Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Andmekuvar

User Area (kasutajapiirkonna) andmekuvari jaotises saate vaadata kõiki oma Euroopa Liidu kaubamärke, konfidentsiaalseid registreeritud disainilahendusi, avalikke registreeritud disainilahendusi ja vastulauseid. Lisaks saate kuvada kiirlinke ja luua otseteid, et otsida rakendusi, nagu eSearch plus.

User Area andmekuvari jaotis

Andmekuvari jaotisse pääseb User Area tähise kaudu ekraani ülaservas. Andmekuvar avaneb vaikimisi.

Kui hoida kursorit tabelivaate mingi elemendi kohal, ilmub lisateabega hüpikaken.

User Area andmekuvari jaotises on neli vahekaarti:

 • ELi kaubamärk

 • konfidentsiaalne ühenduse registreeritud disainilahendus

 • avalik ühenduse registreeritud disainilahendus

 • vastulaused

 • Tabelivaade ja üksikasjalik vaade

  Kaubamärkide, konfidentsiaalsete disainilahenduste ja avalike disainilahenduste jaotisi saab vaadata vaikimisi kuvatavas tabelivaates või üksikasjalikus vaates, klõpsates ekraani paremas ülaservas ikoonidel Tabelivaate ja üksikasjaliku vaate ikoonid.

  NB! Vastulaused kuvatakse üksnes tabelivaates.

  Staatus
  Kaubamärgi, disainilahenduse või vastulause toimik võib olla taotlusmenetluse mis tahes etapis. Seda näitab veerg „Staatus“.

  Kui hoida kursorit tabelivaates ikoonil „Staatuse ikoon“, avaneb hüpikaken, mis kirjeldab toimiku staatust.

  Üksikasjalikus vaates esitatakse staatus automaatselt ühel väljadest.

  NB! Disainilahenduse avaldamise järel saab vaadata teavet vahekaardil „Avalik disainilahendus“. Taotlemisetapis disainilahenduse andmeid saab vaadata vahekaardil „Konfidentsiaalne disainilahendus“. Kui disainilahenduse avaldamine lükatakse edasi, näeb omanik/esindaja disainilahenduse andmeid nii vahekaardil „Avalik disainilahendus“ kui ka vahekaardil „Konfidentsiaalne disainilahendus“ (andmeid kuvatakse vähem). Teised kasutajad näevad edasilükatud avaldamisega disainilahendust üksnes vahekaardil „Avalik disainilahendus“ (andmeid kuvatakse vähem).

 • Andmete filtreerimine ja sortimine

  Tabelivaates kuvatavaid andmeid saab filtreerida ja sortida filtreerimise rippmenüü vaikevalikute või enda loodud filtrite abil.

  Andmete sortimine

  Uue filtri loomine
  Uue filtri loomiseks klõpsake menüü laiendamise noolel ja valige „Loo uus filter“. Avaneb valikuloeteluga aken. Muud suvandid ilmuvad, kui klõpsata „+“ ikoonil.

  Andmete filtreerimine

  Valikute määramise järel tuleb filter salvestada, tähistades märkeruudu „Salvesta filter“ ja andes uuele filtrile nime. Lõpetuseks tuleb klõpsata nuppu „Filtreeri“.

 • Tegevuste vahekaardid

  Allpool on loetletud andmekuvari jaotise tegevuste vahekaardid (ja nende funktsioonid).

  Tabelivaade
  Tegevuse vahekaardi aktiveerimiseks tabelivaates tähistage tabeli vasakus servas selle märkeruut.

  Tegevuste vahekaardid

  Üksikasjalik vaade
  Tegevuse vahekaardi aktiveerimiseks üksikasjalikus vaates tähistage vasakus ülaservas selle märkeruut.

  Tegevuste vahekaardid

  Uue märkuse lisamine

  • Märkuse lisamine üksikelemendile: klõpsake tabelivaates rea paremas servas ikoonil „Lisa uus märkus“ Märkuse lisamise ikoon. Lisage märkus, sisestades teabe hüpikaknasse.

