Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Pangaülekanded

Enamik panku teeb välismaksed teise panga kaudu, millele alati ei edastata kogu teavet. Sel põhjusel paluge oma pangal kindlasti esitada koos ülekandega kogu kaasnev teave.

Küsige pangalt, kas tema või kolmas pank võtab ülekandetasu. Kui jah, siis kohandage summat nii, et me saaksime kogu vajaliku summa. Oleme palunud oma pankadel laekuvatelt maksetelt tasu mitte võtta.

Makske lõiv tähtajaks. Enamik lõive tuleb maksta teatud aja jooksul. Õigeaegse laekumise tagamiseks soovitame teha makse vähemalt 10 päeva enne tähtpäeva. Kui tasu ei laeku õigeks ajaks, on teie õigused ohus.

 

Kaubamärgi taotlemise põhilõiv

Kaubamärgi alguskuupäev on taotluse esitamiskuupäev. Mida varem see on, seda parem. Kui soovite, et esitamiskuupäevaks määratakse taotluse esitamise kuupäev, peab 850 euro suurune põhilõiv (sisaldab üht klassi) laekuma meie pangakontole ühe kuu jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast. Kui makse saabub hiljem, märgitakse esitamiskuupäevaks raha kontole laekumise kuupäev (kui kõik muud esitamiskuupäeva määramise tingimused on täidetud). NB! Me ei esita arveid. Maksete õigeaegne tasumine on teie ülesanne.

 

Vastulause esitamise lõiv

Lõiv 320 eurot peab laekuma meie pangakontole vastulausete esitamise perioodi jooksul, st kolme kuu jooksul alates vaidlustatava kaubamärgi avaldamisest. Vastasel juhul ei ole vastulause vastuvõetav.

Täiendavad selgitused on ameti soovitustes maksete kohta, mis tehakse pangaülekandega.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.