Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Sertifitseerimismärgid ja kollektiivkaubamärgid

Lisaks üksikkaubamärkidele saab EUIPOs registreerida ka kahte teist liiki kaubamärke – sertifitseerimismärke ja kollektiivkaubamärke. Sellelt lehelt leiate teavet mõlemat liiki märkide kohta ning abimaterjale nende taotlemiseks.

ELi kollektiivkaubamärk tähendab, et märgiga kaitstud kaubad või teenused pärinevad ühenduse liikmetelt ning märki tohivad kasutada ainult selle ühenduse liikmed.

ELi sertifitseerimismärk näitab, et sellega tähistatud kaupadel või teenustel on teatud omadused, mis on määratletud märgi põhikirjas.

Confetti plakat (Toulouse-Lautrec) on näide, kuidas kaubamärgist saab kunstiteos.
 

Sertifitseerimismärk

Sertifitseerimismärk on uut liiki märk ELi kaubamärkide süsteemis. See näitab, et kaupade või teenuste teatud omadused (nt kvaliteet) vastavad sertifitseerimisnõuetele. Sertifitseerimismärke saab taotleda alates 1. oktoobrist 2017.

ELi kaubamärgi määruse kohaselt on sertifitseerimismärk märk, mis „võimaldab eristada kaupu või teenuseid, mida märgi omanik on sertifitseerinud seoses materjali, kaupade tootmise või teenuste osutamise viisi, kvaliteedi, täpsuse või muude omadustega (välja arvatud geograafiline päritolu), sertifitseerimata kaupadest ja teenustest“. (ELi kaubamärgi määruse artikli 83 lõige 1).

Üksikkaubamärk ja sertifitseerimismärk erinevad teineteisest nii funktsiooni kui ka mõne formaalsema tunnuse poolest. Oluline on, et erinevalt üksikkaubamärgi omanikust ei tohi sertifitseerimismärgi omanikud (füüsilised või juriidilised isikud, institutsioonid või avalik-õiguslikud asutused ja organid) tegelda äritegevusega, mis on seotud sertifitseeritud kaupade tarnimise või teenuste pakkumisega.

ELi sertifitseerimismärk: neutraalsuskohustus

ELi sertifitseerimismärgi omanikuna saate sertifitseerida kaupu ja teenuseid, mida teised kasutavad oma äritegevuses, aga te ei saa sertifitseerida omaenda tooteid ja teenuseid ning märki ise kasutada. ELi sertifitseerimismärgi omanikul on neutraalsuskohustus tema sertifitseeritud kaupade tootjate või teenuste osutajate huvide suhtes.

ELi sertifitseerimismärk: välja arvatud geograafiline päritolu

Oluline on, et ELi sertifitseerimismärki ei tohi kasutada kaupade või teenuste geograafilise päritolu sertifitseerimiseks. See keeld hõlmab sertifitseerimismärki, sertifitseerimismärgi põhikirja ning kaupade ja teenuste loetelu .

Sisuliselt tagab ELi sertifitseerimismärk teatud kaupade või teenuste eriomadusi. ELi sertifitseerimismärgi taotlemisel tuleb silmas pidada järgmist nelja asja.

:

 • Sarnaselt üksikkaubamärgiga peab ka ELi sertifitseerimismärki olema võimalik esitada ELi kaubamärkide registris. Lisaks peaks see võimaldama eristada sertifitseeritud kaupu või teenuseid muudest, sertifitseerimata kaupadest ja teenustest.
 • Kui taotlete ELi sertifitseerimismärki, peate seda selgesti väljendama (märkides taotluses selgesti ära kaubamärgi liigi).
 • Peate taotlema ELi sertifitseerimismärki kaupadele ja teenustele, mille teie kui märgi omanik olete sertifitseerinud (teile on abiks kaupade ja teenuste kirjelduse koostamisvahend).
 • Peate lisama taotletava ELi sertifitseerimismärgi põhikirja. Põhikiri on ELi sertifitseerimismärgi alus. See tuleb esitada kahe kuu jooksul alates taotluse esitamisest ja peab sisaldama eelkõige järgmist:
  • taotleja avaldust, et ta ei tegele äritegevusega, mis on seotud sertifitseeritavat liiki kaupade või teenuste pakkumisega;
  • sertifitseeritavate kaupade või teenuste omadusi;
  • ELi sertifitseerimismärgi kasutamist reguleerivaid tingimusi;
  • taotleja kui ELi sertifitseerimismärgi omaniku kohaldatavaid katsetamis- ja järelevalvemeetmeid.

