Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Kontroll-loend

Kaubamärgi taotlemine tuleb hoolikalt ette valmistada, sest kaubamärgitaotlusi võidakse tagasi lükata, mis juhul lõive tagasi ei maksta.

Enamasti on taotluse tagasilükkamise põhjus, et keegi teine esitas samasuguse taotluse varem või et märk ei ole eristav.

 

Teie strateegia

Kas olete kindel, et see kaubamärk on teie jaoks õige?

Jah

Ei

Soovin kontrollida

kontrolli

Kaubamärk kehtib 10 aastat ja seda saab pikendada piiramatu arv kordi.

Kujutage ette end tulevikus ja mõelge, kas see kaubamärk sobib teile ka 10 või enama aasta pärast. Pidage meeles, et pärast kaubamärgitaotluse esitamist ei saa seda enam muuta.

Kas märk sobib teie intellektuaalomandi haldamise üldstrateegiasse? kontrolli
 

Euroopa Liidu kaubamärgimäärus

Kas seda saab esitada selgelt ja objektiivselt?

Jah

Ei

Soovin kontrollida

kontrolli
Kas see on eristav, kuid mitte kirjeldav? kontrolli
Kas olete kontrollinud sama või sarnase märgi olemasolu? kontrolli
 

Kaubad ja teenused

Kas olete koostanud loetelu kaupadest, mida soovite müüa, ja/või teenustest, mida soovite osutada?

Jah

Ei

Soovin kontrollida

kontrolli
Kas olete kontrollinud, mis Nizza klassidesse kaubad ja teenused kuuluvad? kontrolli
 

Tuletame meelde, et pikkadel kaupade ja/või teenuste loeteludel võib olla mitmesuguseid puudusi:

  • klassifitseerimispuuduste suurem risk;
  • viivitused ELi kaubamärgi avaldamisel ja registreerimisel;
  • suurem risk, et tekivad konfliktid muude kaubamärkidega (vastulausede);
  • suurem risk, et kaubamärk võidakse tühistada sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga või seetõttu, et kõiki kaupu ja/või teenuseid ei kasutata.
 

Omanik

Esitada tuleb märgi omaniku täpsed andmed. Kas see teave on teil olemas?

Jah

Ei

Soovin kontrollida

kontrolli
Kas vajate esindajat? kontrolli

Näib, et teil on kaubamärgi taotluse esitamiseks kõik vajalik olemas.
Esitage taotlus veebis.

 

NB! Kui te ei ole kindel, mis märki valida, mis tooted peavad olema kaupade loetelus või kas kaubamärk ei ole vastuolus muu kaubamärgiga, küsige nõu spetsialistilt.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.