus avaldatakse alles siis, kui kõik otsinguaruanded on kokku kogutud ja teile edastatud.

 • ELi otsinguaruanne

  ELi otsinguaruande taotlemine on tasuta. Aruanne näitab varasemaid identseid või sarnaseid ELi kaubamärgi taotlusi ja Euroopa Ühendust nimetavaid rahvusvahelisi registreeringuid identsete ja sarnaste kaupade ja teenuste klasside kohta.

 

Manuste tehniline teave

Kasutame veebilehel küpsiseid, et toetada tehnilisi omadusi, mis tõhustavad teie kasutajakogemust. Kasutame ka analüüsimeetodeid. Lisateave