Sertifitseerimismärgid

Sertifitseerimismärgid

Sertifitseerimismärgid on Euroopa Liidu tasandil uut liiki kaubamärgid, kuigi need on Euroopa Liidus juba mõni aasta eksisteerinud teatud liikmesriikide süsteemides.

ELi sertifitseerimismärk on kaubamärk, mis võimaldab eristada kaupu või teenuseid, mille märgi omanik on sertifitseerinud seoses materjali, kaupade tootmise või teenuste osutamise viisi, kvaliteedi, täpsuse või muude omadustega (välja arvatud geograafiline päritolu), sertifitseerimata kaupadest ja teenustest.

Oma olemuselt tagab ELi sertifitseerimismärk teatud kaupade ja teenuste konkreetsed omadused.

Sertifitseerimismärgiga kaubad ja teenused vastavad standardile, mis on määratletud kasutamiseeskirjasja mida on kontrollitud sertifitseerimismärgi omaniku vastutuselsõltumata selle ettevõtja identiteedist, kes tegelikult toodab nimetatud kaupu või osutab nimetatud teenuseid ning tegelikult sertifitseerimismärki kasutab.

Sertifitseerimismärgi taotlejad peavad lisama oma taotlusele avalduse, et nad taotlevad ELi sertifitseerimismärki.

Kasutamiseeskirjas määratletakse sertifitseerimismärgi olemus . Kasutamiseeskiri tuleb esitada kahe kuu jooksul alates taotluse esitamisest ja peab sisaldama eelkõige järgmist:

  • sertifitseeritavate kaupade ja teenuste omadused;
  • sertifitseerimismärgi kasutamistingimused;
  • sertifitseerimismärgi omaniku kohaldatavad testimis- ja järelevalvemeetmed.

ELi sertifitseerimismärgile kehtib kaks olulist piirangut. Esmalt, selle omanik ei saa olla isik, kelle ettevõte toodab samalaadseid kaupu või osutab samalaadseid teenuseid nagu sertifitseeritavad. Sertifitseerimismärgi omanik ei saa kasutada kaubamärki sertifitseeritud kaupade ja teenuste jaoks. Teiseks ei saa seda taotleda, et eristada kaupu ja teenuseid, mis on sertifitseeritud vastavalt geograafilisele päritolule.

Sertifitseerimismärki tuleb taotleda kaupadele ja teenustele, mille kaubamärgi omanik sertifitseerib. Kasutamiseeskirjale tuleb lisada ka taotletava ELi sertifitseerimismärgi kaupade ja teenuste loetelu.

Sertifitseerimismärgi elektroonilise taotluse lõiv on 1500 eurot.

Lõivude lisateave

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Selle jaotise eesmärk on anda üldteavet ELi kaubamärgi määruse kohta ja seda kasutajatele tutvustada. Teave ei ole õiguslikult siduv.
Soovitame tungivalt, et kasutajad või võimalikud kasutajad tutvuksid määrusega (EL) 2015/2424, mis on olemas kõigis Euroopa Liidu keeltes.
Ameti suunised on peamine teabeallikas ühenduse kaubamärgisüsteemi kasutajatele ja kutselistele nõustajatele, kes vajavad EUIPO kontrollimismenetluste kohta värskeimat teavet.

23. märtsil 2016 jõustunud muudatuste teave on siin.