  • Märkuse lisamine mitmele elemendile: tähistage tabelivaates ridade vasakus servas Märkeruudu ikoon või üksikasjalikus vaates vasakus ülaservas üks või mitu märkeruutu ning klõpsake seejärel tegevuste vahekaartide jaotises nuppu „Toimeta märkusi“.

   Märkuste toimetamise nupp tegevuste vahekaartide jaotises

   Lisage märkus, sisestades teabe hüpikaknasse.

  Märkuste toimetamine

  • Ühe märkuse toimetamine: kui loetelu elemendile lisati märkus, muutub selle kõrval olev ikoon tumedaks Märkuste toimetamise ikoon
   Klõpsake tumedaks muutunud ikoonil tabelivaate paremas servas. Märkuse toimetamiseks sisestage teave hüpikaknasse.

  • Mitme märkuse toimetamine: tähistage vasakus servas üks või mitu märkeruutu ja klõpsake seejärel tegevuste vahekaartide jaotises nuppu „Toimeta märkusi“. Märkuse toimetamiseks sisestage teave hüpikaknasse.

  Pikendamine
  Tähistage tabelivaates rea vasakus servas või üksikasjalikus vaates vasakus ülaservas üks või mitu märkeruutu ning klõpsake seejärel tegevuste vahekaartide jaotises nuppu „Pikenda“.

  See funktsioon on üksnes sellistel kaubamärkidel ja disainilahendustel, mida saab pikendada.

  Toimikuga tutvumise taotlus
  Korraga saab esitada üksnes ühe toimikuga tutvumise taotluse.

  Toimikuga tutvumise taotluse nupul klõpsates avaneb taotluse veebivorm. Esitage taotlus avanenud uues aknas.

  Viitenumbri muutmine
  Võite luua oma taotlusele uue isikliku viitenumbri. Tähistage tabelivaates rea vasakus servas märkeruut ja klõpsake seejärel tegevuste vahekaartide jaotises nuppu „Muuda viitenumbrit“. Sisestage uus isiklik viitenumber hüpikakna väljale. Seda funktsiooni ei ole rahvusvahelistel registreeringutel.

  Sarnaste kaubamärkide otsimine
  Sellel suvandil klõpsates avaneb rakendus TMview, kus saab otsida sarnaseid kaubamärke.

 • Avage andmekuvarist vahend eSearch plus

  Klõpsates tabelivaates andmerea mis tahes elemendil, saate vaadata valitud elementi vahendis eSearch plus.

  Saate vaadata valitud elementi üksikasjalikus vaates, klõpsates kaubamärgi/disainilahenduse nimel või lingil „Vaata eSearch+ kaudu“.

 • Vidinate lisamine

  Nupuga „Lisa vidinad“ Vidinate lisamise nupp lehekülje paremas allservas saab lisada andmekuvarile järgmiste funktsioonide vidinaid:

  • kiirlingid

  • TMview

  • eSearch plus

  • veebivormid

  • kohtuasjade eSearch

  Klõpsake nuppu „Lisa vidinad“ ja valige rippmenüüst vidin, mida soovite lisada. Vidin ilmub lehe allossa. Vidina eemaldamiseks klõpsake päises märki „x“.

  Kiirlinkide portlet
 • Kiirlingid

  Kiirlinkide vidinaga saate luua linke, mille kaudu saate kiire juurdepääsu vajalikule teabele, ilma et peaksite seda otsima kogu salvestatud teabe hulgast.

  Esmalt peate looma oma User Areas kiirlinkide vidina.

  Kui kiirlinkide vidin on loodud, võite lisada sinna linke. Kiirlinkide vidinasse saab lisada veebilehti nende paremas servas oleva valiku abil, mida tähistab ikoon . Ikoonil klõpsamine lisab lingi vidinasse.

  Kiirlingi eemaldamine

  • Klõpsake oma kiirlinkide vidinas pliiatsiikooniga toimetamisnuppu .

  • Valitud linkide kõrvale ilmub „x“, millel klõpsates kiirlink eemaldatakse. Seejärel klõpsake nuppu „Salvesta“.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.