Andmebaasid

Kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused

Avage EUIPO andmebaas eSearch plus

eSearch plus

Üksikasjalik teave kaubamärkide, disainilahenduste, omanike, esindajate ja bülletäänide kohta

eSearchi rakendus (iOS ja Android)

Avatud andmed: andmekogumite allalaadimine

Avage EUIPO andmebaas eSearch case law

eSearch case law

EUIPO, Üldkohtu, Euroopa Kohtu ja riiklike kohtute otsused

Avage EUIPO andmebaas Verify certified copies

Verify certified copies

ELi kaubamärgi tõendi originaaldokumendi vaatamiseks sisestage tunnuskood.

 

Euroopa Liidu intellektuaalomandivõrgustiku (EUIPN) andmebaasid

Avage andmebaas TMview

TMview

Osalevate riiklike, rahvusvaheliste ja Euroopa Liidu ametlike kaubamärgiametite kaubamärgid

Avage andmebaas Designview

DesignView

Keskne juurdepääs kõigi osalevate riiklike ametite registreeritud disainilahenduste teabele

Avage andmebaas TMclass

TMclass

Ühtne klassifitseerimisportaal, mis annab juurdepääsu ELis kasutatavale ühtlustatud andmebaasile ja teistele ülemaailmsetele andmebaasidele

Avage andmebaas Similarity

Similarity

Euroopa Liidu intellektuaalomandiametite hinnang kaupade ja teenuste sarnasusele

 
Avage andmebaas DesignClass

DesignClass

Võrrelge osalevate ametite disainilahenduste klassifitseerimise andmebaase.

 

Rakendamine ja jõustamine

Intellektuaalomandiõiguste jõustamisportaal

IP Enforcement Portal

EDB, ACIST ja ACRIS ühendatakse üheks platvormiks.

 

Geographical Indications

Go to GIview

GIview

Comprehensive information about Geographical indications (GIs) registered and extended data.