ELi sertifitseerimismärgi taotlejate abistamiseks põhikirja koostamisel on EUIPO koostanud malli, mis on allpool esitatud 23 keeles.

Põhikirja mall: ELi sertifitseerimismärk

 

 

EUIPOs registreeritud sertifitseerimismärkide näited:

017321738
Tekstita kaubamärk

Omanik:
Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e. V.

017285578
NORMPACK
Omanik:
Sierteelt Verpakkings Pool C.V.

017384496
VERIFIED by SafeShops.be

Klass: 35

Omanik:
SafeShops.be

017878132
CAAE

Klassid: 3, 29, 30, 31, 32, 33

Omanik:
ASOCIACIÓN VALOR ECOLOGICO, CAAE

 

ELi sertifitseerimismärgi taotlemise põhilõiv on 1800 eurot või 1500 eurot, kui taotlus esitatakse veebis.

 

Lisateave lõivude kohta

 

 

Kollektiivkaubamärgid

ELi kollektiivkaubamärk näitab teatud kaupade ja teenuste kaubanduslikku päritolu, teatades tarbijale, et kaupade tootja või teenuste osutaja kuulub teatud ühendusse ja tal on õigus märki kasutada.

ELi kaubamärgi määruse määratluse kohaselt on kollektiivkaubamärk märk, mis „eristab kaubamärgiomanikuks oleva ühenduse liikmete kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest“. (ELi kaubamärgi määruse artikkel 74).

ELi kollektiivkaubamärke saab kasutada tarbijate usalduse suurendamiseks kollektiivkaubamärgi all pakutavate toodete või teenuste vastu. Neid kasutatakse sageli sarnaste huvidega tootjate toodete või teenuste tähistamiseks.

ELi kollektiivkaubamärk: kes saavad taotleda?

Kollektiivkaubamärki võivad taotleda üksnes tootjate, valmistajate, teenuseosutajate või kauplejate ühendused, samuti avalik-õiguslikud juriidilised isikud (tingimusel, et nad on korraldatud ühenduse sarnaselt).

ELi kollektiivkaubamärk: geograafiline päritolu

Registreeritav ELi kollektiivkaubamärk võib tähistada märgiga hõlmatud kaupade või teenuste geograafilist päritolu. Sel juhul peab põhikiri sõnaselgelt lubama igal isikul, kelle kaubad või teenused on pärit asjaomasest geograafilisest piirkonnast, saada kaubamärgiomanikuks oleva ühenduse liikmeks (ELi kaubamärgi määruse artikli 75 lõige 2).

Põhikiri on iga kollektiivkaubamärgi lahutamatu osa. Põhikiri tuleb esitada kahe kuu jooksul alates taotluse esitamisest:

 • Selles peavad olema nimetatud isikud, kellel on lubatud kaubamärki kasutada, ja ühenduse liikmesuse tingimused. Põhikiri võib sisaldada ka märgi kasutustingimusi.
 • Kui kollektiivkaubamärk kirjeldab sellega hõlmatud kaupade ja teenuste geograafilist päritolu, peab märgi põhikiri sõnaselgelt lubama igal isikul, kelle kaubad või teenused on pärit asjaomasest geograafilisest piirkonnast, saada kaubamärgi omanikuks oleva ühenduse liikmeks.

Kollektiivmärgi taotlejate abistamiseks põhikirja koostamisel on EUIPO koostanud malli, mis on allpool esitatud 23 keeles.

Põhikirja mall: ELi kollektiivkaubamärk

 

EUIPOs registreeritud kollektiivkaubamärkide näited:

EUIPOs registreeritud kollektiivkaubamärkide näited:

014249981
AZAFRAN DE LA MANCHA CONSEJO REGULADOR DOP AZAFRAN DE LA MANCHA

Klass: 30

Omanik:
FUNDACION „CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION DE ORIGEN AZAFRAN DE LA MANCHA“

018181726
FLOWERS OF COLOMBIA

Klass: 31

Omanik:
Asociación Colombiana De Exportadores De Flores ASOCOLFLORES

018146073
CICERO

Klass: 41 ja 45

Omanik:
Cicero League of International Lawyers

018120107
Täisliige NB Rail ASSOCIATION

Klass: 42

Omanik:
Association NB-Rail

 

ELi kollektiivkaubamärgi taotlemise põhilõiv on 1800 eurot või 1500 eurot, kui taotlus esitatakse veebis.

 

Lisateave lõivude kohta

 

 

Teabeallikad

 

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.