Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Mustandid

Mustand on salvestatud, aga veel esitamata taotlus – Euroopa Liidu kaubamärgi taotlus, ühenduse registreeritud disainilahenduse taotlus või muu e-taotlus.

Kasutajapiirkonna mustandite jaotis

Mustandite jaotise avamiseks klõpsake kasutajapiirkonna külgmenüü vahekaardil „Mustandid“.

User Area (kasutajapiirkonna) mustandite jaotises on kolm vahekaarti:

 • ELi kaubamärgid
 • muud e-taotlused
 • ühenduse registreeritud disainilahendused

NB! Mustandid kustutatakse 30 päeva pärast; kui soovite säilitada mustandit kauem, saab selle lukustada. Disainilahenduse taotluse mustandeid ei saa lukustada ja need kustutakse 7 päeva pärast.


 • Toimingute vahekaardid

  Mustandite jaotises on järgmised toimingute vahekaardid.

  Saada e-postile
  Selle toiminguga saab saata mustandi teabe e-posti aadressile (ka mitmele). Saatmiseks valige vajalik teave, tähistades märkeruudud tabeliridade vasakus servas, seejärel klõpsake e-postile saatmise nuppu. Ilmub saaja e-posti aadressi sisestamise aken, kus saab lisada ka lühikese teate.

  Kustuta
  Mustandi saab kustutada kahel viisil.

  1. Valige mustand (mustandid) ja klõpsake tabeli paremas servas halli prügikastiikooni. Ilmub kinnitusaken, kus saate toimingu tühistada või mustandi kustutada.
  2. Tähistage märkeruut vajaliku tabelirea servas, seejärel klõpsake kustutamisnuppu. Ilmub kinnitusaken, kus saate kustutamise kinnitada või tühistada.

  Lukusta
  Kaubamärkide mustandid kustutatakse 30 päeva pärast; kui soovite säilitada mustandit kauem, saab selle lukustada.

  NB! Ühenduse registreeritud disainilahenduse taotluse mustandeid ei saa lukustada ja need kustutakse 7 päeva pärast.

  Mustandit saab lukustada kahel viisil.

  1. Valige mustand (mustandid) ja klõpsake tabeli paremas servas halli tabalukuikooni. See muutub tumehalliks, mis tähendab, et mustand on lukustatud.
  2. Tähistage märkeruut vajaliku tabelirea servas, seejärel klõpsake lukustamisnuppu. Rea paremas servas olev tabalukuikoon tumeneb, mis tähendab, et mustand on lukustatud.

  Vabasta lukust
  Kui mustandit ei ole enam vaja, võib selle lukust vabastada. Seda saab teha kahel viisil.

  1. Valige mustand (mustandid) ja klõpsake tabeli paremas servas halli tabalukuikooni. See muutub helehalliks, mis tähendab, et mustand on lukust vabastatud.

  2. Tähistage märkeruut vajaliku tabelirea servas, seejärel klõpsake vabastamisnuppu. Rea paremas servas olev tabalukuikoon muutub helehalliks, mis tähendab, et mustand on lukust vabastatud.

  Märkused
  Märkuse lisamiseks klõpsake märkuse lisamise nuppu. Ilmub hüpikaken. Lisage märkus ja salvestage.

 • Taotluse taastamine

  Varasema taotluse taastamiseks valige tabelis vajalik taotlus ja klõpsake toimingute veerus leheküljeikooni. Salvestatud taotlus avaneb uues aknas.

 • Kiirotsingu väli

  Mustanditest saab teavet otsida samasuguse funktsiooniga nagu otsinguvahendi eSearch plus lihtotsing, kuid see otsib ainult mustandimoodulis kuvatavat teavet. Otsing toimub ainult valitud vahekaardil.

  Sisestage otsinguväljale otsitav tekst või otsitavad märgid.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.