Euroopa Liidu kaubamärgimäärus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 2015/2424, millega muudetakse ühenduse kaubamärgimäärust, avaldati Euroopa Liidu Teatajas. Uus määrus jõustub 23. märtsil 2016. Alates sellest kuupäevast on ameti uus nimetus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) ja ühenduse kaubamärgist saab Euroopa Liidu kaubamärk. Lisateave

Originaaldokumendi vaatamiseks sisestage tunnuskood

Kood on tõstutundlik